Windows Service có thể hiểu nôm na như là một trong những ứng dụng chạy nền trong một khoản thời hạn dài từ khi chúng ta bật lắp thêm tính cho đến khi tắt nó đi.


Windows Services là gì?

Windows Service rất có thể hiểu nôm mãng cầu như là một ứng dụng chạy nền vào một khoản thời hạn dài từ khi bạn bật sản phẩm công nghệ tính cho đến khi tắt nó đi.Nó tất cả thể tự động chạy khi máy tính được boots lên, rất có thể restart xuất xắc pause mà lại không buộc phải một sự tác động nào của người tiêu dùng tới các công cụ liên quan tới UI.Có thể thiết lập dễ dàng nhờ công cụ hỗ trợ có sẵn của Visual Studio exe thông qua Command Line. Bạn chỉ việc trỏ đúng thư mục có sẵn của tệp tin exe cùng execute nó. Vậy là các bạn đã thiết đặt xong Windows Service.

Bạn đang xem: Window service là gì

Tại sao phải sự dụng WS

Một giữa những yêu cầu quan trọng của khách hàng là: gồm một vận dụng chạy ngầm hằng ngày để tổng hòa hợp data dùng để xuất ra report, nhất quán data từ những server, xem từ bây giờ đã tất cả bao nhiêu sản phẩm được bán, hoặc là giữ hộ mail cho các người dùng khi thông tin tài khoản của họ đã không còn thời gian sử dụng, v…vXây dựng 1 WS rất có thể được xem là 1 phương án tối ưu cho những trường hợp ở trên mà lại không cần tín đồ dùng thao tác gì cho tới WS cả, phần đa thứ hồ hết được chạy ngầm trên trang bị tính/server của họ.

Viết một Window Services đối chọi giản

Open Visual Studio & from the menus select "File" -> "New" -> "Project...".

A New Project window will open. Choose "Visual C#" >> "Windows" project type và select "Windows Service" from the right hand side và name the project "TestWindowsService" as shown in the following screenshot.

*

After you click "OK", the project will be created and you will see the thiết kế view of the service as shown in the following screen. Right-click the "Service1.cs" tệp tin in Solution Explorer và rename it "to" Scheduler or any other name that you want to give it. Then click “click here to lớn switch to code view”.

*

In the code view, you can see two methods called OnStart() và OnStop(). The OnStart() triggers when the Windows Service starts and the OnStop() triggers when the service stops.

*

Right-click the TestWindowService project, add a new class and name it "Library.cs". This class will be useful to create the methods that we require in the project. If your TestWindowService is a big project, you can create a ClassLibrary project và reference it lớn your TestWindowService.

*

Library.cs

Make the class public and declare it as a Static class.

*

Create a log method (WriteErrorLog) to lớn log the exceptions.

*

Create one more log method (WriteErrorLog) lớn log the custom messages.

*

Scheduler.cs

Now return khổng lồ our Scheduler.cs file và declare a Timer.

*

Write the following code in the OnStart() method & timer1_Tick():

*

Write the following code in the OnStop() method:

*

Scheduler.cs

Now return lớn the Scheduler.cs and right-click on the editor windowthen click "Add Installer".

*

Then you can see that there will be a new tệp tin called "ProjectInstaller.cs" as shown in the following.

*

*
Right-click on the "serviceInstaller1" and click "Properties".

*

Change the ServiceName khổng lồ "Test Windows Service" (or your own name) & StartType lớn "Manual" (or you can choose "Automatic" if you need this service lớn be automatic).

*

Right-click the serviceProcessInstaller1, go to lớn the properties window & change "Account" lớn "LocalSystem".

*

Build the project khổng lồ see the .exe file at the location where you created the solution.

*

That's all. Your Windows Service is all ready khổng lồ install in your machine.

Installing the Windows Service

Go to lớn "Start" >> "All Programs" >> "Microsoft Visual Studio 2012" >> "Visual Studio Tools"then click "Developer Command Prompt for VS2012".

Type the following command:

cd

in my case it is :

cd C:SandboxWindowServices TestWindowServiceTestWindowServiceinDebug

*

Next type the following command:

InstallUtil.exe “TestWindowService.exe”

and press Enter.

*

Here you go, the TestWindowService is installed successfully.

*

How khổng lồ start the Windows Service

Since we chose StartType = Manual, we must start the Windows Service manually by visiting the "Services và Applications" window in the computer.

*

Select the thử nghiệm Windows Service & click "Start" khổng lồ start the service. Go to the "TestWindowService.exe" location khổng lồ see the logs.

LogFile.txt

Since we are tracking our Windows Service by writing some logs to lớn a .txt tệp tin called LogFile.txt, we can kiểm tra the working condition of our Windows Service by looking at this log file.

*

As you can see in the preceding screen, you can find the LogFile.txt tệp tin at the physical location that your TestWindowService solution exists.

Click the LogFile.txt to lớn see the logs, whether our service is doing the job that we set it to bởi vì for every 30 seconds.

*

If you look at the preceding log file, we can prove that our Windows Service is running và doing the job that we wanted on a 30 seconds interval.

Stop the Windows Service

To stop the Windows Service, just click "Stop" link in the Services window by selecting our TestWindowService.

Logfile after stopping our service:

*

Type the following two commands in the "Developer Command Prompt for VS2012" to lớn uninstall the TestWindowService.exe.

cd

and press Enter. In my case it is:cd C:SandboxWindowServices TestWindowServiceTestWindowServiceinDebugInstallUtil.exe /u “TestWindowService.exe”And press enter.After executing the preceding commands, the TestWindowService will be uninstalled from your computer.

Summary

In this article, I explained how lớn develop a Windows Service & install it using InstallUtil.exe from a command prompt.

Xem thêm: Đố Cửa Gỗ Là Gì ? Tại Sao Lại Có Đố Cửa Sự Thật Về Đố Cửa Có Thể Bạn Chưa Biết

I believe that I have explained each step clearly that can be easily understandable for a beginner lớn develop và install a Windows Service.