Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc k

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến đường với trang bị thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số dạng bài tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là thông số góc của tiếp đường với đồ gia dụng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc bình thường để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Giới Hạn Hữu Hạn Của Hàm Số Hay, Chi Tiết Nhất, Lý Thuyết Về Giới Hạn Của Hàm Số

Một trong những dạng bài tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay