Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện User Guide Manual" tất cả kết cấu nội dung có 3 phần, văn bản tài liệu hướng dẫn áp dụng User Guide Manual giành riêng cho cán cỗ quản trị, giành riêng cho độc giả tra cứu, dành riêng cho cán bộ nghiệp vụ,... Đây là tài liệu xem thêm hữu ích cho các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin, mời chúng ta cùng tham khảo.Bạn vẫn xem: User guide là gì, user manual tức thị gì trong giờ đồng hồ việt
Bạn đang xem: User guide là gì

*

Chỉ cần chúng ta có tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập cái mới, ủng hộ cái mới, thực hiện cái mới, thì việc gì chúng ta cũng làm được. HỒ CHÍ MINHTài liệu Hướng dẫn Sử dụngUser Guide ManualPHIÊN BẢN 5.0VERSION 5.0 1 Mục lục Lời nói đầu ...................................................................................................................................... 5 Các tính năng nổi bật ..................................................................................................................... 5 Các kí hiệu thuật ngữ ..................................................................................................................... 7 Các phím nóng ................................................................................................................................. 8 Phần I. Dành cho cán bộ quản trị ................................................................................................................................. 9 I.Kết nối hệ thống CSDL. ............................................................................................................................................. 9 1.Thiết lập thông số đăng nhập vào hệ thống. .............................................................. 9 2.Đăng nhập. .................................................................................................................... 9 3.Thay đổi mật khẩu. ..................................................................................................... 10 II.Thiết lập thông số cho hệ thống. ............................................................................................................................ 10 1.Thông số chung. .......................................................................................................... 11 2.Thông số FTP. ............................................................................................................. 11 3.Thông số khác. ........................................................................................................... 12 4.Tham số từ điển .......................................................................................................... 12 III.Quản lý tài khoản truy nhập. .................................................................................................................................. 13 1.Danh sách tài khoản truy cập. .................................................................................... 13 2.Thêm mới tài khoản sử dụng chương trình. .............................................................. 13 IV.Quản lý vai trò người sử dụng. .............................................................................................................................. 14 1.Cấp quyền mới cho người dùng. ............................................................................... 15 2.Sửa chữa nhóm quyền. ............................................................................................... 15 3.Xoá nhóm quyền. ........................................................................................................ 16 V.Xóa toàn bộ dữ liệu. ................................................................................................................................................. 16 VI.Tạo file ngôn ngữ XML chưa có trong hệ thống. .................................................................................................. 16 Phần II. Dành cho độc giả tra cứu ............................................................................................................................. 17 Chương I.Tra cứu dữ liệu trực tuyến OPAC ...................................................................................................... 17 I.Yêu cầu của việc tra cứu. ......................................................................................................................................... 17 II.Tra cứu dữ liệu. ....................................................................................................................................................... 17 1.Truy nhập OPAC. ....................................................................................................... 17 2.Tra cứu và mượn sách. ............................................................................................... 18 3.Thay đổi mật khẩu cũ. ................................................................................................ Trăng tròn 4.Xin gia hạn qua OPAC. .............................................................................................. đôi mươi 5.Thoát khỏi hệ thống. .................................................................................................. 21 Phần III. Dành cho cán bộ nghiệp vụ ................................................................................................................. 22 Chương II.Bổ sung ............................................................................................................................................... 22 I.Giới thiệu. 22 II.Tạo đơn nhận xuất bản phẩm riêng biệt. ............................................................................................................... 22 1.Thiết lập tham số nhà cung cấp. ................................................................................ 22 2.Tạo mới đơn nhận. ..................................................................................................... 23 3.Tạo chi tiết đơn nhận. ................................................................................................ 24 4.Tra trùng tài liệu trong đơn nhận. ............................................................................. 25 5.Đăng ký cá biệt cho tài liệu trong đơn nhận. ............................................................ 26 6.Tìm kiếm đơn nhận bổ sung. ...................................................................................... 28 7.Sửa chi tiết đơn nhận và sửa đơn nhận. ................................................................... 29 8.Xoá chi tiết đơn nhận và đơn nhận. .......................................................................... 29 9.In nhãn mã vạch cho tài liệu trong đơn. .................................................................... 29 10.Các báo cáo đơn nhận bổ sung. ............................................................................... 30 III.Nhận xuất bản phẩm nhiều kỳ .............................................................................................................................. 31 1.Thiết lập thông số ...................................................................................................... 31 2.Thêm mới ấn phẩm định kỳ ........................................................................................ 33 Chương I.Biên mục .............................................................................................................................................. 35 I.Giới thiệu. 35 II.Thiết lập các tham số từ điển. ................................................................................................................................ 36 2 1.Cấu hình phạm vi tìm kiếm. ....................................................................................... 37 2.Cấu hình ISBD. ........................................................................................................... 39 3.Danh sách các nhãn trường MARC21. ....................................................................... 41 4.Danh mục chỉ thị ......................................................................................................... 44 5.Danh mục khung phân loại. ....................................................................................... 44 III.Biên mục tài liệu ..................................................................................................................................................... 46 1.Thiết lập cơ sở dữ liệu. ............................................................................................. 47 2.Thiết lập nhóm tài liệu ............................................................................................... 47 Bước 1. Chọn CSDL ...................................................................................................... 47 Bước 2. Chọn tab lọc theo nhóm .................................................................................. 48 Bước 3. Chọn loại tài liệu cần tạo nhóm .................................................................... 48 Bước 4. Bấm phải chuột vào loại tài liệu cần tạo nhóm và chọn  .......... 48 Bước 5. Nhập tên nhóm tài liệu ................................................................................... 48 3.Thiết lập Worksheet nhập liệu. .................................................................................. 48 4.Biên mục tài liệu. ........................................................................................................ 52 5.Xem biểu ghi đang biên mục. ..................................................................................... 55 6.Dữ liệu số ................................................................................................................... 56 7.Tạo một biên mục mới như bản đã biên mục ........................................................... 60 IV.Một số tính năng của module biên mục. ................................................................................................................ 61 1.Thiết lập thông số cột. ............................................................................................... 61 2.Thiết lập cấu hình lọc ................................................................................................ 62 3.Tìm kiếm theo bộ lọc. ................................................................................................. 63 4.Tìm kiếm các biểu ghi đã biên mục. .......................................................................... 64 5.Sửa biểu ghi đã biên mục. .......................................................................................... 64 6.Xóa một biểu ghi đã biên mục. .................................................................................. 65 7.Phân quyền cho biểu ghi biên mục. ........................................................................... 65 8.Xuất – nhập dữ liệu từ biên mục. .............................................................................. 66 9.In phích và thư mục theo chuyên đề ........................................................................... 68 Chương II.Lưu thông ............................................................................................................................................ 71 I.Giới thiệu. 71 1.Thiết lập tham số lưu thông. ..................................................................................... 71 II.Quản lý bạn đọc. ...................................................................................................................................................... 73 1.Thêm mới bạn đọc. ..................................................................................................... 73 2.Tìm kiếm bạn đọc. ...................................................................................................... 75 3.Sửa các thông tin về bạn đọc. .................................................................................... 76 4.In thẻ cho bạn đọc. ..................................................................................................... 77 5.Xoá bạn đọc. ............................................................................................................... 78 III.Quản lý tài liệu. ...................................................................................................................................................... 78 1.Cho mượn tài liệu. ...................................................................................................... 78 2.Trả tài liệu. ................................................................................................................. 80 IV.Hàng đợi mượn và gia hạn mượn. ......................................................................................................................... 82 1.Hàng đợi. ..................................................................................................................... 82 2.Xin gia hạn. ................................................................................................................. 83 V.Phạt bạn đọc. ........................................................................................................................................................... 84 1.Thực hiện phạt bạn đọc. ............................................................................................ 85 2.Tìm kiếm hồ sơ bạn đọc trong danh sách phạt. ........................................................ 85 3.Huỷ phạt. .................................................................................................................... 86 VI.Thông báo quá hạn. ................................................................................................................................................. 87 VII.Các báo cáo lưu thông. .......................................................................................................................................... 88 Chương III.Quản lý kho ....................................................................................................................................... 89 I.Giới thiệu. 89 II.Danh sách kho. .......................................................................................................................................................... 89 3 1.Tạo kho mới. ............................................................................................................... 90 2.Sửa chữa/Xóa kho. ...................................................................................................... 90 3.Báo cáo thống kê sách trong kho. ............................................................................... 91 4.Chuyển ĐKCB nhầm kho. .......................................................................................... 92 Chương IV.Module Z39.50 client ......................................................................................................................... 93 I.Truy cập 93 II.Tìm kiếm và lấy kết quả tìm kiếm. .......................................................................................................................... 94 1.Tìm kiếm. ..................................................................................................................... 94 2.Ghi kết quả tìm kiếm. ................................................................................................. 95 Chương V.Xuất ­ nhập dữ liệu ............................................................................................................................ 96 I.Nhập dữ liệu với file MARC21. ................................................................................................................................ 96 4 Lời nói đầuVới mục tiêu tin học hóa các thư viện vừa và nhỏ với chi phí hợp lý nhưng mang lại hiệu quả cao, công ty CMC đã nghiên cứu và phát triển Giải pháp quản lý thư viện điện tử iLib.Me cho các thư viện mô hình vừa và nhỏ tại Việt Nam. ILib.Me đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của một thư viện hiện đại, bên cạnh đó kế thừa và phát triển các yếu tố truyền thống và đặc thù của các thư viện Việt Nam. iLib.Me có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin thư viện khác để khai thác và trao đổi dữ liệu, mỗi bước đưa thư viện vn dần hòa nhập với hệ thống thông tin thư viện thế giới.iLib.Me có thiết kế thân thiện, hướng tới người dùng, thao tác đơn giản, linh hoạt cùng hướng dẫn sử dụng rất cụ thể, chi tiết. Bạn không cần có kiến thức sâu về công nghệ thông tin cũng có thể tiếp thu và quản trị hệ thống này. Với giao diện đa ngôn ngữ, bạn có thể tùy biến lựa chọn giao diện của chương trình theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. ILib.Me yêu cầu một mô hình phần cứng đơn giản, chỉ cần tối thiểu một máy trạm vừa đóng vai trò máy chủ vừa đóng vai trò máy trạm tra cứu. iLib.Me không yêu cầu cao về cấu hình máy tính. Kế thừa các cơ sở vật chất và hạ tầng sẵn có là mục tiêu của iLib.MeiLib.Me được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình thư viện, từ các thư viện công cộng (thành phố, tỉnh, huyện), trung tâm thông tin, đến thư viện trường cao đẳng... Đặc biệt iLib.Me cho phép thực hiện việc nhập liệu theo chuẩn MARC21 và hiển thị đồng thời hai dạng ISBD và MARC21, tạo mới các loại tài liệu và các tính chất riêng của tài liệu đó cũng như tạo mới các trường nhập tin đặc thù của từng thư viện.Ngoài ra, iLib.Me hỗ trợ bảng mã Unicode trong toàn bộ quá trình nhập liệu, cho phép bạn có thể nhập liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các tính năng nổi bậtChương trình iLib.Me có các đặc tính nổi bật sau:  Có đầy đủ các tính năng phục vụ cho thư viện vừa và nhỏ.  Áp dụng các công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quản trị thư viện truyền thống, biến thư viện thực sự trở thành trung tâm thông tin.  Dễ sử dụng và dễ quản trị.  Công cụ tìm kiếm và tra cứu mạnh qua mạng LAN, WAN và Internet. 5 Cho phép xem nội dung tài liệu (ảnh, nhạc, phim, văn bản) từ xa. Tìm kiếm toàn văn Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Unicode). Biên mục thuận tiện, linh hoạt theo chuẩn MARC21, hiển thị dưới dạng MARC21 hoặc ISBD. Tích hợp mã vạch nhằm hỗ trợ lưu thông, quản lý bạn đọc, biên mục. Sử dụng tất cả các khung phân loại hiện có. Nhập biểu ghi theo MARC21, CDS/ISIS, Z.3950 Tìm kiếm OPAC dành cho bạn đọc Hàng đợi và gia hạn 6Các kí hiệu thuật ngữ1. Kí hiệu.HDD: Hard disk drive – ổ đĩa cứng.RAM: Random Access Memory: Bộ nhớ của máy tính.CPU: Central Processor Unit: Bộ vi xử lý.: Phím.: Phím chức năng có tên xxx.Form x: Cửa sổ làm việc có tên là x.Phím chức năng: Phím tương ứng với phím nóng đã nêu ở các bước.2. Thuật ngữ.Tham số (thông số): các các tính chất, thuộc tính của một tên trường dữ liệu mà người sử dụng có thể tự đặt, tự định nghĩa các tính chất và thuộc tính của các trường dữ liệu này theo quy tắc nhất định.Mã vạch: là tổ hợp các kí tự dưới dạng các vạch sọc theo chiều thẳng đứng. Thực chất, mã vạch là một phông chữ mà thể hiện ra màn hình hoặc in ra là các vạch sọc. Quản trị hệ thống: quản lý hệ thống chương trình bao gồm việc quản lý các công việc liên quan đến máy tính, phân quyền, sao lưu và an toàn dữ liệu… sao cho đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường và các cán bộ nghiệp vụ có thể thực hiện công việc của mình đúng như thiết kế chương trình đã dự kiến.MARC: Machine­Readable­Cataloguing ­ Khổ mẫu mô tả tài liệu thư viện để máy tính đọc được (hay còn gọi là Biên mục đọc máy).Barcode: trong chương trình, mã vạch được đánh đồng nghĩa với số đăng kí cá biệt. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide ManualCác phím nóng Phím thêm mới: dùng tương đương với phím Insert trên bàn phím. Phím sửa chữa: tương đương với phím F4. Phím xóa: tương đương với phím Del hoặc Delete trên bàn phím. Phím ghi dữ liệu. Phím tìm kiếm: tương đương với phím F7. Phím đọc lại dữ liệu: tương đương với phím F5. Phím sao chép. Phím in ấn. Xuất ra Excel. Xuất ra Word. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual Phần I. Dành cho cán bộ quản trịI. Kết nối hệ thống CSDL.1. Thiết lập thông số đăng nhập vào hệ thống.Bạn cần thiết lập thông số này cho lần đăng nhập đầu tiên. Các lần cài đặt lại sau đó, chương trình đã lưu lại thông nên bạn không cần khai báo nữa. Từ màn hình làm việc, click vào biểu tượng IlibMeConfig trên desktop của máy tính. Bạn cần điền đầy đủ các thông tin trên form. Đối với dòng Mã truy cập, bạn cần liên hệ trực tiếp với cán bộ của Trung tâm iLib để được cấp Mã bản quyền sử dụng chương trình.2. Đăng nhập. Sau khi đã khai báo xong thông tin đăng nhập vào chương trình, bạn click vào biểu tượng iLibMeExe trên desktop của máy tính.  Tên truy cập: là tên người dùng của chương trình, người dùng có quyền cao nhất và mặc định sau khi cài đặt là: admin  Mật khẩu: mật khẩu truy nhập hệ thống của tên truy cập đó. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual  Lưu ý:Khi đăng nhập bạn nhìn thấy thông báo dưới đây thì hãy liên lạc với quản trị hệ thống để được cấp mã truy cập hợp lệ vào cơ sở dữ liệu3. Thay đổi mật khẩu. Đây là chức năng hỗ trợ bạn thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho từng bộ phận trong hệ thống. Bước 1. Bạn nhắp chuột  Bước 2. Bạn tiến hành nhập:  Mật khẩu cũ: là mật khẩu được Quản trị cấp.  Mật khẩu mới: mật khẩu muốn đổi.  Gõ lại mật khẩu: xác nhận lại mật khẩu mới. Bước 1. Nhắp chuột vào  để cập nhật thông tin. Bước 2. Nhắp chuột vào  để kết thúc.II. Thiết lập thông số cho hệ thống. Đây là các thông tin chi tiết về thư viện bao gồm các mục chính:  Thông số chung  Thông số FTP để upload dữ liệu số  Thông số khác  Chú ý:  Các thông tin này sẽ được sử dụng để hiển thị trên các báo cáo ở các module khác nhau của chương trình.  Thông số ftp cần thiết lập chính xác mới upload được dữ liệu số từ thứ trạm lên máy chủ để tra cứu. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual1. Thông số chung. Các bước thực hiện: Bước 1. Tại giao diện chính của chương trình nhắp loài chuột vào tab Bước 3. Điền các thông tin cần thiết.  Tên đơn vị.  Địa chỉ.  Điện thoại.  Fax.2. Thông số FTP. Điền các thông số cần thiết:  Máy chủ: chứa dữ liệu số được upload theo đường ftp  Cổng: mặc định là cổng 21.  Tên truy nhập: user login vào máy chủ cài CSDL (cần phân biệt giữa user login vào máy chủ CSDL với user của đăng nhập vào chương trình iLib.Me 5.0). User login vào máy chủ CSDL phải có quyền admin thì mới có thể upload được dữ liệu số từ máy trạm.  Mật khẩu: mật khẩu login vào máy chủ cài CSDL của user đó.  Thư mục chứa: thư mục lưu dữ liệu số (thường là: C:Inetpubftproot) Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual  Thư mục index: thư mục sẽ làm việc khi đánh chỉ mục để tìm dữ liệu số.3. Thông số khác.  Nếu tích chọn vào nút lưu dữ liệu số vào CSDL, toàn bộ File dữ liệu số đính kèm sẽ được lưu cùng CSDL. Tuy nhiên, với tính năng này sẽ làm cơ sở dữ liệu có dung lượng lớn hơn rất nhiều và vì thế, quá trình hoạt động của chương trình có thể sẽ bị chậm lại  Số ngày thông báo sách mới: đây là tham số thiết đặt số ngày hiển thị tài liệu trên trang chủ OPAC, nhằm giúp bạn đọc biết được những tài liệu mới nhất của thư viện trong thời gian gần nhất.Nhấn  để ghi lại các thông tin. Nhấn  để kết thúc việc thực hiện.4. Tham số từ điển­ Các tham số trong tab từ điển là các tham số chung của chương trình. Để đảm bảo thuận tiện cho cán bộ nhập tin trong quá trình nhập liệu, bạn cần thiết lập đầy đủ, các tham số này sẽ được sử dụng trong quá trình nhập dữ liệu (tham khảo cách thiết lập tham số của từng module):­ Để thực hiện, tại menu Từ điển, chúng ta chọn các từ điển cần sửa, sau đây là ý nghĩa của các từ điển  Loại thẻ bạn đọc: dùng trong quản lý bạn đọc và lưu thông tài liệu (thẻ đọc, thẻ mượn …)  Nhóm bạn đọc: dùng trong quản lý bạn đọc và lưu thông tài liệu (Sinh viên, nhân dân, thiếu nhi …)  Loại tiền tệ: sử dụng khi phạt bạn đọc làm mất tài liệu hoặc làm rách tài liệu (USD, VND…)  Loại định kỳ xuất bản: dùng để thiết lập định kỳ xuất bản của báo, tạp chí (ngày, 2 số/tuần …)  Nhà cung cấp: dùng thiết lập các nhà cung cấp tài liệu cho thư viện.  Hình thức phạt: dùng để thiết lập tham số phạt bạn đọc khi bạn đọc vi phạm nội quy.  Trạng thái biên mục: là trạng thái của biểu ghi thư mục. Giúp thủ thư và bạn đọc có thể biết được biểu ghi đó đã được xử lý nghiệp vụ hay chưa qua các module biên mục (đối với cán bộ xử lý nghiệp vụ) và module OPAC (đối với bạn đọc tìm tin qua OPAC)  Trạng thái số ĐKCB: là trạng thái của số ĐKCB khi đăng ký vào chương trình. Giúp thủ thư và bạn đọc có thể biết được số cuốn sách được dán số ĐKCB (hay mã vạch) đó có được phép lưu thông (mượn/trả) hay không. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide ManualIII. Quản lý tài khoản truy nhập. Chức năng quản tài khoản truy nhập cho phép đặt quyền người tham gia hệ thống. Chỉ những cán bộ có thẩm quyền và phận sự mới được cấp quyền vào chương trình. Điều này đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối trong hệ thống. Mỗi cán bộ tham gia vào chương trình sẽ được cấp một quyền sử dung, truy cập vào hệ thống khác nhau, và các quyền này được định nghĩa dựa trên chức năng “Quản lý vai trò người sử dụng” trong tab Hệ thống Ví dụ: nếu cán bộ A được chỉ được cấp quyền Biên mục thì không thể tham gia vào phần Lưu thông. Việc tiến hành phân quyền cần căn cứ vào:  Chức năng nghiệp và nhiệm vụ của người cán bộ trong thư viện.  Chính sách của thư viện đối với các phòng ban nghiệp vụ.  Chú ý:  Người quản trị hệ thống có khả năng cấp quyền cho tất cả các cán bộ thư viện.  Chương trình có hỗ trợ nhiều mức quyền và nhóm mức quyền khác nhau mà người quản trị hệ thống có thể tự thiết lập cho thư viện của mình. Từ màn hình chính, chọn 1. Danh sách tài khoản truy cập. Danh sách tài khoản truy cập là liệt kê các tài khoản có trong chương trình. Việc tạo tài khoản căn cứ vào khả năng quản lý và can thiệp tới từng bộ phận nhỏ trong từng module chức năng. Trước khi phân quyền cho từng cán bộ khác nhau để có thể tham gia vào hệ thống thì ta cần thiết lập trước tài khoản truy cập.  Chú ý:  các tài khoản đều phải sở hữu thể đổi khác trừ tài khoản quản trị khối hệ thống (Administrator)  Các tài khoản này nên thiết lập trước khi gán quyền cho từng tài khoản cụ thể.  Gợi ý (không có tính chất bắt buộc): các tài khoản nên đặt theo từng phòng của thư viện.2. Thêm mới tài khoản sử dụng chương trình. Bước 1. Nhấn chuột vào nút trên thanh công cụ. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual Bước 2. Bạn tiến hành nhập các trường:  Tên truy nhập: tên tài khoản sẽ truy nhập vào hệ thống  Họ và tên: mô tả tên người dùng  Mật khẩu: nhập mật khẩu cho người dùng  Gõ lại: gõ lại mật khẩu  Sử dụng tài khoản này: khi được tích chọn, tài khoản sẽ có hiệu lực  Quản trị: khi được tích chọn, tài khoản sẽ được cấp quyền như quyền quản trị hệ thống Bước 3. Bạn nhắp chuột vào nút  để cập nhật thông tin vào hệ thống. Bước 4. Bạn nhắp chuột vào nút  để thoát.IV. Quản lý vai trò người sử dụng. - Vai trò người sử dụng là các quyền được cấp khi sử dụng các tính năng của chương trình. - Với mỗi vai trò có thể được phân một hoặc nhiều nhóm quyền khác nhau. - Khi có quyền sử dụng thì tài khoản người dùng mới có hiệu lực. Ví dụ: cán bộ Vũ Đăng Quang có 2 nhóm quyền: nhóm quyền quản trị hệ thống và nhóm quyền biên mục. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual1. Cấp quyền mới cho người dùng. Để cấp quyền cho người sử dụng, ta làm như sau: Bước 1. Chỉ con trỏ chuột vào tên nhóm quyền vừa tạo. Bước 2. Nhắp chuột vào nút Bước 3. Lựa chọn các quyền cho người dùng. Bước 4. Lựa chọn các vùng chức năng thao tác ứng với mỗi quyền sử dụng. Ví dụ: quyền biên mục bao gồm các thao tác lên các chức năng như Biên mục, phạm vi tìm kiếm, thiết lập thông số ISBD, Worksheet nhập tin. Bước 5. Gán quyền cho các tài khoản sẽ tạo bằng cách nhắp con chuột vào nút .  Chú ý:  Việc phân quyền sai có thể dẫn tới các cán bộ chức năng không thực hiện được quyền thực hiện chương trình của mình (cho dù tên nhóm quyền vẫn phản ánh đúng chức năng của người cán bộ này)  Gợi ý (không có tính chất bắt buộc): nên đặt quyền cho tất cả các cán bộ sử dụng máy tính và tham gia chương trình. Bước 4. Nhắp nút  để kết thúc việc tạo quyền người sử dụng.  Chú ý:  Tên nhóm quyền có thể đặt tuỳ ý nhưng quyền sử dụng thì không thay đổi được tên.  Tên nhóm quyền nên đặt liên quan tới Quyền sử dụng.2. Sửa chữa nhóm quyền. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual Bước 1. Nhắp chuột vào nút chức năng  trên thanh công cụ. Bước 5. Các bước tiến hành sửa chữa thực hiện tương tự như thêm mới nhóm quyền.3. Xoá nhóm quyền. Bước 1. Chọn nút chức năng trên thanh công cụ. Bước 2. Hệ thống đưa ra thông báo, nếu chắc chắn xoá nhắp chuột vào nút V. Xóa toàn bộ dữ liệu. Chú ý: cán bộ thư viện không lạm dụng chức năng này đề xóa dữ liệu vì khi thực hiện thì toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa hết và không khôi phục được. Chức năng này để cán bộ CMC thực hiện xóa dữ liệu thực hành khi đào tạo người sử dụng Bước 1. Vào tab  Bước 2. Chương trình đưa ra lựa chọn “Bạn đã chắc chắn xóa chưa” Bước 3. Nếu đồng ý thì đánh chữ YES vào hộp thoại và đồng ý Bước 4. Chương trình sẽ thực hiện xóa toàn bộ dữ liệu trong chương trìnhVI. Tạo file ngôn ngữ XML chưa có trong hệ thống. Chức năng này dùng để tạo ra file XML, nếu như cần dịch sang Tiếng Anh (dành cho các chức năng được cập nhật sau khi cài đặt chương trình) Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual Phần II. Dành cho độc giả tra cứu Chương I. Tra cứu dữ liệu trực tuyến OPAC (OPAC: Online Public Access Cataloguing) Đây là module tra cứu dành cho bạn đọc, cho phép bạn có thể truy cập để tìm tin trọng mạng nội bộ (LAN) hoặc có thể thông qua truy cập công cộng Internet. Module OPAC cung cấp khả năng tìm kiếm mạnh (trên nền công nghệ Ajax) với giao diện thân thiện dễ sử dụng, không yêu cầu người tìm tin phải có sự hiểu biết nhiều các toán tử và các kết hợp trong tìm kiếm, người tìm tin chỉ cần nhập các tiêu chí tìm kiếm vào các trường để tìm kiếm.I. Yêu cầu của việc tra cứu.  Phải có trình duyệt Internet: Internet Explorer (Nên chọn IE 5.0 trở lên)  Phải có và kích hoạt bộ gõ Tiếng Việt: cỗ gõ tiếng việt phải hỗ trợ bảng mã Unicode. Ví dụ: Vietkey, Unikey đặt ở cơ chế Unicode đựng sẵn (kiểu gõ tuỳ chọn vào cách mà bạn đọc hay sử dụng). Sau khi đáp ứng được các điều trên ta có thể thực hiện các chức năng của chương trình: Các kí hiệu khai báo khi sử dụng OPAC: %....II. Tra cứu dữ liệu.1. Truy nhập OPAC. Bước 1. Kích hoạt trình duyệt Internet Explorer hoặc Netscape hoặc Firefox Bước 6. Gõ địa chỉ của máy chủ nơi chứa module tra cứu trực tuyến OPAC tại khung nhập địa chỉ. Ví dụ: http://server/opac/ Trong đó: server là tên máy chủ chứa CSDL.  Chú ý:  Thông thường, người cài đặt đã để sẵn một shortcut trên desktop của máy tra cứu. Bạn chỉ việc nhấn đúp vào đó để đăng nhập. Bước 7. Tại menu trái, có tab  để đăng nhập vào hệ thống. Bạn đọc cần khai báo tên truy nhập là số thẻ của bạn đọc và mật khẩu vào 2 ô khớp ứng là TKhoản với MKhẩu.  Chú ý: Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual  Khi nhập mật khẩu chú ý tránh kích hoạt tiếng Việt trên bộ gõ hoặc bật phím CAPLOCK.  Mật khẩu này sẽ được người thủ thư cung cấp khi bạn làm thẻ tại thư viện. Bạn phải giữ và lưu mật khẩu này ở một vị trí an toàn tránh để người khác sử dụng quyền của bạn để tham gia vào hệ thống.  Sau khi tìm kiếm và thực hiện các thao tác trên OPAC song, bạn nhớ thoát ra khỏi khỏi account của mình. Mục đích là tránh để người khác sử dụng account của bạn.  Để đổi mật khẩu khi quên mật khẩu, yêu cầu thủ thư thực hiện giúp trên module Quản trị bạn đọc.  Bạn đọc có thể tự đổi mật khẩu của mình qua module OPAC. Bước 8. Nhắp chuột vào nút  Sau khi đăng nhập được vào hệ thống bạn đọc có thể:  Xem dữ liệu số  Đăng ký mượn tài liệu qua mạng.  Xem thông tin bạn, xin gia hạn.2. Tra cứu và mượn sách. Chức năng này cho phép người sử dụng có thể tra cứu tài liệu trên từng CSDL của máy chủ thư viện. Đồng thời bạn đọc có thể đăng ký mượn thông qua máy tính có kết nối với mạng của thư viện. Bước 1. Nhắp chuột vào nút  trên màn hình Opac. Bước 9. Nhập các thông tin cần tìm kiếm.  Tìm theo nhan đề.  Tìm theo từ khoá.  Tìm theo tác giả. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual  Tìm theo chủ đề  Tìm toàn văn (full text)  ……..Nếu bạn đọc không biết đích xác tên tài liệu, tác giả… thì bạn đọc có thể tìm tin theo chủ đề, hệ thống sẽ tự động đưa ra những tài liệu có liên quan đến thuật ngữ đó.VD: Bạn đọc muốn tìm một cuốn sách có chủ đề về Tôn giáo thì chỉ cần gõ: %Tôn giáo: Khi ấy hệ thống sẽ tự động đưa ra những tài liệu có từ tôn giáo.  Khi bạn đọc đã biết chính xác tên tài liệu mình muốn tìm thì gõ tên tài liệu đó vào.  trường hợp như muốn tìm về chủ đề tài liệu thì bắt buộc phải nhập thêm giá trị: % Bước 10. Nhấn vào nút  Trong trường hợp, kết quả tìm kiếm nhiều hơn 1 trang, để chuyển sang trang tiếp theo bằng cách nhấn vào phím  Bước 11. Xuất hiện màn hình liệt kê tất cả các tài liệu có chủ đề. Bước 12. Các cuốn sách sau khi tìm kiếm có thể xem thông tin chi tiết hơn bằng cách nhấn trực tiếp vào tên của tài liệu vừa tìm kiếm. Bước 13. Đối với dữ liệu số, có thể xem trực tiếp trên màn hình nếu bản thân máy tra cứu có cài các ứng dụng hỗ trợ việc xem dữ liệu số. Bước 14. Nhấn nút vào  ở ngay phía dưới để đăng kí mượn qua mạng. Bước 15. Sau khi nhắp chuột vào nút ấn phẩm sẽ tự động được đưa vào  trong chương trình và nút  sẽ tự động chuyển thành  Bước 16. Xem yêu cầu đã được đáp ứng chưa. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng iLib.Me User Guide Manual  Nhấn vào tab  yêu cầu mượn sách của mình có được đáp ứng chưa hay bị từ chối…  Nhấn vào tab để biết số lượng sách mình đang mượn, ngày phải trả sách...  Chú ý:  Bạn đọc chỉ có thể mượn khi sách còn trong kho: thể hiện ra là còn số đăng kí cá biệt cho cuốn sách đó.  Bạn có thể đăng kí mượn nhiều cuốn một lúc nhưng không được vượt quá số sách giới hạn mà nội quy và chính sách thư viện đã đề ra.  Nhấn vào tab để biết số lượng sách mình đang ký đang ở tình trạng nào yêu cầu, từ chối hay chấp nhận. 3. Thay đổi mật khẩu cũ. Muốn thay đổi mật khẩu của mình, bạn đọc có hai cách:  Yêu cầu cán bộ thư viện đổi hộ mật khẩu của mình trên phần Quản lý bạn đọc của cán bộ thư viện.  Tự thay đổi mật khẩu của mình trên giao diện OPAC (đòi hỏi bạn đọc phải nhớ mật khẩu cũ) Cách làm như sau: Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống. Bước 2. Nhấn vào nút  trên góc trái màn hình. Bước 3. Điền mật khẩu cũ và điền 2 lần mật khẩu mới Bước 4. Chọn  để kết thúc việc thay đổi mật khẩu.  Chú ý: Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn đọc chỉ có thể vào với mật khẩu mới, mật khẩu cũ không còn dùng được nữa.4. Xin gia hạn qua OPAC. Đối với mỗi nhóm đối tượng bạn đọc thư viện lại có một chính sách mượn trả không giống nhau về số lượng tài liệu đươc phép mượn, thời gian mượn. Khi hết hạn mượn thì bạn đọc phải gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu, có thể bạn đọc đến trực tiếp thư viện để xin gia hạn hoặc xin gia hạn thông qua OPAC cách làm như sau: Bước 1. Đăng nhập vào OPAC.

Xem thêm: Hàm Số Liên Tục Tại 1 Điểm, Hàm Số Liên Tục Và Các Dạng Bài Tập Thường Gặp

Bước 2. Nhắp chuột vào tab