Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, và your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng phương pháp (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương phương pháp (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật giải pháp (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want khổng lồ know specifically about your life, your career, and your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG trong LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character và achievement.Quyết định tính bí quyết và thành tích của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh là gì

2. Cung Phụ mẫu mã (Parent Palace):Describes relation with parents & elders.Mô tả mối quan hệ với bố mẹ và người lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về chiếc họ, đời sống trọng điểm linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả hầu như vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung quan lại Lộc (Career Palace):The career that suits and the performance.Nghề nghiệp thích hợp với đương số và kết quả công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends and surdinates likely.Dạng bạn bè, cung cấp dưới của đương số.

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move to another place; or social communication.Cho biết bao giờ đương số sẽ dịch chuyển tới nơi khác; hoặc về giao tiếp xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức mạnh chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả tình trạng tài chính toàn diện và tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết mối quan hệ với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả đời sống hôn nhân.

Xem thêm: Badass Là Gì ? Định Nghĩa Về Badass Và Ý Nghĩa Thực Sự Của Nó

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số ra làm sao với anh chị em.

So what bởi your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi phong thủy Keidi

Theo dõi facebook với kênh Youtube của thầy tử vi phong thủy Keidi để nhận được những chia sẻ mới nhất về phong thủy - tử vi - Thời vận

Thầy phong thủy Keidi share về thời vận năm 2022

Các thương mại dịch vụ cơ phiên bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để xem thêm thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc sống (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng thông minh phong thủy

☯️Số thông tin tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐÀO TẠO THE SUNGATE

1. Các khóa học Tiếng Anh:

2. Phong thủy - tử vi - xây đắp logo theo phong thủy: