For further information, see The Watchtower of September 1, 1981, pages 24-6; Insight on the Scriptures, Volume 2, pages 772-4.

Bạn đang xem: Tiết canh tiếng anh là gì


We don"t need lớn clear-cut all the forests khổng lồ actually get more jobs and agriculture and have more economy.
Further information regarding the identity of “the man of lawlessness” can be found in The Watchtower, February 1, 1990, pages 10-14.
For more information on how to lớn calculate this date, see The Watchtower of June 15, 1977, pages 383-384.
For a more detailed discussion of this Bible passage, see the July 15, 1999, issue of The Watchtower, pages 12-14, paragraphs 15-20.
For a detailed discussion of “the law of the Christ,” see The Watchtower, September 1, 1996, pages 14-24.
Không, Ngài xem thắc mắc của Ha-ba-cúc là thiết yếu đáng, và vì vậy Ngài tiết lộ ý muốn dấy lên người Canh-đê để thi hành sự phán xét.
No, he viewed Habakkuk’s queries as legitimate, and he thereupon revealed his purpose to lớn raise up the Chaldeans to execute judgment.
Cần đầu tư chi tiêu vào những giải pháp thật sự: khuyến khích nông dân, nntt chính xác, đa dạng mẫu mã hoa màu, tưới tiêu tiết kiệm, tái chế nước xấu, canh tác đất giỏi hơn, cơ chế ăn xuất sắc hơn.
We need lớn invest in real solutions: incentives for farmers, precision agriculture, new crop varieties, drip irrigation, gray water recycling, better tillage practices, smarter diets.
Ở Alto Alentejo (Bắc Alentejo), gồm một món vô cùng điển hình được thiết kế từ phổi, tiết canh và gan, tự lợn hoặc cừu.
In Alto Alentejo (North Alentejo), there is a very typical dish made with lungs, blood và liver, of either pork or lamb.
For further information on the spiritual armor from God, see The Watchtower, May 15, 1992, pages 21-3.
For details, see the article “He Stood Up for Pure Worship,” in the January 1, 2008, issue of The Watchtower.
Details concerning Brother Morris’ full-time service can be found on page 26 of The Watchtower of March 15, 2006.
Thanos và Gamora mang lại Vormir, với tại trên đây Red Skull - kẻ canh duy trì Viên đá vong hồn - tiết lộ rằng để đưa được viên đá, Thanos phải quyết tử người nhưng mà hắn thành tâm yêu thương.
Thanos và Gamora travel khổng lồ Vormir, where Red Skull, keeper of the Soul Stone, informs him the stone can only be retrieved by sacrificing someone he loves.
For a detailed outline of this prophecy, please see the chart on pages 14, 15 of The Watchtower of February 15, 1994.
" Các câu hỏi phỏng vấn đề cập đến hầu hết thứ liên quan đến cuộc sống thường ngày hàng ngày của chúng ta , từ thời gian , thời tiết , thức nạp năng lượng , trang phục , canh tác , động thực đồ vật , tôn giáo , sức mạnh , bệnh tật , sự trung thực hay không trung thực , toàn bộ mọi mặt trong cuộc sống mà họ có trường đoản cú để mô tả .

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Tại 1 Điểm Mà Tiếp Tuyến Đi Qua


" The questionnaire dealt with all sorts of things that have to vày with our daily lives - from time and weather và food & clothing & farming và plants and animals và religion , health , disease , honesty , dishonesty - all the parts of our lives that we have words for . "
See the Watchtower issues of June 15 and July 1, 1962, for a detailed discussion of Jacob’s prophecy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M