Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Số dư là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số còn sót lại trong một phép chia sau khi lấy số bị chia trừ đi tích số của số phân chia với số thương: 15 chia cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn lại sau khi lấy số bị chia trừ đi tích số của số chia với yêu mến số. 15 phân tách cho 4 được 3, số dư là 3. 2. Số còn lại sau khoản thời gian lấy số tăng trừ đi số sút hoặc số tiền gởi vào trừ đi số tiền đem ra. Số dư của tài khoản.
*

*

*Xem thêm: Phân Biệt Multithreading Là Gì ? Chi Tiết Blog Multithreading Trong Lập Trình

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi phân chia cho chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm các số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương pháp số dư áp chót: method of penultimate remainderphương pháp số dư gần kề cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualcách thức theo số dư: residual modesai số dư: residual errorsự thay đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của dao động liên tục không muốn muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebản kê số dư: statement of balancebản kê số dư: balance statementbảng cân đối kiểm tra các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy nhất thời của balance certificate): balance receiptchế độ kiểm kê số dư bên trên sổ: balance of stock systemđiều tra về số dư (về số chi phí còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy chứng số dư: balance certificatedgiấy hội chứng số dư hội chứng khoán: balance certificategiấy triệu chứng số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư bớt dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư bớt dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần số dư: diminishing balance methodphương pháp số dư sút dần: reducing balance methodquyết toán số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (chuyển sang trọng tài khoản) tiếp theo: balance carried forward khổng lồ next accountsố dư (của một) hóa đơn (phải thanh toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư trung bình của quỹ hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư chưa đưa ra tiêu: unexecuted balancesố dư chưa đưa ra tiêu: unexpended balancesố dư không dùng: unused balancesố dư chưa kết: outstanding balancesố dư không sử dụng: unencumbered balancesố dư không thanh toán: outstanding balancesố dư không thanh toán: balance outstandingsố dư chưa thanh toán: unpaid balancesố dư chuyển sang trang sau: balance carried downsố dư chuyển sang từ tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư có phân tích (với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư có về phía các anh: balance in your favoursố dư bao gồm về phía bọn chúng tôi: balance in our favoursố dư còn sót lại (chưa nộp): remain balancesố dư cước giá tiền (phải thanh toán): balance of freightsố dư của hạng mục thường xuyên: balance of current accountsố dư của phù hợp đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: account balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the end of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư mang lại hạn: maturity balancesố dư để không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư giữa kỳ: interim balancesố dư khả dụng: available balancesố dư không sinh lãi: idle balancesố dư tởm phí: balance of appropriationsố dư gớm phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch mặt hàng hóa: merchandise balancesố dư sở hữu sang: balance brought forwardsố dư với sang: balance carriedsố dư sở hữu xuống: balance brought downsố dư mang xuống (để cân đối): balance brought downsố dư năm trước (chuyển sang): balance brought forward from last yearsố dư ngân hàng đã điều chỉnh: adjusted bank balancesố dư nước ngoài hối: foreign balancesố dư ngoại hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của những khách hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư không nên sót: balance of errorssố dư sang qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư trên ngân hàng: balance at banksố dư tại ngân hàng: bank balancesố dư tại ngân hàng (trong tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: tài khoản balancesố dư tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư tài sản lưu động: liquid balancesố dư thanh toán: balance of clearingsố dư giao dịch đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo sau trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi chưa tới nhận, không rút: unclaimed balancesố dư tiền mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư tiền mặt ý muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền phương diện thực tế: real cash balancesố dư tiền mặt về tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư trong sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư trường đoản cú do: không lấy phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng số bên nợ và bên có ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ loại kế toán: balance booksổ nhật cam kết số dư tiền mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác đụng của số dư tiền thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng số dư: overall balancemarginphương pháp tổng số dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementchế độ bớt dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư bớt dầndilution of labourngân sách thu chi cân bằng cùng gồm số dưbalanced budget with surplus