A.

Bạn đang xem: Cosx, sinx, cosx],

Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D. Nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = -

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải đưa ra tiết:

Phương trình sẽ cho tương đương với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Xem thêm: Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Cực Hay, Chi Tiết, Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Và Bài Tập Ứng Dụng

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát