On 8 May 1965, by the decree of the Presidium of the Supreme Soviet, International Women"s Day was declared a non-working day in the Soviet Union "in commemoration of the outstanding merits of Soviet women in communistic construction, in the defense of their Fatherland during the Great Patriotic War, in their heroism & selflessness at the front và in the rear, và also marking the great contribution of women khổng lồ strengthening friendship between peoples, & the struggle for peace.

Bạn đang xem: Selfless là gì


Vào ngày 8 mon 5 năm 1965, theo lệnh của quản trị Liên bang Xô viết, thời buổi này được tuyên bố là một trong những ngày nghỉ ở Liên Xô "để đáng nhớ những thành tựu xuất nhan sắc của đàn bà Liên Xô trong công cuộc xây dừng chủ nghĩa cộng sản, trong việc bảo đảm Tổ quốc của họ trong chiến tranh ái quốc vĩ đại, công ty nghĩa anh hùng và sự hy sinh quên mình sinh sống tiền tuyến đường lẫn hậu phương, và ghi lại sự đóng góp to khủng của thiếu phụ để tăng tốc tình hữu nghị giữa những dân tộc, và cuộc tranh đấu cho hòa bình.
Instead of thanking him for his kind & selfless deed... They sentenced him to twenty long years in prison.
True disciples continue to lớn awaken unto God each day in meaningful personal prayer, earnest scripture study, personal obedience, and selfless service.
Các đồ đệ chân chính liên tục tỉnh thức trong Thượng Đế hàng ngày trong sự cầu nguyện riêng đầy ý nghĩa, tráng lệ và trang nghiêm học hỏi thánh thư, sự vâng lời của cá nhân, và sự ship hàng vị tha.
While nurturing their self-confidence and self-esteem, we need khổng lồ teach them the qualities of selflessness, kindness, obedience, lack of pride, civility, & unpretentiousness.
Trong lúc nuôi dưỡng lòng tự tin với tự trọng của chúng, họ cần đề nghị dạy cho cái đó biết những đức tính vị tha, nhân từ, vâng lời, không kiêu ngạo, lễ độ, và khiêm tốn.
This tremendous act of faith is symbolic of the ultimate selfless act in all of history, when the Savior gave His life for all of us to lớn atone for our sins.
Hành động cừ khôi với đức tin này là hình tượng cho hành động vị tha tột bực trong suốt kế hoạch sử, khi Đấng cứu giúp Rỗi đang phó mạng sinh sống của Ngài cho rất nhiều người họ để chuộc lầm lỗi của bọn chúng ta.
Và tôi vẫn còn cảm xúc được truyền từ lòng hiền đức của cô ấy, cùng sự vị tha cống hiến cho tp này.
You never stepped outside your own ignorance và fear và done something selfless, for me or for anybody.
The tuy vậy also establishes Esmeralda as a selfless, empathetic character with whom Quasimodo falls in love.
Selfless service is a wonderful antidote khổng lồ the ills that flow from the worldwide epidemic of self-indulgence.
Sự giao hàng vô vị kỷ là một phương thuốc kiến hiệu cho phần đông điều xấu xí đang viral từ bệnh dịch bê tha trên toàn cầu.
The appearances in popular culture usually portray the ship"s last mission as a brave, selfless, but futile, symbolic effort by the participating Japanese sailors khổng lồ defend their homeland.
Sự hiện diện trong văn hóa đại chúng thường trình bày chuyến hành trình hành động sau cuối của nhỏ tàu như là cố gắng nỗ lực dũng cảm, quên mình tuy vậy vô ích và bao gồm tính tượng trưng của không ít thủy thủ Nhật bạn dạng xả thân đảm bảo an toàn quê hương thơm họ.
When faith replaces doubt, when selfless service eliminates selfish striving, the power of God brings khổng lồ pass His purposes.
Khi đức tin thay thế mối nghi ngờ, lúc sự giao hàng vị tha sa thải sự trổ tài ích kỷ, thì quyền năng của Thượng Đế hoàn thành các mục đích của Ngài.
There are many attributes which are manifestations of love, such as kindness, patience, selflessness, understanding, and forgiveness.
Tình thân thương được thể hiện bằng nhiều ở trong tính, chẳng hạn như lòng nhân từ, tính kiên nhẫn, lòng vị tha, sự thông cảm với tha thứ.
Such selfless altruism is not what would be expected if humans were mere animals struggling khổng lồ survive at any cost. —10/15, page 20.

Xem thêm: Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Cách Xác Định Trong Không Gian


Tinh thần thân thương bất vị kỷ như thế không thể có được nếu bé người giống hệt như loài vật, chỉ biết đấu tranh sinh tồn để sinh tồn bằng bất kể giá nào.—15/10, trang 20.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M