Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Royal là gì

*
*
*

royal
*

royal /"rɔiəl/ tính từ (thuộc) vuathe royal family: hoàng giaprince royal: hoàng thái tử (Royal) (thuộc) hoàng phái (Anh)Royal Military Academy: học viện quân sự hoàng giaRoyal Air Eorce: không quân hoàng giaRoyal Navy: thủy quân hoàng gia như vua chúa; trọng thể, sang trọng, huy hoàng, lộng lẫyto give someone a royal welcome: nghênh tiếp ai một cách trọng thểto be in royal spirits cao hứngto have a royal time được hưởng một thời hạn vui chơi thoả thích danh từ (thông tục) người trong hoàng tộc; hoàng thân (như) royal_stag (hàng hải) (như) royal_sail (the Royals) (từ cổ,nghĩa cổ) trung đoàn cỗ binh trước tiên (của nhà vua)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): royal, royalist, royalty, royal, royally

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): royal, royalist, royalty, royal, royally


*

*

*

n.

a sail phối next above the topgallant on a royal mast

adj.

of or relating to or indicative of or issued or performed by a king or queen or other monarch

the royal party

the royal crest

by royal decree

a royal visit

established or chartered or authorized by royalty

the Royal Society

being of the rank of a monarch

of royal ancestry

princes of the blood royal

invested with royal power as symbolized by a crown

the royal (or crowned) heads of Europe
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Khoảng Cách Từ Điểm Đến Mặt Phẳng ( Chuyển Điểm )

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: aristocratic dignified grand imperial majestic noble regal stately