Hôm ni ra liên tiếp với một thuật giải định thời CPU khác, sẽ là Round Robin (RR).

Bạn đang xem: Round robin là gì

Đối với thuật giải RR, mỗi quá trình trước khi ban đầu được chuyển vào CPU xử lý, đang được cấp phép cho một đơn vị chức năng thời gian sở hữu CPU độc nhất định.

Ta gọi chung giá trị hằng số này với cái brand name là quantum. Điểm khác biệt của RR với FCFS chính là RR tuân thủ theo chính sách không độc quyền (preemtive).


*

Như vậy, lúc một tiến trình sử dụng hết thời gian quantum mà lại nó được cấp phát, thì dù vẫn còn phải cách xử trí tiếp, phần dư của nó cũng sẽ được gửi về vùng phía đằng sau trong danh sách hàng đợi. Sau đó, căn cứ vào danh sách Ready list đã hấp thụ trước đó, CPU đã lấy tiếp các bước kế cận để đưa vào xử lý, với mức quantum là giống hệt cho tất cả các tiến trình.

Nếu điện thoại tư vấn n là số quy trình có trong Ready list, thời gian quantum là q, bởi thế mỗi tiến trình sẽ có một khoảng thời gian là

*
 để thực hiện CPU.

Về mặt thời hạn thì cùng với RR, thời hạn hoàn tất trung bình sẽ cao hơn nữa SJF, bù lại, tính thỏa mãn nhu cầu sẽ giỏi hơn.

Xem thêm: Xác Định Góc Giữa 2 Mặt Phẳng, Công Thức Tính Góc Giữa 2 Mặt Phẳng

Để tưởng tượng rõ ràng, ta đã xét 2 lấy ví dụ như sau đây.

ProcessArrival TimeBurst Time
P1024
P213
P323

Với bảng tài liệu trên, ta hiểu biết thêm được quantum time=4. Như vậy, để tính toán thuận tiện, ta cũng thường xuyên sử dụng giản đồ vật Gantt:


*

Với giản vật Gantt này, ta rất có thể tính được:– thời gian xử lý: P1=24, P2=3 cùng P3= 3.– thời gian đợi lần lượt:+ P1 đợi 0 + (10-4) (ms).+ P2 chờ 4-1=3 (ms).+ P3 hóng 7-2=5 (ms).– thời gian hoàn tất tiến trình:+ P1: 30 (ms).+ P2: 6 (ms).+ P3: 8 (ms).– thời gian trung bình: AvgWT = (6+3+5)/3 = 4.66

Các chúng ta có thể xem cụ thể ở đây


*

– sa thải hiện tượng độc chỉ chiếm CPU– tương xứng với khối hệ thống tương tác người dùng– tác dụng ? dựa vào vào câu hỏi lựa chọn quantum q
+ q quá to => FCFS (giảm tính tương tác)+ q quá bé dại => đa phần thực hiện chuyển đổi ngữ cảnh (context switching)+ thường xuyên q = 10-100 milliseconds
– Một độ ưu tiên (integer) được gán vào từng tiến trình– riêng biệt tiến trình đặc biệt với quy trình bình thường– tiêu chí lựa chọn tiến trình
*

+ vấn đề Starvation: các tiến chuyên môn ưu tiên thấp rất có thể không khi nào thực thi được+ giải pháp Aging – tăng độ ưu tiên cho tiến trình chờ thọ trong khối hệ thống (sống lâu lên lão làng…)
*

nếu 2 process vào hàng chờ cùng 1 lúc trong kế hoạch điều phối Round Robin thì tiêu chuẩn gì để đưa ra quyết định process nào được chọn trcnếu 1 process trong kế hoạch điều phối Round Robin vừa chạy xong 1 chu kỳ luân hồi tại thời điểm x và tại thời điểm x này mở ra 1 process bắt đầu vào mặt hàng đợi, vậy process nào đang đứng trước process nào