Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

recycling
*

recycle nội đụng từ tái sinh (vật liệu đã dùng để làm dùng lại) phục hồi, tái chế (sản phẩm từ bỏ nhiên)
sự luân chuyểnsự cù vòngsự sử dụng lạisự tái chếGiải yêu thích EN: Any process of recovering or extracting valuable or useful materials from waste or scrap..Giải thích hợp VN: quy trình thu hồi hay tách lấy các vật liệu quý hiếm hoặc bổ ích từ rác rến thải hay phế liệu.glass recycling: sự tái chế thủy tinhpaper carton recycling: sự tái chế giấy cáctongplastic recycling: sự tái chế hóa học dẻorecycling of sludge: sự tái chế bùnrubber scrap recycling: sự tái chế vụn cao susự tái chu chuyểnsự tái sinhexhaust recycling: sự tái nội khí thảiglass recycling: sự tái sinh thủy tinhwaste paper recycling: sự tái sinh giấy thảisự tái tuần hoànsự tuần hoàn kínvòng tuần hoànLĩnh vực: xây dựngsự sử dụng lại (vật liệu)sự tuần hoàn lạirecycling processquá trình tái chếrecycling streamdòng tuần hoànrecycling timechu kỹ nhấp nháyrecycling timethời gian tái cù vòng (chớp sáng)wastewater recycling operationcông đoạn tái sinh nước thảiwater consumption without recyclingsự sử dụng nước không hoàn lạisự hoãn trả nợsự khất nợsự quay trở lại của đồng vốntái sinhrecycling of resourcessự tái tạo thành tài nguyên <,ri:"saikliɳ> danh từ o sự lặp lại chu trình Sự bơm lại khí vào vào bể chứa khí khi khí được sản xuất. Trước khi được bơm trở lại khí được khử bỏ hiđrocacbon lỏng. Việc lặp lại quy trình như vậy đảm bảo giữ được áp suất với ngăn không để xảy ra hiện tượng ngưng tụ trước của những hiđrocacbon lỏng. o sự xoay vòng, sự tuần hoàn, sự tái chu chuyển § recycling unit : cơ sở lặp lại chu trình