Bạn có biết khái niệm hàng hóa quá cảnh là gì? Theo khí cụ tại Điều 241 Luật dịch vụ thương mại 2005 (sửa đổi, bổ sung 2019) thì vượt cảnh hàng hóa qua lãnh thổ vn là bài toán vận ship hàng hóa thuộc về của tổ chức, cá thể nước ko kể qua khu vực Việt Nam, đề cập cả vấn đề trung chuyển, chuyển tải, lưu giữ kho, chia tách bóc lô hàng, chuyển đổi phương thức vận tải đường bộ hoặc các quá trình khác được thực hiện trong thời hạn quá cảnh. Vậy theo đó, hàng hóa vượt cảnh là gì? Hãy thuộc theo dõi bài viết sau đây để cập nhật các thông tin có tương quan bạn nhé.

Bạn đang xem: Quá cảnh là gì

*
*
Hàng hóa thừa cảnh là gì

1. Sản phẩm & hàng hóa quá cảnh là gì?

Theo dụng cụ tại Khoản 8 Điều 2 Thông tứ 54/2018/TT-BGTVT thì sản phẩm & hàng hóa quá cảnh là sản phẩm & hàng hóa có khu vực gửi sản phẩm (gốc) và chỗ nhận sản phẩm (đích) ở ngoài lãnh thổ nước ta đi thẳng hoặc được xếp toá qua cảng biển vn hoặc nhập kho, bến bãi để đi tiếp.

2. Hàng hóa không được vượt cảnh

Các loại hàng hóa dưới đây không được vượt cảnh theo quy định:

Các các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại sản phẩm & hàng hóa có độ nguy khốn cao khác, trừ trường vừa lòng được Thủ tướng chính phủ nước nhà cho phép;Hàng hóa thuộc diện cấm gớm doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập vào chỉ được quá cảnh lãnh thổ nước ta khi được bộ trưởng Bộ dịch vụ thương mại cho phép.

Theo đó, các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá thể nước ngoài, trừ các loại vũ khí, đạn dược, vật tư nổ, sản phẩm & hàng hóa có độ nguy khốn cao và hàng hóa thuộc hạng mục cấm khiếp doanh, cấm xuất khẩu, tạm chấm dứt xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm hoàn thành nhập khẩu, được thừa cảnh bờ cõi Việt Nam. Giấy tờ thủ tục quá cảnh được giải quyết và xử lý tại đưa ra cục Hải quan cửa khẩu.

Hàng hóa là vũ khí, đạn dược, vật tư nổ và sản phẩm & hàng hóa có độ nguy hiểm cao chỉ được quá cảnh lãnh thổ vn sau khi được Thủ tướng chính phủ cho phép.

Việc vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa có độ nguy hại cao thừa cảnh lãnh thổ nước ta phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt nam giới về di chuyển hàng nguy nan và các điều ước thế giới có tương quan mà cộng hòa xóm hội công ty nghĩa vn là thành viên.

Hàng hóa thuộc hạng mục hàng hóa cấm tởm doanh, cấm xuất khẩu, tạm xong xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm xong nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ vn sau khi được bộ Công Thương cho phép, trừ ngôi trường hợp các điều ước quốc tế mà cộng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam là thành viên bao gồm quy định khác thì thực hiện theo dụng cụ của điều ước quốc tế đó.

Ngoài ra, sản phẩm & hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu, phương tiện vận tải chở sản phẩm quá cảnh lúc xuất cảnh ngoài lãnh thổ vn phải chính xác là toàn bộ sản phẩm & hàng hóa đã nhập khẩu, phương tiện vận tải đường bộ đã nhập cảnh vào phạm vi hoạt động Việt Nam.

3. Thời gian quá cảnh

Theo nguyên tắc tại điều 246, Luật thương mại 2005 thời hạn quá cảnh lãnh thổ nước ta tối đa là 30 ngày tính từ lúc ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ ngôi trường hợp sản phẩm & hàng hóa được lưu giữ kho tại vn hoặc bị lỗi hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh.

Xem thêm: "Fungus ( Fungi Là Gì, Nghĩa Của Từ Fungi, Nghĩa Của Từ Fungus (Fungi) Trong Tiếng Việt

Đối với trường hợp sản phẩm & hàng hóa được giữ kho tại nước ta hoặc bị lỗi hỏng, tổn thất trong thời hạn quá cảnh rất cần phải có thêm thời gian để lưu giữ kho, hạn chế hư hỏng, tổn thất thì thời hạn quá cảnh được gia hạn tương xứng với thời gian quan trọng để thực hiện các công việc đó và yêu cầu được ban ngành Hải quan vị trí làm thủ tục quá cảnh chấp thuận; ngôi trường hợp sản phẩm & hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của bộ trưởng Bộ thương mại dịch vụ thì yêu cầu được bộ trưởng Bộ thương mại chấp thuận.