Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Porosity là gì

*
*
*

porosity
*

porosity /pɔ:"rɔsiti/ (porousness) /"pɔ:rəsnis/ danh từ trạng thái rỗ, trạng thái thủng tổ ong trạng thái xốp
độ rỗngabsolute porosity: độ rỗng xuất xắc đốiapparent porosity: độ rỗng hiện dạngapparent total porosity: độ rỗng toàn phần biểu kiếncapillary porosity: độ trống rỗng mao dẫncritical porosity: độ rỗng tới hạneffective (drainage) porosity: độ rỗng thựcinduced porosity: độ rỗng cảm ứngintercommunicating porosity: độ rỗng liên thông nhaunon capillary porosity: độ rỗng không mao dẫnnon-capillary porosity: độ trống rỗng phi mao dẫnopen porosity: độ trống rỗng hởporosity distribution: phân bổ độ rỗngporosity log: biểu vật độ rỗngporosity log: carota độ rỗngporosity ratio: hệ số độ rỗngreduced porosity: độ trống rỗng quy đổisecondary porosity: độ rỗng sản phẩm cấpsoil porosity: độ rỗng của đấttotal porosity: tổng độ rỗngvugular porosity: độ rỗng hổngđộ thấm quađộ truyền quađộ xốpabsolute porosity: độ xốp tuyệt đốiactual porosity: độ xốp thựcapparent porosity: độ xốp biểu kiếncoarse porosity: độ xốp thôeffective porosity: độ xốp hữu hiệufracture porosity: độ xốp nứtfrost porosity: độ xốp của tuyếtintergranular porosity: độ xốp giữa các hạtlinear porosity: độ xốp tuyến tính (hàn)pinpoint porosity: độ xốp mịnporosity balance: cân bằng độ xốpporosity curve: đường độ xốpporosity determination of cores: xác định độ xốp của chủng loại lõiporosity log: log độ xốp (kỹ thuật đo)porosity test: sự thử độ xốp (xâm thực)porosity tester: công cụ thử độ xốpprimary porosity: độ xốp nguyên sinhsoil degree of porosity: độ xốp của đấttotal porosity: độ xốp toàn thểtotal porosity: độ xốp tổngLĩnh vực: xây dựngđộ xốp trống rỗng (của bê tông)Lĩnh vực: ô tôtrạng thái xốpcavernous porositykẽ trống rỗng dạng hang lỗcellular porositykẽ rỗng dạng ôclosed line porosityđường khép kínclosed line porositytuyến khép kínconcrete of low porositybê tông ít lỗ rỗngconcrete of low porositybê tông không nhiều lỗ tổ ongdegree of porosityđộ rỗngđộ rỗ danh từ o độ rỗng, độ xốp Thể tích theo phần trăm của khoảng trống lỗ rỗng trong đá. Độ rỗng là số đo khả năng tồn trữ chất lưu của đá chứa. Độ rỗng đối với vỉa chứa dầu là 0% - 5% xem như không đáng kể, 5% - 10% là nghèo hoặc thấp, 10% - 15% là khá hoặc trung bình, 15 - 20% là tốt hoặc cao và 20% trở lên là rất tốt. Độ rỗng tổng cộng tuyệt tuyệt đối gồm tất cả những khoảng trống của lỗ rỗng, còn độ rỗng hiệu dụng chỉ gồm những lỗ rỗng thông với nhau. § absolute porosity : độ xốp tuyệt đối, độ rỗng tuyệt đối § actual porosity : độ xốp thực § coarse porosity : độ xốp thô § effective porosity : độ xốp hữu hiệu § fracture porosity : độ xốp nứt § intergranular porosity : độ xốp giữa các hạt § pinpoint porosity : độ xốp mịn § primary porosity : độ xốp nguyên sinh § secondary porosity : độ rỗng thứ cấp § vugular porosity : độ xốp hổng § porosity curve : đường cong độ rỗng § porosity cutoff : ngưỡng độ rỗng § porosity exponent : số mũ độ rỗng § porosity log : log độ rỗng § porosity overlay : đồ thị độ rỗng § porosity reversal : nghịch đo độ rỗng § porosity unit : đơn vị độ rỗng

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Porosity: Degree to lớn which soil, gravel, sediment, or rock is permeated with pores or cavities through which water or air can move.

độ xốp: nút độ mà lại đất, sỏi, trầm tích hay đá vẫn còn nhiều lỗ hổng nhờ đó nước với không khí hoàn toàn có thể thấm qua.


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

porosity

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Windows 10 Ltsc Là Gì, Windows 10 Ltsc Là Gì

Oil và Gas Field Glossary

PorosityThe percent of void space in a formation rock usually expressed as percent voids per bulk volume. Absolute porosity refers lớn the total amount of pore space in a rock, regardless of whether or not that space is accessible to fluid penetration. Effective porosity refers lớn the amount of connective pore spaces, i.PorosityVoids in a metal, usually resulting from shrinkage or gas entrapment occurring during solidification of a weldment.