⚠️ CHÚ Ý! nội dung bài viết này sẽ viết về cấu trúc chú ý! Sự chú ý của bạn về cấu trúc chú ý đã có Hack não chú ý!! ⚠️

Hãy thuộc Hack Não tìm hiểu về kết cấu pay attention to, để mô tả sự chú ý, trong nội dung bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu tạo pay attention to

Cấu trúc pay attention to bao gồm nghĩa là chú ý đến điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention là gì

Trong câu, pay attention to nhập vai trò là nhiều động từ. Các dạng của cấu tạo pay attention to

Dạng bây giờ ngôi bố số it: pays attention toDạng vượt khứ đơn: paid attention toDạng phân trường đoản cú hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy chú ý đến đường đi khi cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive.Mọi tín đồ phải để ý đến những chỉ thị của bao gồm phủ.

I feel like I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi xúc cảm như bản thân tàng hình ấy vì chưng chẳng ai chú ý đến tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to lớn focus on my study first.Bây giờ, tôi muốn tập trung vào chuyện học hành trước đã.

It’s hard lớn focus on the lesson when it’s so boring.Thật cực nhọc để tập trung vào bài học khi cơ mà nó chán quá à.

I love to learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi thích lịch sử nhưng những mốc sự kiện ngán quá là chán luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?


Lưu ý:Tất cả các cấu trúc đều tất cả tận cùng luôn là các giới từ bỏ (to, on, of), cần chúng gần như kết phù hợp với danh trường đoản cú hoặc danh hễ từ.


IV. Bài tập về kết cấu pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) đến những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

lớn on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

lớn on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us to pay attention ______ and ignore other skills.

to read reading lớn reading

6. Hang never ______ attention to lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention to lớn your ______ và emphasis.

Xem thêm: Hàng Tester Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Nước Hoa Tester? Nước Hoa Tester Là Gì

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo đồng thời là tới câu trả lời rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là đáp án đó bạn đọc ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, mod Não đã reviews đến bạn cấu trúc pay attention to. Theo đó, kết cấu này gồm nghĩa là chăm chú đến điều gì. Họ dùng cấu trúc khi mong mỏi người nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu trúc pay attention to, bọn họ có thêm 3 cấu trúc khác đồng nghĩa.