Câu bị động (passive voice) giữa những điểm ngữ pháp phổ cập thường được thực hiện trong tiếng Anh. Vấn đề nắm và áp dụng thành thành thục câu bị động sẽ giúp đỡ người học cải thiện khả năng sử dụng ngôn từ này.
*

Câu bị động (passive voice) là gì

Câu tiêu cực ( passive voice ) là một cấu trúc ngữ pháp thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh trong đó chủ ngữ là đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của cồn từ vào câu.

Bạn đang xem: Passive là gì

Cấu trúc câu thường thì được dùng ở thể chủ động (active voice), với công ty ngữ đi đầu câu là danh từ hoặc đại từ cai quản thể thực hiện hành động.

Ví dụ câu công ty động: My sister drew this picture 2 years ago. (Em gái tôi sẽ vẽ bức ảnh này hai năm trước.)

Ví dụ câu bị động (passive voice): This picture was drawn by my sister 2 years ago. (Bức tranh này được vẽ bởi em gái tôi vào hai năm trước)

*

Mục đích áp dụng câu tiêu cực (passive voice)

Câu thụ động trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng với mục tiêu nhấn mạnh dạn vào hành động xảy ra và đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành động đó. Ngược lại, đối tượng hay tác nhân tiến hành hành động hôm nay chưa được khẳng định rõ hoặc ko còn đặc trưng và vì vậy rất có thể bị lược bỏ.

Ví dụ: An expensive ring was stolen. (Một chiếc nhẫn mắc tiền đã bị đánh cắp.)

Trong câu trên, vấn đề chiếc nhẫn bị đánh cắp được dìm mạnh, còn đối tượng người tiêu dùng đánh cắp nó là ai thì không rõ hoặc ko quan trọng.

Cách cần sử dụng câu tiêu cực trong giờ Anh (passive voice)

Nhìn chung, việc thay đổi thể câu từ dữ thế chủ động sang câu bị động (passive voice) rất có thể được thực hiện qua các bước sau:

Bước 3: thay đổi động từ về dạng bị động “tobe + PP” theo thì của câu cội (như bảng sinh hoạt dưới)

Bước 4: biến hóa chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ, mang về cuối câu cùng thêm “by” phía trước.

*
Chuyển thay đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Ở thể thụ động (passive voice), hễ từ (verb) luôn được đem về ở dạng phân từ 2 (quá khứ phân từ), cồn từ tobe được chia theo thì của rượu cồn từ bao gồm ở câu nhà động.

Câu thụ động trong thì hiện tại

Cấu trúc câu nhà động

Cấu trúc câu thụ động (passive voice)

Thì bây giờ đơn

S + V(s/es) + O

Ví dụ: The thành phố Council organizes the festival annually (Hội đồng thành phố tổ chức tiệc tùng hàng năm)

S + is/ am/ are + PP (by + O)

Ví dụ: The festival is organized annually by the city Council. (Lễ hội được tổ chức triển khai hàng năm vì hội đồng thành phố)

Thì hiện tại tiếp diễn

S + is/ am/ are + V_ing + O

Ví dụ: She is drawing a picture. (Cô ấy vẫn vẽ một bức tranh)

S + is/ am/ are BEING + PP (by + O)

Ví dụ: A picture is being drawn by her. (Một bức tranh đang được vẽ vị cô ấy)

Thì hiện tại hoàn thành

S + have/ has + PP + O

Ví dụ: They have built this house for 3 years. (Họ vẫn xây dựng khu nhà ở này được 3 năm.)

S + have/ has BEEN + PP (by + O)

Ví dụ: This house has been built for 3 years by them. (Ngôi công ty này vẫn được thi công được 3 năm vày họ.)

Câu bị động ở thì thừa khứ

Cấu trúc câu nhà động

Cấu trúc câu bị động (passive voice)

Thì thừa khứ đơn

S + V2/ ed + O

Ví dụ: She cooked this dish yesterday. (Hôm qua cô ấy đã nấu món ăn này.)

S + was/ were + PP (by + O)

Ví dụ: This dish was cooked yesterday by her. (Món nạp năng lượng này đã có được nấu hôm qua bởi cô ấy.)

Thì vượt khứ tiếp diễn

S + was/ were + V_ing + O

Ví dụ: At this time yesterday, my dad was fixing the fridge. (Vào giờ này ngày hôm qua, tía tôi sẽ sửa tủ lạnh.)

S + was/ were BEING + PP (by + O)

Ví dụ: At this time yesterday, the fridge was being fixed by my dad. (Vào giờ đồng hồ này ngày hôm qua, tủ lạnh đang rất được sửa bởi ba tôi.)

Thì thừa khứ hoàn thành

S + had + PP + O

Ví dụ: I had done all of my homework by 8PM yesterday. (Tôi đã kết thúc tất cả những bài tập về nhà của bản thân mình trước 8h về tối hôm qua.)

S + had BEEN + PP (by + O)

Ví dụ: All of my homework had been done by me by 8PM yesterday. (Tất cả bài tập về nhà đất của tôi đã được ngừng trước 8h tối hôm qua.)

Câu tiêu cực ở thì tương lai

Cấu trúc câu nhà động

Cấu trúc câu thụ động (passive voice)

Thì sau này đơn

S + will + V inf + O

I will finish this project tomorrow. (Tôi sẽ kết thúc dự án này vào trong ngày mai.)

S + will be + PP (by + O)

This project will be finished tomorrow by me. (Dự án này vẫn được hoàn thành vào ngày mai vì chưng tôi.)

Tương lai gần

S + is/ am/ are going khổng lồ + V inf + O

We are going to hold a các buổi tiệc nhỏ this year. (Chúng tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc trong năm nay.)

S + is/ am/ are going khổng lồ be + V inf (by O)

A tiệc ngọt is going to be held this year by us. (Một bữa tiệc sẽ được tổ chức triển khai trong năm nay bởi chúng tôi.)

Ngoài ra, đối với một số rượu cồn từ nhưng theo sau đó là 1 hễ từ hỗ trợ khác ngơi nghỉ dạng thức “To V” hoặc “V-ing”, khi mang đến thể bị động sẽ được chia theo thứ tự là “to be V3/PP” cùng “being V3/ PP”

Ví dụ:

Câu nhà động

Câu bị động (passive voice)

Want khổng lồ V

Want khổng lồ be PP

Need khổng lồ V

Need lớn be PP

Ví dụ:

I want to be taken care of by my mom.

This oto needs lớn be repaired.

Câu chủ động

Câu tiêu cực (passive voice)

Avoid V-ing

Avoid being PP

Prevent … from V-ing

Prevent … from being PP

Ví dụ:

She avoid being complained by customers.

The government should prevent animals from being killed

Ghi chú:

S: Subject (chủ ngữ)

V: Verb (động từ)

O: Object (tân ngữ)

PP: Past participle (quá khứ phân từ)

V2/ ed: rượu cồn từ nghỉ ngơi cột 2 hoặc thêm “ED”

V_ing: rượu cồn từ thêm “ING”

V inf (infinitive): Động từ nguyên chủng loại không chia

Động từ khuyết thiếu (modal verb): can/ could/ may/ should/ have to/ must

Ngoài ra, fan học cũng cần bảo đảm an toàn sự đoàn kết giữa nhà ngữ và hễ từ tobe

Chủ ngữ

Động từ bỏ tobe ở hiện tại tại

Động tự tobe ngơi nghỉ quá khứ

I

am

was

You, we, they, danh từ bỏ số nhiều

am

were

He, she, it, danh từ bỏ số ít

is

was

Chuyển đổi giữa đại từ nhà ngữ và đại từ tân ngữ

Đại từ công ty ngữ

Đại từ tân ngữ

I

me

He

Him

She

Her

We

Us

They

Them

Cách đưa câu bị động ở dạng câu hỏi:

Câu hỏi dạng Yes/No

Be + công ty ngữ + cồn từ phân tự +by + tân ngữ?

Câu hỏi có từ nhằm hỏi

Từ để hỏi (what/why/how/when/where) + be + chủ ngữ + rượu cồn từ phân trường đoản cú + by + tân ngữ?

Lưu ý: Who + be + hễ từ phân từ bỏ + by + tân ngữ?

Ví dụ:

Câu nhà động: Does she carry her own laptop?

Câu bị động: Is her máy vi tính carried?

Cấu trúc câu thụ động với rượu cồn từ khuyết thiếu

Một số hễ từ khuyết thiếu bao gồm: must, can, could, may, might, should, have to rất có thể được thực hiện trong câu bị động bằng cách thêm “be + cồn từ phân từ” sau chúng.

Câu nhà động

Chủ ngữ + hễ từ khuyết thiếu hụt + hễ từ nguyên thể + tân ngữ

Câu bị động

Chủ ngữ + rượu cồn từ khuyết thiếu thốn + be + cồn từ phân từ bỏ + by + tân ngữ

Ví dụ:

Câu chủ động: city residents should plant trees in their neighborhood.

Câu bị động: Trees should be planted in their neighborhood by city residents.

Câu công ty động: Human beings can damage the environment through industrial activities.

Câu bị động: The environment can be damaged through industrial activities by human beings.

Lưu ý: Với cồn từ “need” tất cả hai dạng thụ động như sau:

Trường phù hợp 1

Need + lớn + be + rượu cồn từ phân từ (dùng với công ty ngữ chỉ người hoặc vật)

Ví dụ:

The windows need lớn be replaced.(Cửa sổ rất cần phải thay.)

She needs to lớn be sent to the hospital immediately.(Cô ấy đề nghị được mang tới bệnh viện ngay lập tức.)

Trường vừa lòng 2

Need + V-ing (dùng với nhà ngữ chỉ vật)

Ví dụ: The windows need replacing.

Cửa sổ cần được thay.

Cấu trúc câu bị động có rất nhiều hơn một tân ngữ

Một số đụng từ thường xuyên theo sau do hai tân ngữ (tân ngữ chỉ tín đồ và tân ngữ chỉ vật): send, give, bring, buy, provide,....

Câu chủ động

Chủ ngữ + rượu cồn từ + tân ngữ 1 + tân ngữ 2

Câu bị động

1) đưa tân ngữ chỉ fan thành nhà ngữ

Chủ ngữ + be + hễ từ phân từ bỏ + tân ngữ chỉ đồ dùng + by + tân ngữ

2) đưa tân ngữ chỉ trang bị thành công ty ngữ (bắt buộc bao gồm giới trường đoản cú kèm theo)

Chủ ngữ + be + đụng từ phân từ + to/for + tân ngữ chỉ fan + by + tân ngữ

Ví dụ:

Câu chủ động: Teachers should give students homework.

Câu bị động:

Trường phù hợp 1: chuyển tân ngữ chỉ bạn thành công ty ngữ

Students should be given homework by teachers.

Trường đúng theo 2: đưa tân ngữ chỉ vật dụng thành nhà ngữ (bắt buộc có giới tự kèm theo)

Homework should be given lớn students.

Lưu ý: Giới từ vào trong hợp này là giới tự đi thông thường với số đông động từ ví dụ như give to, talk to, giới thiệu with (người học buộc phải kiểm tra trong từ điển để đảm bảo an toàn tính chủ yếu xác.)

Cấu trúc câu bị động của những động trường đoản cú tường thuật: think, say, report, rumor, believe,.....

Câu nhà động

Chủ ngữ 1 + hễ từ trần thuật + that + mệnh đề

Câu bị động

1) It + be + động từ phân trường đoản cú (động từ bỏ tường thuật) + that + mệnh đề

2) nhà ngữ 2 + be + động từ phân từ (động từ tường thuật) + to lớn + hễ từ nguyên thể /to + have + đụng từ phân tự + tân ngữ

Lưu ý: bí quyết dùng của to V và to have + đụng từ phân từ:

To V: Khi hành động ở đụng từ tường thuật và mệnh đề tường thuật xẩy ra cùng thời lúc này hoặc thừa khứ.

To have + cồn từ phân từ: Khi hành động ở rượu cồn từ 2 xẩy ra trước hành động ở rượu cồn từ tường thuật.

Ví dụ:

Câu nhà động: People believe that he is a famous doctor.

Câu bị động:

Cách 1: It is believed that he is a famous doctor.

Cách 2: He is believed lớn be a famous doctor.

Câu công ty động: People rumor that he lost all his money.

Câu bị động:

Cách 1: It is rumored that he lost all his money.

Cách 2: He is rumored to have lost all his money.

Cấu trúc câu bị động với have/get

Động từ bỏ have cùng get hoàn toàn có thể được dùng để miêu tả ý nghĩa nhờ hoặc thuê ai có tác dụng gì. Lúc được thực hiện với cấu trúc bị động, câu sử dụng động tự have get sẽ tuân theo kết cấu sau:

Câu công ty động

1) công ty ngữ + have+ tân ngữ (chỉ người) + rượu cồn từ nguyên thể+ tân ngữ chỉ vật.

2) nhà ngữ + get + tân ngữ chỉ người + lớn + cồn từ nguyên thể + tân ngữ chỉ vật.

Câu bị động

Chủ ngữ + have/get + tân ngữ chỉ vật dụng + rượu cồn từ phân từ + by + tân ngữ chỉ người.

Ví dụ:

Câu chủ động: I have him fix my car.

Câu bị động: I have my car fixed by him.

Câu nhà động: I get my mom to pick up my phone.

Câu bị động: I get my phone picked up by my mom.

Ngoài ra, hễ từ “get” có thể dùng sinh hoạt dạng tiêu cực như sau: get + động từ phân từ

Ví dụ:

I got invited lớn her wedding next week.(Tôi được mời tới đám cưới của cô ấy vào tuần tới.)

She got promoted last month.(Cô ấy đã có được thăng chức trong thời điểm tháng trước.)

Cấu trúc bị động với đại từ bất định

Những đại từ cô động như nobody, noone, với anything thường không đứng sau by trong câu bị động:

Câu chủ động

1) Nobody/No one + cồn từ + tân ngữ.

2) công ty ngữ + cồn từ + anything.

Câu bị động

1) nhà ngữ + be + not + rượu cồn từ phân từ.

2) Nothing + be + rượu cồn từ phân từ.

Ví dụ:

Câu chủ động: Nobody has received the email from the manager yet.

Câu bị động: The e-mail from the manager has not been received yet.

Câu chủ động: We cannot vì chưng anything to lớn help her.

Câu bị động: Nothing can be done to lớn help her.

Một số chú ý khi dùng câu tiêu cực (passive voice)

Nội cồn từ và ngoại rượu cồn từ

Người học cần chú ý chỉ những câu tất cả ngoại rượu cồn từ (là các động từ bắt buộc bao gồm tân ngữ theo sau) mới rất có thể được gửi sang câu tiêu cực (passive voice). Ngược lại, nội động từ (không nên tân ngữ theo sau) chỉ được sử dụng ở dạng thức nhà động.

Ví dụ:

Ngoại đụng từ (transitive verbs):buy, use, watch,…

Chủ ngữ

Động từ

Tân ngữ

My mother

bought

a new smartphone

She

is watching

a famous TV series

Các câu trên rất có thể được gửi về câu thụ động (passive voice) như sau

S

Tobe V3/pp

By O

A new smartphone

was bought

by my mom

A famous TV series

is being watched

by my sister

Nội động từ (intransitive verbs): rain, appear, arrive, …

It’s raining outside.

She arrives at the airport at 7 A.M.

Ở 2 lấy ví dụ như trên, cồn từ “rain” với “arrive” không cần tân ngữ nào theo sau nhưng mà nghĩa câu văn vẫn trả chỉnh. Và các câu này chỉ gồm dạng thức nhà động, không mang đến câu thụ động được.

Rút gọn nhà ngữ vào câu tiêu cực (passive voice)

Khi tân ngữ trong nhà động là 1 trong những đại từ biến động như anyone, someone, somebody, … hoặc một danh từ bỏ chung chưa được xác định ví dụ như people, woman, … thì khi chuyển hẳn sang thể thụ động (passive voice), cụm tân ngữ “by + O” hoàn toàn có thể được rút gọn.

Câu tất cả hai tân ngữ

Một số hễ từ trong giờ Anh có thể được theo sau vày hai tân ngữ (chỉ bạn và chỉ vật) sinh sống dạng thức: “V + someone + something”. Các câu gồm chứa phần đông động trường đoản cú này rất có thể được chuyển sang câu bị động (passive voice) theo hai cách khác nhau, bằng việc đưa từ bỏ tân ngữ ra đầu câu cai quản ngữ.

Ví dụ:

Send (gửi)

He sent me a letter yesterday. (anh ấy gửi mang lại tôi một lá thư vào ngày hôm qua)

Cách 1: I was sent a letter by him yesterday.

Cách 2: A letter was sent khổng lồ me by him yesterday.

Give (cho, tặng)

My aunt gave me a new bike last year. (Cô tôi tặng kèm tôi một dòng xa sút mới vào năm ngoái)

Cách 1: I was given a new xe đạp by my aunt last year.

Cách 2: A new bike was given to me by my aunt last year.

Lend (cho mượn)

My classmate lent me 5 dollars this morning. (bạn cùng lớp đến tôi mượn 5 đô la vào sáng sủa nay)

Cách 1: I was lent 5 dollars by my classmate this morning

Cách 2: 5 dollar were lent to me by my classmate this morning

Vị trí những trạng từ trong câu bị động (passive voice)

Người cần sử dụng khi chuyển đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động (passive voice) cũng cần chăm chú về vị trí của các loại trạng từ khác nhau, vậy thể:

Các trạng từ tần xuất (usually, always, often, sometimes, rarely, never, regularly) cùng trạng tự chỉ cách thức (quickly, beautifully, slowly, …) được để giữa cồn từ tobe cùng quá khứ phân từ

Các trạng từ bỏ chỉ thời gian ( yesterday, two years ago, at 7 A.M, last year, …): để sau “by + O”

Các trạng tự chỉ nơi chốn ( in the park, at school, in the garden, …): để trước “by + O”

Một số tình huống không dùng bị động

Tân ngữ là đại từ bội nghịch thân hoặc tính từ thiết lập trùng với công ty thể hành động ở chủ ngữ.

Ví dụ: He talks khổng lồ himself.

Không thể nói: Himself is talked khổng lồ by him.

Trong lấy ví dụ như này, tân ngữ là “himself”: đại từ làm phản thân nên sẽ không dùng thụ động cho câu này. Một số đại từ phản nghịch thân khác bao gồm: myself, herself, themselves, ourselves.

Một số rượu cồn từ gồm những: have (mang nghĩa “có” - sở hữu), belong to, lack, resemble, appear, seem, look, be.

Ví dụ: I have a cat.

Câu trên không có dạng bị động sau: A mèo is had by me.

Câu gồm động từ chính là nội động từ

Các rượu cồn từ chỉ tồn tại bên dưới dạng nội rượu cồn từ như exist, appear, live không thể được sử dụng trong câu bị động.

Ví dụ: He lives on this street.

Trong câu trên “lives” là nội đụng từ - không có tân ngữ theo sau phải câu này sẽ không được sử dụng ở bị động.

Bài tập câu bị động

Bài 1: kiếm tìm dạng đúng của các động tự sau vào câu ngơi nghỉ thể bị động:

The room (clean) …….everyday.

Yesterday, the meeting (cancel) ....... Due khổng lồ a sudden fire.

This bridges (build) ……….for nearly twenty years.

Children should (reward) ……… when they help others.

I got (school) …… after that experience.

English (speak) …… all over the world.

On Teacher’s day every year, my mother (send) ……… beautiful flowers by her students.

Have you had your computer (repair) ……. Yet?

We ( not allow) …... Lớn enter this building.

Where can she (find).......?

Bài 2: kiếm tìm lỗi sai trong số câu sau (nếu có)

Five thieves were caught by the police.

He ordered by the doctor khổng lồ take some days off.

An English class was begin last month.

He was found in the forest by some local people.

A house is going to been painted at the over of this year.

The number of students studying abroad has been increased recently.

I am now lived in hcm city, but I were been born in Hanoi.

During the Covid 19 pandemic, many shops were close.

The price of some products have risen because they are advertised.

City dwellers encourage khổng lồ classify waste.

Bài 3: biến hóa các câu dữ thế chủ động sang thành câu bị động.

The government is upgrading the public transport system in big cities.

This company has employed more than one million employees for two years.

Scientists invented computers several years ago.

Why bởi vì young people prefer jeans?

My team is going lớn launch a new campaign next weekend.

Do introverts often use social truyền thông to communicate with others?

The younger generation should maintain traditional values in a particular culture.

Some men have chosen golf as their hobby.

Where vày people see many wild animals?

Who wrote this book?

Bài 4: thay đổi các câu chủ động sau sang câu thụ động (có thể viết theo 2 cách).

Teachers should teach students curiosity and creativity.

People believe that everyone should follow vegetarian diets.

Nobody has eaten this dish before.

They expect her to solve that serious problem.

People deny that the traditional teaching method was not as effective as this new one.

Experts give the public some useful information about the disease.

The men had someone break into his garage last night.

He wants the police to protect him.

I got my clothes tailored by my mom when I was young.

Celebrities hate paparazzi following them.

Đáp án và giải thích

Bài 1:

1.is cleaned

Giải thích: Vì có trạng tự “everyday” thế nên động từ thực hiện ở thì hiện tại đơn và công ty ngữ là “the room”: số ít nên dùng cồn từ “is”.

was canceled

Giải thích: Vì bao gồm trạng từ bỏ “yesterday” vì thế động từ sử dụng ở thì thừa khứ solo và công ty ngữ là “the meeting”: số ít đề nghị dùng đụng từ “was”.

have been built

Giải thích: Vì bao gồm “for nearly twenty years” – dấu hiệu của thì hiện tại dứt và nhà ngữ là danh trường đoản cú số các “the bridges” đề xuất dùng rượu cồn từ “have”.

be rewarded

Giải thích: Sử dụng cấu tạo bị cồn của hễ từ khuyết thiếu “should”.

schooled

Giải thích: Sử dụng cấu tạo bị đụng của cồn từ “get”: get + rượu cồn từ phân từ.

is spoken

Giải thích: Câu diễn tả sự thật vì thế sử dụng thì bây giờ đơn và chủ ngữ là “English” – danh trường đoản cú số ít có một loại ngữ điệu nên dùng động tự “is”.

is sent

Giải thích: Vì tất cả trạng từ bỏ “every year” nên thực hiện động từ bỏ ở lúc này đơn và nhà ngữ là “my mother”, một danh tự số không nhiều nên áp dụng động từ bỏ “is”.

repaired

Giải thích: Sử dụng cấu trúc bị động của động từ “have”: have something + rượu cồn từ phân từ.

are not allowed

Giải thích: bởi chủ ngữ là “we” nên áp dụng động từ bỏ “are”.

be found

Giải thích: Sử dụng kết cấu bị đụng của hễ từ khuyết thiếu “can”.

Bài 2:

Không có lỗi sai

Lỗi sai: ordered

Giải thích: vị câu tất cả “by the doctor”, đôi khi “order” là ngoại rượu cồn từ: cần có tân ngữ theo sau. Trường vừa lòng này sau “order” không tồn tại tân ngữ vị đó đấy là câu bị động.

Sửa lại: He was ordered by the doctor to lớn take some days off.

Lỗi sai: was begin

Giải thích: Động từ “begin” vào câu này là nội hễ từ vì thế nó không thể được thực hiện trong câu bị động. (Động trường đoản cú “begin” là ngoại cồn từ thường có chủ ngữ là danh từ chỉ người.)

Sửa lại: An English class began last month.

Không tất cả lỗi sai.

Lỗi sai: been

Giải thích: Theo cấu trúc bị rượu cồn của thì tương lai gần: be + going khổng lồ be + rượu cồn từ phân từ.

Sửa lại: A house is going to lớn be painted at the end of this year.

Lỗi sai: has been increased

Giải thích: Động từ bỏ “increase” vào trường thích hợp này là nội cồn từ thế nên không thể sử dụng trong câu bị động.

Sửa lại: The number of students studying abroad has increased recently.

Lỗi sai: lived với were been

Giải thích: Động từ bỏ “live” là nội đụng từ buộc phải không thể sử dụng bị động; cồn từ “were” chưa đúng chuẩn vì công ty ngữ là “I” với không có kết cấu “were been”.

Sửa lại: I am now living in hcm city, but I was born in Hanoi.

Lỗi sai: close

Giải thích: “close” hiện áp dụng là tính từ: gần; câu này cần thực hiện một hễ từ nghỉ ngơi bị động.

Sửa lại: During the Covid 19 pandemic, many shops were closed.

Không gồm lỗi sai

Lỗi sai: encourage

Giải thích: bởi vì động trường đoản cú “encourage” là ngoại động từ, luôn luôn có tân ngữ theo sau nên câu này cần áp dụng ở bị động.

Sửa lại: thành phố dwellers are encouraged to lớn classify waste.

Bài 3:

Áp dụng cấu tạo bị hễ thì hiện tại tiếp diễn

The public transport system in big cities is being upgraded by the government.

Áp dụng cấu tạo bị rượu cồn thì hiện tại hoàn thành

More than one million employees have been employed by this company for two years.

Chú ý: Trạng từ thời gian theo sau “by + tân ngữ”.

Áp dụng cấu tạo bị hễ thì quá khứ đơn

Computers were invented by scientists several years ago.

Áp dụng cấu trúc bị cồn thì bây giờ đơn cho câu hỏi.

Why are jeans preferred by young people?

Áp dụng kết cấu bị hễ thì sau này gần

A new chiến dịch is going to lớn be launched by my team next weekend.

Áp dụng cấu trúc bị rượu cồn thì lúc này đơn mang lại câu hỏi

Is social truyền thông used to lớn communicate with others by introverts?

Áp dụng cấu trúc bị hễ với đụng từ khuyết thiếu

Traditional values in a particular culture should be maintained by the younger generation.

Áp dụng kết cấu bị đụng với thì hiện tại hoàn thành

Golf has been chosen as their hobby by some men.

Chú ý: vày “their hobby” trong câu trên không rõ – đó là điều không giống với câu công ty động: lúc “their hobby” được hiểu là “men’s hobby”, do vậy nên gửi thành câu như sau:

Golf has been chosen as a men"s hobby.

Áp dụng cấu tạo bị động với thì bây giờ đơn đến câu hỏi

Where are wild animals seen?

Áp dụng kết cấu bị hễ với thì thừa khứ mang lại câu hỏi

By whom was this book written?

Bài 4:

Câu bị động bao gồm hai tân ngữ

Cách 1: Students should be taught curiosity & creativity by teachers.

Cách 2: Curiosity và creativity should be taught to students by teachers.

Câu thụ động với hễ từ tường thuật

Cách 1: It is believed that everyone should follow vegetarian diets.

Cách 2: Everyone is believed to lớn follow vegetarian diets.

Câu bị động với công ty ngữ là đại từ bất định

This dish has not been eaten before.

She is expected khổng lồ solve that serious problem.

Câu thụ động với động từ tường thuật

Cách 1: It is denied that the traditional teaching method was not as effective as this new one.

Cách 2: The traditional teaching method is denied not to have been as effective as this new one.

Câu tiêu cực với hai tân ngữ

Cách 1: The public is given some useful information about the disease by experts.

Cách 2: Some useful information about the disease is given khổng lồ the public by experts.

Câu thụ động với hễ từ “have”

The man had his garage broken into last night.

Câu tiêu cực với hễ từ nguyên thể

He wants lớn be protected by the police.

Câu tiêu cực với động từ “get”

I got my mom lớn tailor my clothes when I was young.

Câu bị động với danh đụng từ

Celebrities hate being followed by paparazzi.

Xem thêm: Optics Là Gì ?, Từ Điển Anh Optics Là Gì, Nghĩa Của Từ Optics

Tổng kết

Thông qua nội dung bài viết trên, tác giả hi vọng giúp người học biết câu tiêu cực (passive voice) là gì và có thể sử dụng thuần thục câu bị động (passive voice) trong giờ đồng hồ Anh ở nhiều mục đích khác biệt và tránh gặp gỡ phải đầy đủ lỗi không muốn muốn. Cạnh bên đó, fan học cũng cần phải dành thời hạn luyện tập để có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai thể câu chủ động và câu bị động.