Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 21 trong loạt bài bác học 25 bài thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019.Bạn đã xem: Nuts và bolts là gì

Các cụm từ này hồ hết là những cụm từ cực kì phổ đổi mới trong cuộc trò chuyện mỗi ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi bạn sẽ nghe thấy bọn chúng trong các bộ phim và lịch trình TV và có thể sử dụng chúng để làm cho tiếng Anh của mình giống với giờ đồng hồ của người phiên bản ngữ hơn.

Bạn đang xem: Nuts and bolts là gì

Như đã nói trong bài đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào yếu tố hoàn cảnh một mẩu chuyện cụ thể. Nếu như bạn nào chưa nắm rõ vui lòng đọc lại tại đây: Lời trình làng những thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: all over 2. Câu thành ngữ số 2: (to) come khổng lồ an agreement 3. Câu thành ngữ số 3: in that case 4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in touch with (someone) 5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward lớn 6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day 7. Câu thành ngữ số 7: nuts & bolts 8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring 9. Câu thành ngữ số 9: track record 10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out


*

*

*

Ưu đãi khóa đào tạo ngoạii ngữ trên NNYC

Ý nghĩa các thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hàng ngày vào bài

1. Câu thành ngữ số 1: all over

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: throughout; everywhere

– Nghĩa tiếng Việt: ở kháp đều nơi

Ví dụ 1: Nicole’s classmates are from all over the world, including Argentina, Brazil, China, Japan, Korea, Poland, and Ukraine.

Ví dụ 2: Oh no! I got ketchup all over my trắng sweater.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) come to lớn an agreement

– Nghĩa tiếng Anh: to reach an agreement

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đạt được thỏa thuận

Ví dụ 1: If we can come khổng lồ an agreement now, I can start work on Monday.

Ví dụ 2: If you’re not willing to lớn negotiate, it’s going lớn be very dif- ficult for us to lớn come to lớn an agreement.

3. Câu thành ngữ số 3: in that case

– Nghĩa giờ Anh: under that circumstance

– Nghĩa giờ Việt: trong trường hợp đó

Ví dụ 1: It’s snowing? In that case, you’d better take the bus lớn school today instead of driving.

Ví dụ 2: You forgot your wallet at trang chủ today? In that case, you can borrow five bucks from me for lunch.

4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in cảm ứng with (someone)

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to be or to get in tương tác with (someone)

– Nghĩa giờ Việt: bao gồm mặt, xúc tiếp với

Ví dụ 1: I was surprised when Luis called me, since we hadn’t been in touch with each other since high school.

Ví dụ 2: Leave me your tương tác information in case I need lớn get in touch with you while you’re on vacation.

5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to

– Nghĩa tiếng Anh: to anticipate eagerly

– Nghĩa tiếng Việt: trông chờ, mong đợi

Ví dụ 1: I’m looking forward to my trip to Mexico next month.

Ví dụ 2: Ron has worked as a high school teacher for over 40 years. He’s really looking forward to retiring next year.

6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day

– Nghĩa tiếng Anh: to give one great satisfaction

– Nghĩa tiếng Việt: tạo nên ai đó cực kỳ hài lòng

Ví dụ 1: Our neighbors with the crazy dogs are moving away? That really makes my day!

Ví dụ 2: Thanks for bringing over those cookies last week. That made my day!

7. Câu thành ngữ số 7: nuts and bolts 

– Nghĩa giờ Anh: details; basic components of something

– Nghĩa giờ Việt: đều thành phần cơ bản của chiếc gì đó, cụ thể của cái gì đó

Ví dụ 2: Simon really understands the nuts và bolts of how toilets work. He would be a very good plumber.

8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring

– Nghĩa tiếng Anh: on a very low budget

– Nghĩa giờ Việt: tiền bạc để làm việc gì đó quá ít

Ví dụ 1: Bob và Susan were living on a shoestring after Bob lost his job.

Ví dụ 2: In the beginning, the Hewlett-Packard company ran on a shoestring out of a garage.

9. Câu thành ngữ số 9: track record 

– Nghĩa tiếng Anh: a record of achievements or performances

– Nghĩa tiếng Việt: thành tích đạt được (thường trong quá khứ)

Ví dụ 1: The women’s basketball team at the University of Connecticut has an excellent track record.

Ví dụ 2: We’ve spoken lớn your past employers, so we know you’ve got an excellent track record.

10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to find a solution; to resolve

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Một giải pháp, giải quyết

Ví dụ 1: Nicole spent half the night helping Ted work out a very difficult chemistry problem.

Ví dụ 2: Sally couldn’t work out her problems with her neighbors, so she finally decided to lớn move away.

Lưu ý: “Work out” còn có khá nhiều nghĩa khác:

– Thành công, chứng minh hiệu quả.

Ví dụ:

This plan won’t work out-you’ll need lớn go back khổng lồ the drawing board & work out a new plan.

– chịu đựng đựng, cuối cùng

Ví dụ:

Tony và Angela argue all the time. I don’t think their marriage will work out.

– bằng hữu dục

Ví dụ:

After working out at the gym for two hours, Scott could barely walk.

Như vậy họ đã xong bài số 21. Chúng ta hãy học tiếp bài xích số 22 để khám phá thêm nữa.

Xem thêm: "God Damn It Là Gì, Damn It Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa, Damn It Nghĩa Là Gì

Hy vọng các chúng ta cũng có thể sử dụng thuần thục các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp hàng ngày để giao hàng tốt rộng cho công việc và cuộc sống.