Bạn sẽ xem: Cách Tính Tổng thông số Trong khai triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải bài bác Tập Tính Tổng trong Nhị Thức Newton trên leveehandbook.net

2. Nhận xét

– vào khai triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và biến đổi số hạng kia có thông số không chứa k hoặc đựng k nhưng lại tổng bắt đầu dễ tính hơn hoặc đã có sẵn.


Next: chăm Đề Giải Hệ Phương Trình Đẳng cấp Lớp 10 Violet, chuyên Đề Về Phương Trình cùng Hệ Phương Trình