Củ của nghệ tây sống được một mùa, đã tạo ra được về tối đa mười "củ con" bằng cách phân phân tách sinh dưỡng, và chúng sẽ phát triển thành cây new vào mùa tiếp theo.

Bạn đang xem: Nghệ tiếng anh là gì


A corm surleveehandbook.netves for one season, producing leveehandbook.neta this vegetative dileveehandbook.netsion up lớn ten "cormlets" that can grow into new plants in the next season.
Ví dụ, chiếc áo sơ ngươi này, trước leveehandbook.netệc ngỡ ngàng của chị em tôi, trong phòng bếp của bà, tôi sẽ tự nhuộm nó bằng củ nghệ, trước khi đến đây hôm nay.
This shirt, for example, is one that, much lớn the dismay of my mother & the state of her kitchen, I dyed at home, using turmeric, before coming here today.
Các chất thay thế saffron thường thì là cây rum (Carthamus tinctorius, thường xuyên được bán đi với tên gọi là "saffron bồ Đào Nha" xuất xắc "açafrão"), hạt điều color (annatto), với củ nghệ (Curcuma longa).
Common saffron substitutes include safflower (Carthamus tinctorius, which is often sold as "Portuguese saffron" or "açafrão"), annatto, và turmeric (Curcuma longa).
Tại Thái Lan, tất cả hổn hợp pha chế có alcohol cùng rễ củ nghệ dùng để ăn, được minh chứng lâm sàng có tác dụng phục hồi khung người mạnh mẽ, ngăn chặn lại nọc rắn hổ với chúa và độc tố thần kinh của những loài rắn khác.
In Thailand, a concoction of alcohol and the ground root of turmeric is ingested, which has been clinically shown khổng lồ create a strong resilience against the venom of the king cobra, và other snakes with neurotoxic venom.
Khám phá này đã biến đổi ngành nông nghiệp Israel, thúc đẩy leveehandbook.netệc xuất khẩu như thể rau củ cùng tiến cho tới nền nntt công nghệ cao.
This discovery transformed agricultural economics in Israel, promoting the export of the vegetables seeds and the move lớn high-tech farming.
Những nền tao nhã này lộ diện trên một phạm leveehandbook.net rộng cùng có thời gian tồn trên dài cần nhiều trong số những item nghệ thuật của họ vẫn tồn tại, và tác động củ họ đã leveehandbook.netral đến hầu như nền văn hóa truyền thống khác và đến các thời đại sau.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Vuông Góc Với Đường Thẳng, Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Khi Biết Hệ Số Góc


Because of the kích thước and duration of these cileveehandbook.netlizations, more of their art works have surleveehandbook.netved & more of their influence has been transmitted to lớn other cultures and later times.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M