Every time you sprint through the halls because you"re late for class, score against your opponents during a game, or shoot pool with friends, you"re using your bones, muscles, và joints.

Bạn đang xem: Musculoskeletal là gì

Bạn sẽ xem: Musculoskeletal là gì
*

Mỗi lần các bạn chạy không còn tốc lực qua hiên nhà vì đến lớp trễ, mỗi khi chúng ta áp đảo địch thủ trong một trận thi đấu nào đó, hoặc những lần bạn chơi pun (giống như chơi bi-a) với đồng đội thì các bạn đều sử dụng xương, cơ, với khớp.

The musculoskeletal system

Every time you sprint through the halls because you"re late for class, score against your opponents during a game, or shoot pool with friends, you"re using your bones, muscles, and joints. Without these important body parts, you"d be seriously sidelined — you"d be unable khổng lồ sit, stand, walk, or vị any of the activities you vì every day.

Hệ cơ xương

Mỗi lần các bạn chạy không còn tốc lực qua hành lang vì tới trường trễ, mỗi khi bạn áp đảo kẻ địch trong một trận tranh tài nào đó, hoặc mỗi lần bạn chơi pun (giống như đùa bi-a) với đồng đội thì chúng ta đều sử dụng xương, cơ, cùng khớp. Nếu không có các thành phần quan trọng này, các bạn sẽ hoàn toàn “bị ra rìa”, không tranh tài được – các bạn không thể ngồi, đứng, đi, hoặc có thể làm bất kể hoạt rượu cồn thường nhật nào của mình.

From our head lớn our toes, our bones provide tư vấn for our bodies and help khung our shape. The skull protects the brain & forms the shape of our face. The spinal cord, a pathway for messages between the brain và the body, is protected by the backbone, or spinal column. The ribs form a cage that shelters the heart, lungs, liver, và spleen, và the pelvis helps protect the bladder, intestines, và in girls, the reproductive organs. Although they"re very light, bones are strong enough to tư vấn our entire weight.

Xương có tác dụng cung cấp nâng đỡ cho khung người và giúp định vị dáng vẻ của chúng ta từ đầu đến chân. Sọ bảo vệ não và tạo hình khuôn mặt. Tuỷ sống, con đường truyền tín hiệu giữa não với cơ thể, được bảo vệ bởi xương cột sống. Xương sườn tạo ra thành lồng đậy tim, phổi, gan, cùng lách; size xương chậu giúp đảm bảo an toàn bàng quang, ruột, với cả cơ quan chế tạo ra của phái nữ. Khoác dù xương cực kỳ nhẹ, nhưng lại chúng cũng đủ táo bạo để rất có thể đỡ được toàn cục trọng lượng của khung hình con người.

Joints occur where two bones meet. They make the skeleton flexible — without them, movement would be impossible. Muscles are also necessary for movement: They"re the masses of tough, elastic tissue that pull our bones when we move.

Khớp là nơi nối, là chỗ tiếp xúc thân hai xương. Chúng tất cả tác dụng giúp cho bộ khung linh hoạt – không có khớp, các cử đụng không tài nào triển khai được. Cử động cũng rất buộc phải đến các cơ. là hồ hết khối tế bào dẻo dẻo và đàn hồi hoàn toàn có thể kéo xương khi chúng ta di chuyển.

Together, our bones, muscles, and joints — along with tendons, ligaments, và cartilage — form our musculoskeletal system & enable us to vày everyday physical activities.

Xương, cơ, và khớp kết phù hợp với nhau thành khối – kèm cùng với gân, dây chằng, cùng sụn - xuất hiện hệ cơ xương với giúp cho chúng ta có thể hoạt động thể lực mỗi ngày được.

What are the bones & what vày they do?

The human skeleton has 206 bones. Our bones begin to lớn develop before birth. When the skeleton first forms, it is made of flexible cartilage, but within a few weeks it begins the process of ossification. Ossification is when the cartilage is replaced by hard deposits of calcium phosphate and stretchy collagen, the two main components of bone. It takes about trăng tròn years for this process to lớn be completed.

Xương là gì và chúng làm cho nhiệm vụ gì?

Bộ xương người dân có 206 chiếc. Chúng ban đầu phát triển trước lúc chào đời. Khi cỗ xương bắt đầu hình thành ban đầu, nó được thiết kế từ sụn mềm, tuy vậy chỉ vào một vài tuần, nó đã bước đầu quá trình cốt hoá. Cốt hoá xảy ra khi sụn được vắt bằng những chất lắng cứng bao gồm can–xi phốt-phát và hóa học tạo keo co và giãn – đấy là 2 nguyên tố chính cấu trúc nên xương. Quy trình này mất khoảng 20 năm mới tết đến hoàn chỉnh.

The bones of kids and young teens are smaller than those of adults and contain "growing zones" called growth plates. These plates consist of columns of multiplying cartilage cells that grow in length, and then change into hard, mineralized bone. These growth plates are easy khổng lồ spot on an X-ray. Because girls mature at an earlier age than boys, their growth plates change into hard bone at an earlier age.

Xương của trẻ nhỏ và thiếu nhi nhỏ hơn xương của người lớn và bao gồm chứa “vùng phạt triển” được điện thoại tư vấn là vùng sụn tiếp thích hợp tăng trưởng. Vùng sụn này chứa nhiều cột tế bào sụn đang cải cách và phát triển theo chiều dài, và tiếp đến chuyển thành xương cứng với bị khoáng hoá. Những vùng sụn này rất giản đơn nhìn thấy khi chụp X-quang. Bởi nhỏ xíu gái cách tân và phát triển sớm hơn nhỏ nhắn trai nên vùng sụn tiếp hợp tăng trưởng của nhỏ bé gái thường đưa hoá thành xương cứng mau chóng hơn.

Bone building continues throughout your life, as your toàn thân constantly renews & reshapes the bones" living tissue. Bone contains three types of cells: osteoblasts, which make new bone & help repair damage; osteocytes, which carry nutrients & waste products to and from blood vessels in the bone; and osteoclasts, which break down bone và help khổng lồ sculpt & shape it. Osteoclasts are very active in kids & teens, working on bone as it is remodeled during growth. They also play an important role in the repair of fractures.

Xương cải tiến và phát triển và tăng sinh xuyên suốt cả cuộc đời, bởi cơ thể của bạn liên tục phục hồi và liên tiếp tái chế tác lại làm nên mô sống của xương. Có 3 loại tế bào trong xương: tế bào tạo thành xương, tất cả tác dụng tạo xương new và phục hồi thương tổn xương; tế bào xương – tải chất bồi bổ và hóa học thải tới những mạch ngày tiết trong xương cùng theo chiều ngược lại; và tế bào huỷ xương – tất cả tác dụng phân huỷ xương cùng giúp thay đổi và định hình xương. Các tế bào huỷ xương này gây ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ bé dại và thanh thiếu thốn niên, ảnh hưởng đến xương khi xương được triển khai xong trong vượt trình phát triển của trẻ. Trong khi chúng còn vào vai trò quan trọng đặc biệt trong việc chỉnh sửa các chỗ xương nứt gãy.

Bones are made up of calcium, phosphorus, sodium, and other minerals, as well as the protein collagen. Calcium is needed to lớn make bones hard, which allows them to support your weight. Bones also store calcium and release some into the bloodstream when it"s needed by other parts of the body. The amounts of certain vitamins and minerals that you eat, especially vi-ta-min D & calcium, directly affect how much calcium is stored in the bones.

Xương được cấu tạo từ can-xi, phốt-pho, na-tri, và các khoáng hóa học khác, cũng như chất collagen prô-tê-in. Can-xi quan trọng để làm cho xương cứng cáp, giúp xương hoàn toàn có thể nâng đỡ được trọng lượng của toàn thể cơ thể. Xương cũng dự trữ can-xi và thải can-xi vào máu lúc các phần tử khác trên cơ thể cần đến. Lượng vitamin và chất khoáng nào đó mà bạn hấp thụ vào cơ thể, độc nhất vô nhị là vitamin D với can-xi có tác động trực tiếp nối lượng can-xi dự trữ trong xương là bao nhiêu.

The soft bone marrow inside many of our bones is where most of the blood cells flowing through our bodies are made. The bone marrow contains stem cells, which produce the body"s red blood cells và platelets, and some types of white blood cells. Red blood cells carry oxygen lớn the body"s tissues, and platelets help with blood clotting when someone has a cut or wound. Trắng blood cells help the body toàn thân fight infection.

Nhiều xương đựng tuỷ xương mềm bên phía trong – đó là nơi hầu như các tế bào tiết của cả người được xuất hiện nên. Tuỷ xương đựng tế bào gốc, tạo ra hồng ước và tiểu cầu, và một trong những loại bạch cầu cho cơ thể. Hồng ước vận chuyển ô-xy cho mô, và tiểu cầu tất cả nhiệm vụ giúp đông máu khi bị rách nát da hoặc bị thương. Bạch huyết cầu giúp cơ thể chống truyền nhiễm trùng.

Bones are made up of two types of material — compact bone & cancellous bone. Compact bone is the solid, hard outside part of the bone. It looks like ivory and is extremely strong. Holes & channels run through it, carrying blood vessels & nerves from the periosteum, the bone"s membrane covering, to lớn its inner parts. Cancellous bone, which looks lượt thích a sponge, is inside the compact bone. It is made up of a mesh-like network of tiny pieces of bone called trabeculae. The spaces in this network are filled with red marrow, found mainly at the ends of bones, và yellow marrow, which is mostly fat.

Thành phần cấu tạo xương bao gồm 2 các loại vật chất đó là xương đặc với xương xốp. Xương đặc rắn và nặng tay – đây là phần cứng nằm bên phía ngoài xương. Nó trông như ngà và cực kì cứng chắc. Bên trong xương đặc chứa được nhiều lỗ hổng và nhiều ống dẫn trải qua – gồm nhiệm vụ tải mạch ngày tiết và những dây thần tởm từ màng xương đến những bộ phận bên trong của nó – màng xương là lớp màng bọc xung quanh của xương. Xương xốp, trông giống hệt như xốp, nằm bên trong xương đặc. Xương xốp được cấu trúc gồm một hệ thống giống giống hệt như mắc lưới trường đoản cú vô số mảnh xương nhỏ tuổi li ti được gọi là bè xương/ lá xương. Số đông lỗ bé dại chi chít trong khối hệ thống xương này chứa đầy tuỷ đỏ – tuỷ đỏ chủ yếu nằm ở đầu xương, với tuỷ vàng, phần lớn là mỡ.

Bones are fastened to lớn other bones by long, fibrous straps called ligaments. Cartilage, a flexible, rubbery substance in our joints, supports bones & protects them where they rub against each other.

Các xương được kết nối với nhau vì những tua dây dài, tất cả thớ được gọi là dây chằng. Sụn là chất mềm và dai nằm trong những khớp, bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ cho xương và bảo vệ xương khi chúng cọ xát cùng với nhau.

What are the muscles and what vày they do?

Bones don"t work alone — they need help from the muscles and joints. Muscles pull on the joints, allowing us to move. They also help the body perform other functions so we can grow và remain strong, such as chewing food & then moving it through the digestive system.

Cơ là gì cùng chúng bao gồm tác dụng gì?

Xương ko hoạt động hiếm hoi mà chúng cần có cơ cùng khớp. Cơ tất cả nhiệm vụ kéo khớp, khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể cử hễ được. Bên cạnh ra, cơ còn giúp cơ thể thực hiện thêm nhiều chức năng khác vị vậy chúng ta hoàn toàn có thể phát triển với giữ được sức khỏe dẻo dai, chẳng hạn như cơ giúp chúng ta nhai thức ăn và di chuyển thức nạp năng lượng xuống hệ tiêu hoá.

The human body toàn thân has more than 650 muscles, which biến hóa half of a person"s body toàn thân weight. They are connected to lớn bones by tough, cord-like tissues called tendons, which allow the muscles khổng lồ pull on bones. If you wiggle your fingers, you can see the tendons on the back of your hand move as they vì chưng their work.

Cơ thể người có hơn 650 cơ, tạo cho một nửa trọng lượng cơ thể. Chúng được nối với xương bởi những mô y hệt như sợi dây dẻo bền, cạnh tranh đứt được hotline là gân, hầu hết sợi gân này còn có tác dụng giúp mang lại cơ kéo được xương. Nếu như khách hàng ngọ nguậy ngón tay, bạn có thể quan tiếp giáp thấy gân trên mu bàn tay cũng cử động vị chúng vẫn thực hiện chức năng của mình.

Humans have three different kinds of muscle:

1. Skeletal muscle is attached to bone, mostly in the legs, arms, abdomen, chest, neck, và face. Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have horizontal stripes when viewed under a microscope. These muscles hold the skeleton together, give the body toàn thân shape, và help it with everyday movements (they are known as voluntary muscles because you can control their movement). They can contract (shorten or tighten) quickly và powerfully, but they tire easily and have to lớn rest between workouts.

Có tía loại cơ không giống nhau:

1. Cơ xương được nối cùng với xương, cơ xương phần nhiều nằm sinh sống cẳng chân, cánh tay, bụng, ngực, cổ, cùng mặt. Cơ xương được hotline là cơ gồm sọc vày chúng được cấu tạo từ hầu như sợi tất cả sọc ngang khi quan ngay cạnh dưới kính hiển vi. Rất nhiều cơ này giúp cho bộ khung dính cùng với nhau, xác định hình dạng của cơ thể, với giúp cho khung người thực hiện nay được các chuyển động thường nhật của bản thân (các cơ này cũng được điện thoại tư vấn là cơ vân bởi bạn có thể kiểm rà soát được cử đụng của chúng). Chúng có thể co rút lại (siết chặt cơ lại) cấp tốc và dữ dội nhưng dễ dàng mỏi và bắt buộc được ngơi nghỉ giữa các buổi rèn luyện thể lực.

2. Smooth, or involuntary, muscle is also made of fibers, but this type of muscle looks smooth, not striated. Generally, we can"t consciously control our smooth muscles; rather, they"re controlled by the nervous system automatically (which is why they are also called involuntary). Examples of smooth muscles are the walls of the stomach và intestines, which help break up food và move it through the digestive system.

2. Cơ trơn tuột (cơ nhẵn), hoặc cơ nước ngoài ý (cơ tự động) cũng được cấu tạo từ sợi, nhưng loại cơ này trông có vẻ như trơn và không có sọc. Nói bình thường là chúng ta ko chủ ý kiểm soát điều hành cơ suôn sẻ được; hay nói đúng hơn là hầu như cơ trơn tuột này được hệ thần kinh kiểm soát một cách tự động (đó là vì sao chúng được điện thoại tư vấn là cơ từ bỏ động). Ví dụ của cơ trơn tru là vách dạ dày và ruột, chúng bao gồm tác dụng giúp phân huỷ thức ăn uống và gửi thức ăn uống xuống hệ tiêu hoá.

Smooth muscle is also found in the walls of blood vessels, where it squeezes the stream of blood flowing through the vessels to lớn help maintain blood pressure. Smooth muscles take longer lớn contract than skeletal muscles do, but they can stay contracted for a long time because they don"t tire easily.

Cơ trơn tru cũng có thể nằm vào thành mạch máu, ở đây nó xay nén chiếc máu lúc lưu thông qua mạch nhằm giúp điều hoà máu áp. Các cơ suôn sẻ này mất không ít thời gian hơn mới rất có thể co lại được so với cơ xương, nhưng mà trái lại chúng có thể co lại vào một thời gian dài bởi chúng không dễ gì mỏi được.

3. Cardiac muscle is found in the heart. The walls of the heart"s chambers are composed almost entirely of muscle fibers. Cardiac muscle is also an involuntary type of muscle. Its rhythmic, powerful contractions force blood out of the heart as it beats.

3. Cơ tim nằm phí trong tim. Vách buồng tim gần như là được cấu trúc gần như hoàn toàn từ sợi cơ. Cơ tim cũng là 1 loại cơ từ động/ một số loại cơ nước ngoài ý. Nhịp tim, những co thắt mạnh dạn của tim có tác dụng đẩy máu ra khỏi tim khi đập.

Muscles & movement

Even when you sit perfectly still, there are muscles throughout your toàn thân that are constantly moving. Muscles enable your heart lớn beat, your chest to lớn rise và fall as you breathe, và your blood vessels to lớn help regulate the pressure & flow of blood through your body. When we smile & talk, muscles are helping us communicate, and when we exercise, they help us stay physically fit và healthy.

Cơ cùng cử động

Thậm chí khi chúng ta ngồi trọn vẹn bất động thì các cơ trên toàn cơ thể của chúng ta cũng đang vận động không ngừng. Cơ có nhiệm vụ giúp mang lại tim các bạn đập, làm cho ngực chúng ta phồng lên cùng xẹp xuống khi chúng ta hít thở, và mạch huyết giúp điều hoà áp lực đè nén và giúp mang lại máu lưu lại thông vào cơ thể. Lúc chúng ta cười cợt và thủ thỉ thì các cơ giúp chúng ta truyền đạt, và khi chúng ta bọn dục thì những cơ ấy giúp khung người chúng ta mạnh mẽ và cân đối.

The movements your muscles make are coordinated & controlled by the brain and nervous system. The involuntary muscles are controlled by structures deep within the brain và the upper part of the spinal cord called the brain stem. The voluntary muscles are regulated by the parts of the brain known as the cerebral motor cortex & the cerebellum.

When you decide to lớn move, the motor cortex sends an electrical signal through the spinal cord & peripheral nerves to the muscles, causing them lớn contract. The motor cortex on the right side of the brain controls the muscles on the left side of the toàn thân and vice versa.

Khi chúng ta muốn dịch chuyển thì vỏ óc vận động gửi biểu lộ điện qua tuỷ sống với dây thần gớm ngoại biên mang đến cơ, tạo nên chúng co thắt lại. Vỏ não di chuyển bên đề nghị não kiểm soát điều hành cơ phía trái của cơ thể và ngược lại.

The cerebellum coordinates the muscle movements ordered by the motor cortex. Sensors in the muscles & joints send messages back through peripheral nerves to lớn tell the cerebellum và other parts of the brain where and how the arm or leg is moving và what position it"s in. This feedback results in smooth, coordinated motion. If you want khổng lồ lift your arm, your brain sends a message lớn the muscles in your arm & you move it. When you run, the messages lớn the brain are more involved, because many muscles have lớn work in rhythm.

Tiểu não phối hợp chuyển động cơ vì vỏ não tải yêu cầu. Phần tử cảm trở nên trong khớp và cơ gởi thông điệp ngược quay trở lại qua dây thần kinh ngoại biên nhằm mục tiêu báo mang lại tiểu não với các bộ phận khác của não bộ biết cánh tay hoặc ống quyển đang hoạt động ở đâu và vận động như vắt nào cùng cả vị trí của nó nữa. Thông điệp ý kiến này dẫn đến chuyển động trơn tru và gồm phối hợp. Nếu bạn muốn nhấc cánh tay, óc của các bạn sẽ gởi thông điệp đến những cơ cánh tay và bạn có thể cử rượu cồn cánh tay được. Khi bạn chạy, thì các thông điệp đến não tinh vi hơn, vị nhiều cơ phải thao tác làm việc phối phù hợp với nhau một biện pháp nhịp nhàng.

Muscles move toàn thân parts by contracting và then relaxing. Your muscles can pull bones, but they can"t push them back khổng lồ their original position. So they work in pairs of flexors and extensors. The flexor contracts lớn bend a limb at a joint. Then, when you"ve completed the movement, the flexor relaxes and the extensor contracts to extend or straighten the limb at the same joint. For example, the biceps muscle, in the front of the upper arm, is a flexor, and the triceps, at the back of the upper arm, is an extensor. When you bend at your elbow, the biceps contracts. Then the biceps relaxes and the triceps contracts to straighten the elbow.

Cơ có tác dụng các phần tử trên khung người cử động bằng cách co rồi duỗi. Cơ chúng ta cũng có thể kéo xương, nhưng mà cơ ko đẩy xương trở về vào vị trí ban đầu được. Vày vậy các cơ phải hoạt động phối hợp với nhau từng đôi cơ gấp cùng cơ duỗi. Cơ gấp co để gập bỏ ra ở khớp. Sau đó khi bạn đã hoàn chỉnh một cử hễ nào kia thì cơ vội vàng dãn ra với cơ duỗi co hẹp để kéo hoặc làm duỗi bỏ ra ở tức thì khớp đó. Ví dụ như cơ hai đầu (cơ bắp tay) chẳng hạn, nghỉ ngơi phía trước phần cánh tay trên, là cơ gấp, và cơ tía đầu, ở đoạn sau của cánh tay trên, là cơ duỗi. Khi chúng ta gập khuỷu tay thì cơ hai đầu (cơ bắp tay) co lại. Tiếp đến cơ này duỗi ra cùng cơ bố đầu co hẹp để kéo thẳng khuỷu tay.

What are the joints & what bởi they do?

Joints allow our bodies khổng lồ move in many ways. Some joints open and close like a hinge (such as knees and elbows), whereas others allow for more complicated movement — a shoulder or hip joint, for example, allows for backward, forward, sideways, and rotating movement.

Khớp là gì và khớp làm cho nhiệm vụ gì?

Khớp giúp cơ thể chúng ta cử cồn theo rất nhiều cách khác nhau. Một trong những khớp mở cùng đóng như bạn dạng lề (chẳng hạn như khuỷu tay và đầu gối), vào khi các khớp khác rất có thể giúp thực hiện phức tạp hơn – như khớp vai hoặc khớp hông, giúp làm cho động tác lùi, tiến, sang 1 bên, và xoay tròn.

Joints are classified by their range of movement. Immovable, or fibrous, joints don"t move. The dome of the skull, for example, is made of bony plates, which must be immovable to protect the brain. Between the edges of these plates are links, or joints, of fibrous tissue. Fibrous joints also hold the teeth in the jawbone.

Các khớp được phân nhiều loại theo cử động. Khớp bất động là đầy đủ khớp chũm định, không cử động. Ví dụ như vòm sọ, được cấu tạo từ rất nhiều mảng xương/ lá xương, nên được cố định để bảo vệ não. Giữa những gờ của phần đông lá xương này là khớp của mô xơ. Những khớp bất tỉnh cũng có nhiệm vụ giữ lại răng thắt chặt và cố định ở xương hàm.

Partially movable, or cartilaginous, joints move a little. They are linked by cartilage, as in the spine. Each of the vertebrae in the spine moves in relation to the one above and below it, and together these movements give the spine its flexibility.

Khớp cử đụng từng phần, hoặc khớp sụn là mọi khớp rất có thể cử động nhẹ. Chúng được nối cùng với nhau bởi sụn, như làm việc cột sống. Từng một đốt xương sống trong cột sống cử động tương quan đến đốt xương sống trên với đốt sống dưới, và các cử rượu cồn này phối phù hợp với nhau tạo cho cột sống rất có thể cử rượu cồn một cách linh hoạt.

Freely movable, or synovial, joints move in many directions. The main joints of the body toàn thân — found at the hip, shoulders, elbows, knees, wrists, và ankles — are freely movable. They are filled with synovial fluid, which acts as a lubricant lớn help the joints move easily. There are three kinds of freely movable joints that play a big part in voluntary movement:

Khớp cử cồn tự do, hoặc khớp hoạt dịch là những khớp gồm thể vận động theo những hướng. Các khớp chủ yếu ớt trên khung người nằm sinh sống hông, vai, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay, cùng mắt cá chân - đều hoàn toàn có thể cử cồn tự do. Chúng chứa đầy chất hoạt dịch, giúp chất bôi trơn làm cho các khớp cử rượu cồn một giải pháp dễ dàng. Tất cả 3 các loại khớp có thể cử động tự do đóng vai trò cần thiết trong vận tải tự chủ:

* Hinge joints allow movement in one direction, as seen in the knees & elbows.

* Pivot joints allow a rotating or twisting motion, like that of the head moving from side khổng lồ side.

* Ball-and-socket joints allow the greatest freedom of movement. The hips and shoulders have this type of joint, in which the round kết thúc of a long bone fits into the hollow of another bone.

* Khớp bản lề giúp vận động theo một hướng, nằm ở vị trí đầu gối cùng khuỷu tay.

* Khớp trục giúp hoạt động xoay hoặc vặn, chẳng hạn như chuyển động xoay (vặn) đầu từ bên này sang bên kia.

* Khớp nối cầu bao gồm đế lõm giúp hoạt động tự do ở mức tối đa. Khớp này nằm tại hông và vai, trong những số đó đầu tròn của một xương lâu năm nằm trọn trong chỗ lõm của một xương khác.

Things that can go wrong with the bones, muscles, and joints

As strong as bones are, they can break. Muscles can weaken, & joints (as well as tendons, ligaments, & cartilage) can be damaged by injury or disease. The following are problems that can affect the bones, muscles, & joints in teens:

Các vấn đề có thể xảy ra cùng với xương, cơ, và khớp

Dẫu đến xương có chắc khỏe mang lại đâu thì chúng cũng rất có thể bị gãy. Cơ cũng rất có thể bị yếu, cùng khớp (cũng như gân, dây chằng, cùng sụn) có thể bị tổn thương vị chấn thương hoặc dịch tật. Dưới đây là những vấn đề rất có thể làm ảnh hưởng đến xương, cơ, cùng khớp sinh sống thanh thiếu thốn niên:

Arthritis. Arthritis is the inflammation of a joint, and people who have it experience swelling, warmth, pain, and often have trouble moving. Although we often think of arthritis as a condition that affects only older people, arthritis can also occur in children and teens. Health problems that involve arthritis in kids & teens include juvenile rheumatoid arthritis (JRA), lupus, Lyme disease, and septic arthritis (a bacterial infection of a joint).

Viêm khớp. Viêm khớp là triệu chứng khớp bị viêm, người bị viêm khớp bị sưng, nóng, đau, với thường cử động khó khăn. Mang dù chúng ta thường xuyên nghĩ viêm khớp là chứng bệnh chỉ xảy ra ở fan già béo tuổi, dẫu vậy nó cũng có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu hụt niên. Những vấn đề sức khỏe liên quan liêu đến trẻ em và thanh thiếu niên tất cả viêm khớp khiếp niên tuổi thanh thiếu thốn niên (JRA), lu-pút, lan truyền khuẩn vày ve khiến ra, với viêm khớp nhiễm trùng (nhiễm khuẩn khớp).

Fracture. A fracture occurs when a bone breaks; it may crack, snap, or shatter. After a bone fracture, new bone cells fill the gap và repair the break. Applying a strong plaster cast, which keeps the bone in the correct position until it heals, is the usual treatment. If the fracture is complicated, metal pins & plates can be placed to better stabilize the fracture while the bone heals.

Nứt gãy xương. Lúc xương gãy, tạo thành chỗ gãy nứt trên xương; nó rất có thể rạn, gãy, hoặc vỡ lẽ ra. Sau khoản thời gian xương bị gãy, gần như tế bào xương mới bao gồm nhiệm vụ hàn lại khoảng cách gãy đó cùng phục hồi xương lại. Phương thức truyền thống để giữ đến xương nằm ở phần đúng cho đến khi xương lành lặn là với khuôn bó bột cứng. Trong trường hợp khu vực nứt xương cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp thì fan ta hoàn toàn có thể đặt thanh đòn và cặp ghim bằng sắt kẽm kim loại để cố định và thắt chặt tốt hơn vị trí nứt trong khi xương lành lại.

Muscular dystrophy. Muscular dystrophy is an inherited group of diseases that affect the muscles, causing them to lớn weaken và break down over time. The most common khung in childhood is called Duchenne muscular dystrophy, và it most often affects boys.

Loạn dưỡng cơ. Loạn chăm sóc cơ là nhóm bệnh dịch di truyền gây tác động đến cơ, tạo nên cơ bị yếu cùng gãy theo thời gian. Các loại loạn chăm sóc cơ thường trông thấy nhất ở trẻ nhỏ là loạn dưỡng cơ Duchenne, với chứng căn bệnh này hay hay xẩy ra ở nhỏ xíu trai những nhất.

Osgood-Schlatter disease (OSD). Osgood-Schlatter disease is an inflammation (pain and swelling) of the bone, cartilage, and/or tendon at the đứng đầu of the shinbone. OSD usually strikes active teens around the beginning of their growth spurts, the approximately 2-year period during which they grow most rapidly.

Bệnh Osgood-Schlatter (OSD). Bệnh Osgood-Schlatter là bệnh viêm (đau cùng sưng) xương, sụn, và / hoặc gân bên trên đỉnh xương chày. OSD thường xảy ra ở thanh thiếu hụt niên hay hoạt động thể hóa học gần thời điểm bước đầu lớn cấp tốc như thổi của chúng, thời gian này kéo dãn xấp xỉ gần 2 năm – đó là thời gian phân phát triển sớm nhất có thể của các bạn thanh thiếu niên.

Osteomyelitis. Osteomyelitis is a bone infection that is often caused by Staphylococcus aureus bacteria, though other types of bacteria can cause it, too. In kids và teens, osteomyelitis usually affects the long bones of the arms & legs. Osteomyelitis often develops after an injury or trauma.

Viêm xương tuỷ. Viêm xương tuỷ là triệu chứng nhiễm trùng xương thường vì khuẩn tụ ước gây ra, khoác dù một số trong những loại vi trùng khác cũng có thể gây ra chứng bệnh dịch này. Ở trẻ nhỏ tuổi và thanh thiếu hụt niên, bệnh dịch viêm xương tuỷ thường xẩy ra ở các xương dài nằm trong cánh tay và cẳng chân. Bệnh dịch này thường xuyên xảy ra sau khi xương bị tổn hại hoặc chấn thương.

Osteoporosis. In osteoporosis, bone tissue becomes brittle, thin, and spongy. Bones break easily, and the spine sometimes begins khổng lồ crumble and collapse. Although the condition usually affects older people, girls with female athlete triad & teens with eating disorders can get the condition. Exercising regularly & getting plenty of calcium when you"re a kid và teen can prevent or delay you from getting osteoporosis later in life.

Loãng xương. Ở căn bệnh loãng xương, tế bào xương trở bắt buộc giòn, mỏng, cùng xốp. Xương bị gãy dễ dàng dàng, và cột sống đôi khi cũng bước đầu bị gãy vụn cùng sụp xuống. Mặc dù bệnh này thường xẩy ra ở fan già to tuổi, dẫu vậy các bạn gái bị bệnh xôn xao ăn uống, gớm nguyệt không mọi và xương yếu, các bạn thanh thiếu thốn niên bị náo loạn ăn uống cũng hoàn toàn có thể bị loãng xương. Chính sách tập luyện đầy đủ đặn và bổ sung nhiều can-xi sống tuổi nhỏ tuổi và tuổi thanh thiếu thốn niên có thể giúp phòng né hoặc có tác dụng chậm quá trình loãng xương sau này.

Repetitive bao tay injuries (RSIs). RSIs are a group of injuries that happen when too much bít tất tay is placed on a part of the body, resulting in inflammation (pain and swelling), muscle strain, or tissue damage. This găng generally occurs from repeating the same movements over and over again. RSIs are becoming more common in kids & teens because they spend more time using computers. Playing sports like tennis that involve repetitive motions can also lead to RSIs. Kids and teens who spend a lot of time playing musical instruments or đoạn phim games are also at risk for RSIs.

Chấn yêu đương do stress lặp đi tái diễn nhiều lần (RSIs). RSIs là một trong nhóm chấn thương xẩy ra khi một bộ phận nào kia trên cơ thể bị áp lực nặng nề quá nhiều, dẫn cho viêm (đau với sưng), căng cơ, hoặc tổn thương mô. Các loại sức nghiền này thường xẩy ra do lặp đi tái diễn cùng một động tác nhiều lần. RSIs càng ngày càng trở nên phổ biến ở trẻ nhỏ dại và thanh thiếu thốn niên bởi thời gian các em sử dụng máy tính ngày càng nhiều. Nghịch thể thao chẳng hạn như quần vợt lặp đi lặp lại cùng một động tác cũng hoàn toàn có thể dẫn đến các loại chấn thương này. Trẻ bé dại và thanh thiếu thốn niên chơi nhạc cụ trong thời gian lâu hoặc chơi trò giải trí điện tử thọ cũng có nguy cơ bị RSIs.

Scoliosis. Every person"s spine curves a little bit; a certain amount of curvature is necessary for people lớn move và walk properly. But three to lớn five people out of 1,000 have a condition called scoliosis, which causes the spine khổng lồ curve too much. The condition can be hereditary, so a person who has scoliosis often has family members who have it.

Xem thêm: Jd ( Job Description Là Gì ? Cv (Curriculum Vitae) Là Gì? Ý Nghĩa Jd Là Gì

Vẹo cột sống. Cột sống của mỗi cá nhân chúng ta số đông hơi cong một chút, một độ cong độc nhất định cần thiết để bảo vệ có thể triển khai được những động tác cử rượu cồn và đứng ngồi phù hợp, thoải mái. Dẫu vậy trong 1.000 người thì gồm đến 3-5 fan bị bệnh vẹo xương cột sống – làm cho cột sống cong vượt nhiều. Căn bệnh này có thể di truyền, do vậy người mắc bệnh bị vẹo xương cột sống thường có người thân trong gia đình trong gia đình mắc bệnh.

Căng cùng bong gân. Tình trạng này xẩy ra khi một cơ hoặc gân nào đó bị kéo căng vượt mức – những dây chằng bị kéo căng quá mức hoặc bị đứt một phần. Hiện tượng lạ bong gân thường xẩy ra khi chúng ta triển khai một vận động gắng sức, lúc ấy cơ ko được khởi cồn đúng cách hoặc cơ không liên tiếp thực hiện vận động ấy (chẳng hạn như khi tập luyện một môn thể thao bắt đầu hoặc chơi một môn thể thao không còn xa lạ đã bỏ qua một thời hạn dài). Khía cạnh khác, chứng trạng bong gân thường là do chấn thườn, như bị trẹo mắt cá chân chân hoặc đầu gối. Cả hiện tượng căng và bong gân đều thông dụng ở lứa tuổi thanh thiếu thốn niên bởi các em ưa thích hoạt động và vẫn còn đấy đang phân phát triển.

Tendinitis. Tendinitis is a common sports injury that usually happens after overexercising a muscle. The tendon & tendon sheath become inflamed, which can be painful. Resting the muscles và taking anti-inflammatory medication can help lớn relieve this condition.

Viêm gân. Viêm gân là tình trạng chấn thương thể thao thường nhìn thấy – nó thường xảy ra sau khi cơ vận động quá sức. Gân với bao gân bị viêm, hoàn toàn có thể gây đau nhức. Việc khiến cho cơ nghỉ ngơi ngơi cùng sử dụng thuốc chống viêm hoàn toàn có thể giúp chữa trị lành triệu chứng viêm gân này.