live nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Bí quyết phát âm live giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của live.

Từ điển Anh Việt

live

/liv /

* nội đụng từ

sống

as we live we will fight oppression and exploitation: chừng như thế nào còn tầm thường sống họ còn đấu tranh chống áp bức và tách lột

Marx"s name will live for ever: thương hiệu của Mác đang sống mãi

Lenin"s memory lives: Lê-nin vẫn sống mâi trong tim trí những người

long live communism: công ty nghĩa cùng sản muôn năm

ở, trú tại

to live in Hanoi: sống sống Hà nội

thoát nạn (tàu thuỷ)

* ngoại rượu cồn từ

sống

to live a quiet life: sinh sống một cuộc sống bình lặng

thực hiện nay được (trong cuộc sống)

to live one"s dream: thực hiện được giấc mơ của mình

to live by

kiếm sống bằng

to live by honest labour: tìm sống bằng phương pháp làm ăn uống lương thiện

to live down

để thời hạn làm quên đi, để thời hạn làm xoá nhoà

live down one"s sorrow: để thời hạn làm quên nỗi buồn

phá tan, làm mất đi đi bởi thái độ cư xử đứng đắn (thành kiến, lỗi lầm...)

to live down a prejudice against one: bằng phương pháp sống đứng đắn phá vỡ thành kiến của fan ta so với mình

to live in

ở địa điểm làm việc; nghỉ ngơi ngay vào khu làm việc

to live on (upon)

sống bằng

to live on fruit: sống bằng hoa quả

to live on hope: sống bằng hy vọng

to live out

sống sót

sống qua được (người ốm)

the patient lives out the night: người bệnh qua được đêm

sống ở bên cạnh nơi làm việc

to live through

sống sót, trải qua

to live through a storm: tồn tại sau một trận bão

to live up to

sống theo

to live up khổng lồ one"s income: sống ở tầm mức đúng với các khoản thu nhập của mình

to live up to lớn one"s reputation: sinh sống (cư xử) xứng danh với thanh danh của mình

to live up khổng lồ one"s principles: tiến hành những bề ngoài của mình

to live up to one"s word (promise): tiến hành lời hứa, duy trì trọn lời hứa

to live with

sống với, sống chung với; chịu đựng đựng, đành chịu đựng (cái gì)

to live close

sống dè xẻn

to live in clover

(xem) clover

to live a double life

sống hai cuộc đời, đóng hai vai trò không giống nhau trong cuộc sống

to live fast

(xem) fast

to live from hand to lớn mouth

sống lần hồi, kiếm ngày nào nạp năng lượng ngày nấy

to live hard

sống cực khổ

to live high

(xem) high

to live & let live

sống dĩ hoà vi quí, sinh sống đèn công ty ai bạn ấy ráng, sống mũ ni che tai

to live in a small way

sống giản dị và đơn giản và bình lặng

to live well

ăn ngon

* tính từ

sống, hoạt động

to fish with a live bait: câu bởi mồi sống

(đùa cợt) thực (không nên ở vào tranh tốt là trang bị chơi)

a live horse: một con ngựa chiến thực

đang cháy đỏ

live coal: than sẽ cháy đỏ

chưa nổ, không cháy

live bomb: bom chưa nổ

live match: diêm chưa đánh

đang quay

a live axle: trục quay

có dòng điện chạy qua

live wire: dây bao gồm dòng điện đang hoạt động qua; (nghĩa bóng) bạn sôi nổi; tín đồ năng nổ; bạn cương quyết