1. Khớplệnhlàgì?

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là bài toán thực hiện ngừng thoả thuận giữa mặt mua cùng bên cung cấp trên bảng thanh toán giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư chi tiêu được ghép cùng nhau để giao dịch theo nút giá cân xứng với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Bạn đang xem: Khớp lệnh chứng khoán là gì

Có hai nhiều loại khớp lệnh làkhớp lệnh định kỳvàkhớp lệnh liên tục.

2. Nguyên lý khớp lệnh

Hệ thống giao dịch triển khai so khớp các lệnh download và lệnh bán thị trường chứng khoán theo nguyên lý ưu tiên về giávà thời gian, cụ thể như sau:

*

3. Khớp lệnh định kỳ như vậy nào?

Khớp lệnh định kỳlà phương thức thanh toán được tiến hành trên các đại lý so khớp các lệnh thiết lập và lệnh bán kinh doanh chứng khoán tại 1 thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá thành mà tại đó trọng lượng giao dịch là khủng nhất. Khớp lệnh chu kỳ thường được các sở thanh toán giao dịch chứng khoán sử dụng để xác minh giá xuất hiện và đóng cửa.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ:

Giả sử trên phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá xuất hiện của một mã kinh doanh thị trường chứng khoán có các lệnh thiết lập và cung cấp ở các mức giá thành như sau:

Lệnh mua

Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Khối lượngMã sốMã sốKhối lượng
10.000M1ATOB120.000
15.000M2220,0B235.000
17.000M3219,9B320.000
20.000M4219,8B423.000
25.000M5219,7B510.000
32.000M6219,6B613.000
55.000M7219,5B710.000

Theo nguyên tắc fan đi mua ao ước mua ở giá bán thấp, còn người phân phối muốn bán được giá cao, ta bao gồm bảng lũy kế sở hữu và lũy kế bán ở các mức ngân sách như sau:

Tại mức giá thành 220.000đ, tổng lũy kế sở hữu là 15.000 + 10.000 (khối lượng đặt tải ATO) = 25.000

Tại mức giá thành 219.900đ, tổng lũy kế cài là 17.000 + 15.000 + 10.000 = 42.000

Tại mức giá thành 219.8000đ, tổng lũy kế mua là 20.000 + 17.000 + 15.000 + 10.000 = 62.000

Tương tự, tại mức giá 219.500đ, tổng lũy kế cung cấp là 10.000 + 20.000 (khối lượng đặt buôn bán ATO) = 30.000

Tại mức giá thành 219.600đ, tổng lũy kế buôn bán là 13.000 + 10.000 + 20.000 = 43.000

Tại mức giá thành 219.700đ, tổng lũy kế chào bán là 10.000 + 13.000 + 10.000 + 20.000 = 53.000

Lệnh mua

Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Lũy kế muaKhối lượngMã sốMã sốKhối lượngLũy kế bán
10.000M1ATOB120.000
25.00015.000M2220,0B235.000131.000
42.00017.000M3219,9B320.00096.000
62.00020.000M4219,8B423.00076.000
87.00025.000M5219,7B510.00053.000
119.00032.000M6219,6B613.00043.000
174.00055.000M7219,5B710.00030.000

Như vậy, tại mức chi phí 219.800đ cho cân nặng cổ phiếu được thanh toán giao dịch là các nhất (62.000 cổ phiếu). Các lệnh cài đặt M1, M2, M3, M4 được thực hiện trọn ven. Những lệnh bán B1, B7, B6, B5 được triển khai trọn vẹn, cùng lệnh B4 còn lại 14.000 không được thực hiện (đã triển khai 9.000).

(*) giữ ý: bên trên đây chỉ cần ví dụ đơn giản và dễ dàng nhất của khớp lệnh định kỳ. Trên thực tế một phiên giao dịch, có không ít mức giá bán được đặt chứ không chỉ có dừng ngơi nghỉ 6 mức chi phí như trên. Đồng thời trên mỗi mức ngân sách cũng sẽ có nhiều lệnh tải hoặc bán, khối hệ thống sẽ tính tổng mua/tổng phân phối tại từng nấc giá. Lúc đó việc khớp lệnh được triển khai theo thiết bị tự ưu tiên như trên:1. Ưu tiên về giá2. Ưu tiên về thời gian.

Các lệnh ATO/ATC theo nguyên tắc sẽ tiến hành ưu tiên khớp trước, bởi vì lệnh ATO/ATC tức là bạn sẵn sàng mua/bán bằng mọi giá tại phiên xác định giá mở cửa và đóng góp cửa.

Trường hợp có rất nhiều mức giá bán đạt khối lượng giao dịch lớn nhất thì mức giá thành trùng hoặc gần với giá tiến hành của lần khớp lệnh ngay gần nhất sẽ tiến hành chọn. Nếu vẫn tồn tại nhiều mức giá thoả mãn đk trên thì mức giá bán đắt hơn sẽ được chọn.

4. Khớp lệnh liên tục như nỗ lực nào?

Khớp lệnh liên tụclà phương thức giao dịch thanh toán được tiến hành trên cơ sở so khớp những lệnh tải và lệnh cung cấp chứng khoán ngay trong lúc lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Ví dụ về khớp lệnh liên tục:

Giả sử tại phiên khớp lệnh liên tục của một mã triệu chứng khoán, hiện tại có những lệnh sở hữu và cung cấp ở các mức giá thành như sau:

Lệnh mua

Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Khối lượngMã sốMã sốKhối lượng
220,0C20.000
219,9D10.000
219,8
20.000A219,7
25.000B219,6

Xuất hiện tại 1 lệnh tải 15.000 cổ phiếu với giá bán 219.900đ, lệnh này sẽ lập tức được khớp 10.000 cổ phiếu với lệnh cung cấp D, còn dư cài 5.000 ở giá chỉ 219.900đ. Lúc đó các lệnh còn lại trên thị phần như sau:

Lệnh mua

Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Khối lượngMã sốMã sốKhối lượng
220,0C20.000
5.000E219,9
219,8
20.000A219,7
25.000B219,6

Xuất hiện nay 1 lệnh bán MP (lệnh thị trường) 10.000 cổ phiếu. Lệnh sẽ được khớp 5.000 giá 219.900đ cùng với lệnh mua E; 5.000 còn lại của lệnh thị trường chưa được khớp sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn bán tại mức chi phí thấp hơn một đơn vị yết giá so với mức giá giao dịch ở đầu cuối trước đó. Khi đó những lệnh sót lại trên thị trường như sau:

Lệnh mua

Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Khối lượngMã sốMã sốKhối lượng
220,0C20.000
5.000E219,9
219,8F5.000
20.000A219,7
25.000B219,6

Trên đấy là nguyên tắc khớp lệnh trong số phiên khớp lệnh chu kỳ và khớp lệnh tiếp tục của thị trường chứng khoán. Trên thực tế thì với từng mã đầu tư và chứng khoán sẽ có khá nhiều lệnh liên tiếp được nhập vào thị trường, bởi vì vậy trọng lượng và giá bán khớp sẽ biến hóa liên tục.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tổ Hợp Xác Suất Lớp 11 Có Lời Giải, Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Tổ Hợp Xác Suất


Bạn đang khám phá kiến thức đểđầu bốn vào cổ phiếu? leveehandbook.net leveehandbook.net vẫn tổng hợp toàn bộ những thứ bạn cần để hoàn toàn có thể tham gia đầu tư. Truy cập Đầu tư hội chứng khoánđể được chúng tôi hướng dẫn.