4 Những lợi ích của chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 là gì?

Giới thiệu về ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000-1:2011là một tiêu chuẩn toàn cầu mô tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ tin tức ( ITSM ). Tiêu chuẩn được phạt triển để phản ánh các thực tiễn tốt nhất được tế bào tả trong khuôn khổ Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ( ITIL ). Nó chỉ định những yêu cầu đến nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, bảo trì và cải thiện SMS.Các yêu cầu bao gồm thiết kế, chuyển tiếp, ship hàng và cải tiến dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu dịch vụ đã thỏa thuận.

Bạn đang xem: Iso 20000 là gì

ISO/IEC 20000 được vạc triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) cùng là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin được công nhận bên trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn dựa trên và được hỗ trợ tốt bởi các tài liệu không giống trong sê-ri ISO / IEC 20000 và các tài liệu công khai khác.ISO / IEC 20000-1 bao gồm cách tiếp cận toàn diện để quản lý dịch vụ công nghệ thông tin và xác định một bộ quá trình cần thiết để cung cấp các dịch vụ hiệu quả.Chúng bao gồm từ những quy trình cốt lõi liên quan đến quản lý cấu hình với quản lý rứa đổi, đến những quy trình bao gồm quản lý sự cố và sự cố.Các tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu mang đến toàn bộ vòng đời dịch vụ, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, phân phối với cải tiến dịch vụ.

♦ ISO / IEC 27001:2013 cntt Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

♦ Tư vấn cấp chứng nhận iso 27001 leveehandbook.net


- Cấp Chứng Nhận ISO/IEC 20000:2018 Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT

Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin” src=”https://leveehandbook.net/wp-content/uploads/2019/12/iso-20000-1-dichvu-cntt.jpg” alt=”Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin” width=”1000″ height=”562″ /> Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin


Phiên bản ISO/IEC 20000-1:2018 mới nhất

ISO / IEC 20000-1: 2018 chỉ định cơ sở mang đến hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Mặc dù nhiên, cấu trúc của tài liệu này sẽ không phải là duy nhất mang lại loại hệ thống này. Trên thực tế, tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1: 2018 đã được cầm đổi để bao gồm cấu trúc cấp cao ISO được phân tách sẻ (Phụ lục SL), giúp đảm bảo tính hữu dụng với khả năng kết nối của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO.

Đối với bản thân hệ thống, SMS hỗ trợ quản lý vòng đời dịch vụ (lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, cung cấp cùng cải tiến dịch vụ) bằng bí quyết kết hợp bối cảnh của tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ cùng vận hành SMS và những quy trình của SMS. Với đánh giá hiệu suất. Điều này có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều hơn về nhu cầu của người sử dụng và sở hữu lại giá trị tốt hơn cho những người sử dụng đó trong việc cung cấp dịch vụ, với lại khả năng hiển thị liên tục và chất nhận được cải tiến liên tục.

ISO / IEC 20000-1: 2018 bao gồm các hướng dẫn cho một tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý dịch vụ. Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế này còn có phạm vi sử dụng rộng rãi, với người dùng tiềm năng bao gồm: một người sử dụng tìm kiếm dịch vụ cùng đảm bảo ước ao muốn về chất lượng của các dịch vụ đó; một khách hàng cần một cách tiếp cận nhất cửa hàng với vòng đời dịch vụ; một tổ chức cần chứng minh khả năng của mình và / hoặc cải thiện việc lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, giao hàng và cải tiến dịch vụ; một tổ chức ý muốn muốn theo dõi, đo lường và chu đáo SMS của mình; một tổ chức hoặc mặt khác thực hiện đánh giá bán sự phù hợp với các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu này; và một nhà cung cấp đào tạo hoặc tư vấn trong lĩnh vực quản lý dịch vụ.

Mặc mặc dù ISO / IEC 20000-1: 2018 vào lịch sử đã được sử dụng cho các dịch vụ cntt , nhưng nó ngày dần được áp dụng cho các dịch vụ không giống để cải thiện quy trình marketing và ra quyết định. Trên thực tế, một số nạm đổi phân biệt ISO / IEC 20000-1: 2018 so với phiên bản trước của tiêu chuẩn này, phiên bản thứ nhì xuất hiện năm 2011, tập trung vào việc cập nhật tài liệu để đáp ứng tốt hơn xu hướng thị trường. Mặc dù nhiên, những vắt đổi này cùng bao gồm cấu trúc cấp cao hoàn toàn không phải là những rứa đổi được thực hiện cho ISO / IEC 20000-1: 2018 .

Một số cố gắng đổi đáng chăm chú khác được thực hiện mang đến ISO / IEC 20000-1: 2018 bao gồm:

– Bao gồm việc hàng hóa hóa các dịch vụ, quản lý nhiều bên cung cấp bởi một nhà tích hợp dịch vụ nội bộ hoặc bên phía ngoài và nhu cầu xác định giá chỉ trị dịch vụ cho khách hàng.

– Đã xóa một số chi tiết để tập trung vào những việc cần làm cho và chất nhận được các tổ chức tự vị làm thế như thế nào để đáp ứng hướng dẫn của tài liệu.

– Bao gồm những tính năng mới về lập kế hoạch dịch vụ.

– các mệnh đề được kết hợp trước đó để quản lý sự cố, quản lý yêu thương cầu dịch vụ, quản lý liên tục dịch vụ, quản lý sẵn bao gồm dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, quản lý danh mục dịch vụ, quản lý năng lực với quản lý nhu cầu.

– Quản trị những quy trình do những bên khác vận hành. Đổi thương hiệu thành Điều khiển những bên liên quan đến vòng đời dịch vụ. Ở phần này, phiên bản mới của tiêu chuẩn làm rõ rằng một tổ chức tất cả thể chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn nếu các bên không giống được sử dụng để cung cấp hoặc vận hành tất cả các dịch vụ, thành phần dịch vụ hoặc quy trình trong phạm vi của hệ thống quản lý dịch vụ.

– Khoản 3 cho các điều khoản và định nghĩa được chia thành các điều khoản phụ. Ko kể sự cố gắng đổi cấu trúc bình thường này, nhiều bản sửa đổi được trình bày cho những định nghĩa trong ISO / IEC 20000-1: 2018 . Những thay đổi này bao gồm:

Một số thuật ngữ mới đã được thêm vào cho các hệ thống quản lý ISO được chia sẻ Phụ lục SL, bao gồm cơ chế Mục tiêu và chính sách, trong khi một số thuật ngữ mới được sản xuất cụ thể để quản lý dịch vụ, như người cần sử dụng tài sản, hoặc người dùng.Để phù hợp với văn bản chung của Phụ lục SL, thuật ngữ công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến đã được cụ thế bởi tổ chức.Thuật ngữ nhóm nội bộ của Cameron đã được cầm cố thế bởi bên cung cấp nội bộ, cùng nhà cung cấp thuật ngữ trực tuyến, đã được nỗ lực thế bởi công ty cung cấp mặt ngoài.Định nghĩa về bảo mật tin tức của Wap đã được liên kết với ISO / IEC 27000 . Để phù hợp với sự cầm cố đổi này, thuật ngữ sẵn gồm của trực tuyến, đã được gắng thế bởi tính sẵn tất cả của dịch vụ, do vậy, để phân biệt với thuật ngữ sẵn có, hiện tại được sử dụng trong định nghĩa sửa đổi về bảo mật thông tin.Định nghĩa về bảo mật tin tức của Wap đã được liên kết với ISO / IEC 27000 . Để phù hợp với sự cụ đổi này, thuật ngữ sẵn bao gồm của trực tuyến, đã được vậy thế bởi tính sẵn tất cả của dịch vụ, bởi vì vậy, để phân biệt với thuật ngữ sẵn có, hiện tại được sử dụng trong định nghĩa sửa đổi về bảo mật thông tin

– những thông tin tài liệu cần thiết đã được giảm thiểu, chỉ để lại các tài liệu chủ yếu như kế hoạch quản lý dịch vụ.

– những tham chiếu đến quy trình Act-Do-Check-Act (PDCA) đã bị xóa, vì chưng PDCA không được sử dụng cụ thể vào Phụ lục SL, để phù hợp với nhiều phương pháp cải tiến áp dụng với những tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

– Hướng dẫn báo cáo chi tiết đã được chuyển vào những mệnh đề khác nhau.

Xem thêm: Chỉ Số Chống Nắng ( Lsf Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Phụ Phí Giảm Thải Lưu Huỳnh Cho Tàu Biển

ISO / IEC 20000-1: 2018 là một phần của một loạt những tiêu chuẩn liên quan dành cho các hệ thống quản lý dịch vụ. Những gói tiêu chuẩn tất cả thể là một phương tiện hữu ích để bao gồm được nhiều tiêu chuẩn trong chuỗi này.