Danh trường đoản cú 1. Bài xích nói ứng khẩu, bài xích thơ ứng khẩu; tiếng nói cương (trên sảnh khấu) 2. (âm nhạc) khúc tức hứng Tính từ & Phó tự không chuẩn bị trước, ứng khẩu, ngẫu hứng
Dưới đấy là những mẫu câu bao gồm chứa trường đoản cú "impromptu", trong bộ từ điển trường đoản cú điển y tế Anh - leveehandbook.netệt. Bạn có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú impromptu, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ impromptu trong bộ từ điển trường đoản cú điển y tế Anh - leveehandbook.netệt

1. Read his powerful impromptu reply at Acts 7:2-53.

Bạn đang xem: Impromptu là gì

Bạn hãy đọc lời đối đáp ứng khẩu hùng hồn của ông khu vực Công-vụ 7:2-53.

2. I came with no notice, impromptu, even a little shameless.

Tôi đã sắp tới mà ko báo trước, bất ngờ, với còn hơi đơn nhất nữa.

3. My daughters told me when they received their impromptu inleveehandbook.nettations a month ago.

Cô biết, phụ nữ cô vẫn nói... Khi chúng lên danh sách khách mời mon trước.

4. When you are called on for impromptu explanations of your beliefs, what can help you make your comments effective?

Khi cần được ứng khẩu giải thích niềm tin của mình, điều gì hoàn toàn có thể giúp lời biện giải của khách hàng có hiệu quả?

5. At an impromptu poker game, he encounters the ill-tempered gambler Angel (Alfred Molina), the young bé artist Annabelle Bransford (Jodie Foster), & lawman Marshal Zane Cooper (James Garner).

vào một trận poker ngẫu hứng, anh chạm mặt một con bạc bẽo cáu bẩn Angel (Alfred Molina), thanh nữ kỹ nghệ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trẻ Annabelle Bransford (Jodie Foster) và luật pháp sư Marshal Zane Cooper (James Garner).

6. Moon accepted an inleveehandbook.nettation from Kim to briefly step over lớn the North"s side of the line, a seemingly impromptu moment, before the two walked together to the Peace House.

Moon đã gật đầu đồng ý lời mời của Kim và bước qua giới tuyến đường sang mặt phía Bắc trong một thời hạn ngắn, sau đó cả nhị người trải qua phía Nam nhằm tới đơn vị Hòa bình.

7. You come into the laboratory, & you"re told you have khổng lồ give a five-minute impromptu speech on your personal weaknesses to a panel of expert evaluators sitting right in front of you, và to make sure you feel the pressure, there are bright lights & a camera in your face, kind of like this.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Đồ Thị Hàm Số Trắc Nghiệm, Bài Tập Trắc Nghiệm Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số

Bạn phi vào phòng thí nghiệm, cùng được bảo rằng bạn phải nói 5 phút ứng khẩu về số đông nhược điểm cá nhân cho một hội đồng chuyên gia đánh giá ngồi tức thì trước phương diện bạn, với để đảm bảo bạn cảm giác áp lực, tín đồ ta chiếu đèn sáng và đặt camera ngay lập tức trước khía cạnh bạn, kiểu như vậy này này.