Trong ngữ pháp giờ Anh các dạng phân trường đoản cú của động từ luôn luôn gây ra một số trong những khó khăn duy nhất định cho những học viên. Để giúp chúng ta nắm vững hơn về quá khứ phân từ và bây giờ phân từ,bài viết thừa khứ và bây giờ phân trường đoản cú được biên soạn một cách chuyên nghiệp hóa và dễ dàng nắm bắt nhất kèm theo những ví dụ và bài bác tập mới nhất giúp các bạn phân biệt và tránh giảm những lỗi không đúng thường khôn cùng hay gặp mặt phải này.

Bạn đang xem: Hiện tại phân từ là gì

*
Quá khứ phân tự – lúc này phân từ

1. Khái niệm

1.1. Hiện tại phân từ

Hiện trên phân từ đó là động từ bỏ thêm đuôi ”-ing”. Lúc này phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ.

Ví dụ:

My job is boring.The film was disappointing. I expected it to be better.

1.2. Quá khứ phân từ

Quá khứ phân từ hay nói một cách khác là quá khứ phân từ nhì của cồn từ, có dạng ”V-ed” (đối với các động từ có quy tắc) và những động từ nằm tại vị trí cột thiết bị 3 vào bảng liệt kê các động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

Everyone wassurprisedthat he passed the examination.It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Phương pháp sử dụng

2.1. Bây giờ phân từ

Hiện tại phân từdùng trong những thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm nhất mực như thì hiện tại tiếp diễn, vượt khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại ngừng tiếp diễn, vượt khứ hoàn thành tiếp diễn cùng tương lai chấm dứt tiếp diễn.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
phấn kích nhập tên của người sử dụng
Số điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập sai
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


Ví dụ 1: She has beenworkingin this company for2 years.(Cô ấy đã thao tác trong doanh nghiệp này được 2 năm.)


*

Ví dụ 2:Playingsocceris his hobby.(Chơi đá bóng là sở trường của anh ấy.)

Ví dụ 3:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.(Tôi không thích bị hỏi quá nhiều thắc mắc về cuộc sống thường ngày riêng tứ của tôi.)

Ví dụ 4:I’mlookingforward to lớn hearing from you.(Tôi vô cùng nóng lòng đợi tin bạn.)

2.2. Quá khứ phân từ

Quá khứ phân từdùng trong các thì hoàn thành như lúc này hoàn thành, vượt khứ hoàn thành, tương lại trả thành.

Ví dụ 1:I haven’tvisitedto Ha Noi thành phố for 2 years. (Tôi đã không đến hà nội được 2 năm)

Ví dụ 2: Shelivedin an isolated village. (Cô ấy sinh sống trong một ngôi xóm biệt lập.)

Ví dụ 3: The boy istaughthow khổng lồ play theguitar.(Cậu bé xíu được dạy cách chơi ghi ta.)

Ví dụ 4: I have read the novelwrittenby O’Henry. (Tôi vẫn đọc tè thuyết dược viết bởiO’Henry.)

*
Quá khứ và bây giờ phân từ & Cách cần sử dụng phân biệt bài xích tập hiện tại phân từ

3. Bài tập tham khảo

3.1. Bài xích 1chọn câu trả lời đúng

I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.They used to go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected khổng lồ play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to lớn be late for work.(Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.Đáp án bài 1amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

3.2. Bài xích 2 ngừng câu bằng cách nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to him

=> I didn’t talk much khổng lồ the _________________________

2.A taxi was taking us to lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the end of this street. The path leeds lớn the river.

At the over of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken khổng lồ the hospital.

Xem thêm: Hàng Chuẩn Auth Là Gì - Cách Nhận Biết Hàng Auth

The boy_________________________

Đáp án bài bác 2I didn’t talk much tothe man sitting next khổng lồ me on the plane.The taxe taking us to the airport.At the kết thúc of the street there’s a path leading khổng lồ the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.The company sent mea brochue containing the information I needed.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.What was the name ofthe man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Các kỹ năng và kiến thức ngữ pháp rất nhiều được trình diễn ở bày viết trên, để giúp đỡ bạn xong xuôi tốt bài xích tập và nắm rõ kiến thức ngữ pháp các hơn. Những bài tập về hiện trên phân từ với quá khứ phân từ vẫn được cập nhật thường xuyên giúp cho bạn đọc gồm trao dồi tài năng bài tập từ này sẽ đạt được hiệu quả bài khám nghiệm tốt. Luôn luôn theo dõi leveehandbook.net để theo dõi các bài viết nhé!