leveehandbook.net giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Chứng minh hai tuyến đường thẳng vuông góc trong ko gian, nhằm mục tiêu giúp các em học xuất sắc chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc trong không gian

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong ko gian:Chứng minh hai tuyến đường thẳng vuông góc trong ko gian. Phương pháp. Phương pháp 1: cần sử dụng định nghĩa. Biện pháp 2: cần sử dụng định lí. Bí quyết 3: sử dụng tích vô hướng. Các ví dụ tập luyện kĩ năng. Lấy ví dụ 1. đến hình chóp S.ABC bao gồm SA = SB = SC với ASB = BSC = CSA. Lấy một ví dụ 2. Mang đến tứ diện ABCD đều. Call G là trung tâm của tam giác BCD. A) chứng minh AG LCD b) call M là trung điểm của CD. Tính góc thân AC với BM. Lý giải a) Đặt AB = b; AC = c; AD = d.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? Góc giữa hai tuyến đường thẳng a cùng b bằng góc giữa hai đường thẳng a cùng c khi b tuy nhiên song với c (hoặc b trùng cùng với c). B. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a cùng b bằng góc giữa hai tuyến phố thẳng a cùng c thì b song song cùng với c. C. Góc giữa hai tuyến đường thẳng là góc nhọn. D. Góc giữa hai tuyến đường thẳng bởi góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó. Câu 2: nếu góc thân hai vectơ chỉ phương là a cùng với a Câu 12: mang lại tứ diện ABCD bao gồm AB = AC = AD cùng BAC = BAD = 60°. Hãy xác định góc thân cặp vecto AB cùng CD? Ta gồm ABCD = AB (AD – AC = AB.AD – AB.AC. Cơ mà AC = AD = AB.CD = 0 = (AB,CD) = 90°. Câu 13: mang đến hình chóp S.ABC có SA = SB = SC cùng ASB = BSC = CSA. Hãy xác minh góc giữa cặpvectơ SC với AB? Ta tất cả SC.AB = SC (SB – SA) = SCSB. Câu 14: mang đến hình chóp S.ABC có SA = SB với CA = CB. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau SC và AB.

Xem thêm: Cách Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Chứa Căn Thức, Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Chứa Căn

Câu 15: mang đến hình chóp S.ABC gồm AB = AC với SAC = SAB. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SA với BC.