Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Gentle là gì

*
*
*

gentle
*

gentle /"dʤentl/ tính từ hiền lành, dịu dàng, hoà nhã; dịu nhàng; thoai thoảia gentle nature: thực chất hiền lành hoà nhãa gentle breeze: làn gió nhẹthe gentle sex: phái đẹp, giới phụ nữa gentle medicine: thuốc nhẹ (ít công phạt)a gentle slope: dốc thoai thoảithe gentle craft: nghề câu cá (một các bước êm ái, nhẹ nhàng) (thuộc) chiếc dõi thoa anh, (thuộc) gia đình quyền quý (từ cổ,nghĩa cổ) định kỳ thiệp, định kỳ sự; cao quýgentle reader: các bạn đọc cừ khôi (lời nói đầu của người sáng tác với người đọc) danh từ mồi giòi (để câu cá) (số nhiều) (thông tục) những người thuộc gia đình quyền quý ngoại hễ từ luyện (ngựa) mang đến thuần
thoátgentle anticlinelớp lồi thoảigentle dipdốc thoảigentle foldnếp uốn nắn thoảigentle foldingsự uốn nếp thoảigentle heatsự gia nhiệt độ từ từgentle heatsự nung rét từ từgentle hilldốc thoảigentle lightánh sáng yếugentle slopedốc ítgentle slopedốc nhẹgentle slopedốc thoảigentle slope archvòm mái thoải

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): gentleness, gentle, gently


*

*

*

gentle

Từ điển Collocation

gentle adj.

VERBS appear, be, look, seem, sound | become

ADV. extremely, very | almost | fairly, quite | surprisingly, unusually | deceptively His mouth looked deceptively gentle.

PREP. on The new treatments are gentle on your hair. | with She was very gentle with the children.

Từ điển WordNet


v.

stroke soothingly

adj.

having or showing a kindly or tender nature

the gentle touch of her hand

her gentle manner was comforting

a gentle sensitive nature

gentle xanh eyes

quiet và soothing

a gentle voice

a gentle nocturne
Xem thêm: Cấu Trúc Bring On Là Gì - 10 Cụm 'Bring + Giới Từ'

English Synonym và Antonym Dictionary

gentles|gentler|gentlest|gentled|gentlingsyn.: amiable cordial cultured friendly genial genteel good-natured humane kindly mild moderate noble polished refined soft sympathetic tender well-bredant.: hard harsh severe strict