Hội đồng kinh tế - xóm hội liên hợp quốc (ECOSOC) - United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
Hội đồng kinh tế - xóm hội liên hợp quốc (Economic & Social Council - ECOSOC)là 1 trong 6 cơ quan thiết yếu của phối hợp quốc.

Bạn đang xem: Ecosoc là gì


1. Cơ sở pháp lý và tôn chỉ mục đích

Theo Hiến chương liên hợp quốc (LHQ), một trong những mục tiêu chính của tổ chức triển khai này là: "Thực hiện hòa hợp tác thế giới trong việc giải quyết và xử lý những vấn đề nước ngoài về khiếp tế, buôn bản hội, văn hóa truyền thống hoặc nhân đạo, cửa hàng và khích lệ sự tôn trọng nhân quyền và phần đông quyền tự do thoải mái căn bản cho toàn bộ mọi người, không rõ ràng chủng tộc, nam giới nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo" (Chương I, điều 1, điểm 3). Nuốm thể, liên hiệp quốc sẽ ảnh hưởng (Chương IX, điều 55, điểm a,b,c):

- cải thiện mức sống, không thiếu thốn việc làm, điều kiện tiến bộ và vạc triển kinh tế xã hội

- giải quyết và xử lý những vấn đề thế giới về khiếp tế, xóm hội, y tế và các vấn đề liên quan, cùng sự phù hợp tác nước ngoài về văn hóa truyền thống và giáo dục, và

- tôn kính và triển khai quyền con bạn và những quyền tự do cơ bản cho toàn bộ mọi tín đồ không riêng biệt chủng tộc, nam giới nữ, ngữ điệu hoặc tôn giáo

Trách nhiệm tiến hành những chức năng trên trước nhất thuộc về Đại hội đồng LHQ. Theo điều 60 của Hiến chương LHQ, ECOSOC được để dưới quyền của Đại hội đồng và được Đại hội đồng giao trọng trách trực tiếp triển khai các chức năng về kinh tế, làng mạc hội của LHQ.

2 Thành viên:

Số thành viên lúc đầu của ECOSOC là 18. Từ tháng 8/1965 tạo thêm 27 và từ thời điểm tháng 10/1973 cho đến thời điểm bây giờ là 54 nước thành viên lhq do Đại hội đồng (ĐHĐ) bầu. Những ghế được phân theo khoanh vùng địa lý : 14 nước Châu Phi, 11 nước Châu Á, 19 nước châu Âu, 10 nước mỹ La tinh với Caribe và những nước khác.

Hàng năm ĐHĐ lhq phải thai lại 18 nước thành viên ECOSOC với nhiệm kỳ 3 năm, thông thường bắt đầu từ 1/1 mang lại 31/12. Nước member vừa hết nhiệm kỳ hoàn toàn có thể tái ứng cử. ĐHĐ thường thông qua không bỏ phiếu bầu các nước đang được những nhóm khu vực nhất trí đề cử (Endorsement). Nếu những nước không thống nhất được trong team thì ĐHĐ buộc phải bỏ phiếu bầu.

3 công dụng và quyền hạn:

ECOSOC là cơ quan soạn thảo và điều phối các cơ chế thúc đẩy vừa lòng tác nước ngoài trong các nghành nghề kinh tế, buôn bản hội với nhân quyền của LHQ. đa phần các quyết nghị và quyết định của ĐHĐ liên hiệp quốc về ghê tế, xóm hội, nhân quyền, nhân đạo đều khởi đầu từ các khuyến cáo do ECOSOC trình lên.

Theo Hiến chương LHQ, ECOSOC có những chức năng và quyền hạn chính sau:

- triển khai hoặc khuyến nghị những nghiên cứu, khảo sát và làm báo cáo về những vấn đề thế giới trong nghành nghề dịch vụ kinh tế, làng mạc hội, văn hóa, với giáo dục, y tế với những sự việc liên quan liêu khác, và rất có thể đưa ra những khuyến nghị về những vấn đề đó so với ĐHĐ, những nước thành viên liên hiệp quốc và các tổ chức chuyên môn hữu quan;

- ECOSOC có thể đưa ra những lời khuyên nhằm liên hệ tôn trọng và triển khai quyền bé người;

- ECOSOC biên soạn thảo các văn kiện và điều ước thế giới về những vụ việc thuộc thẩm quyền của chính bản thân mình để trình ĐHĐ và có thể triệu tập các Hội nghị quốc tế về những sự việc đó, theo những thủ tục của LHQ;

- ECOSOC hoàn toàn có thể phối hợp vận động với phần lớn tổ chức trình độ của LHQ, thông qua tìm hiểu thêm và đề xuất với những tổ chức đó, cũng như bằng phương pháp khuyến nghị cùng với ĐHĐ và các thành viên LHQ;

- ECOSOC có quyền triển khai mọi biện pháp phù hợp để các tổ chức trình độ chuyên môn phải báo cáo đều đặn cho chính mình những quá trình của họ. Hội đồng hoàn toàn có thể thỏa thuận với những thành viên liên hiệp quốc và các tổ chức trình độ về việc các thành viên và các tổ chức này báo cáo về những giải pháp đã được vận dụng trong việc thi hành những lời khuyên của Hội đồng và trong vấn đề thi hành những lời khuyên của ĐHĐ về những sự việc thuộc thẩm quyền của ECOSOC;

- cùng với sự đồng ý của ĐHĐ, ECOSOC có thể làm những việc do những thành viên LHQ, hoặc những tổ chức trình độ chuyên môn yêu cầu;

- ECOSOC vẫn mời bất kể nước thành viên liên hợp quốc nào tham dự, không vứt phiếu, những cuộc thảo luân của HĐ về sự việc liên quan mang đến nước member đó;

- ECOSOC hoàn toàn có thể thu xếp cho đại diện các tổ chức trình độ LHQ tham dự, không vứt phiếu, các cuộc bàn luận của HĐ và những cuộc luận bàn của những Ủy ban vị HĐ lập ra, và mang đến các thay mặt đại diện của HĐ tham gia các cuộc đàm đạo của những tổ chức chuyên môn LHQ;

- ECOSOC rất có thể có đều thu xếp thích hợp để xem thêm các tổ chức phi cơ quan chính phủ liên quan tới các vấn đề trực thuộc thẩm quyền của HĐ, thu xếp qua những tổ chức quốc tế và khi ưa thích hợp, có thể qua các tổ chức tổ quốc của nước thành viên sau khoản thời gian đã xem thêm nước member đó;

- ECOSOC có nghĩa vụ thực hiện những công dụng khác được nguyên tắc trong Hiến chương LHQ, hoặc rất có thể được ĐHĐ giao cho.

4 vận động và giấy tờ thủ tục ra quyết định:

Mỗi nước member ECOSOC có một phiếu. ECOSOC trải qua quyết định theo phần lớn những thành viên có mặt tham gia quăng quật phiếu.

ECOSOC có 2 phiên họp trong một năm: phiên họp về câu chữ (substantive session) được tổ chức trong tầm 4 tuần vào tầm khoảng tháng 7, xoay ở thành phố new york và Geneva, cùng trước sẽ là phiên họp về tổ chức (organizational session) ra mắt trong 4 ngày thường vào đầu tháng 2 với được họp lại vào khoảng vào cuối tháng 4, thời điểm đầu tháng 5 sản phẩm năm.

Trong phiên họp về ngôn từ của ECOSOC tất cả 4 ngày họp cấp cỗ trưởng của những nước thành viên Hội đồng để thấy xét gần như chủ đề bự về kinh tế tài chính và/hoặc xã hội; 1 ngày đối thoại về chính sách liên quan đông đảo vấn đề quan trọng của kinh tế thế giới và hợp tác tài chính quốc tế, những người đứng đầu những tổ chức tài chính, thương mại quốc tế của LHQ hoàn toàn có thể được mời tham gia cuộc hội thoại này. Sau phần họp cao cấp (high cấp độ segment) là phần họp về kết hợp (coordination segment), phần họp về vận động tác nghiệp (operational activities segment), cùng phần họp tầm thường (general segment) để chu đáo những vấn đề kinh tế, làng mạc hội và những sự việc liên quan.

Phiên họp về tổ chức thường bầu ra quản trị và các Phó chủ tịch ECOSOC, cũng tương tự bầu bổ sung cập nhật thành viên của các cơ quan tác dụng của Hội đồng. Việc bầu cử, vấp ngã nhiệm, đề cử sẽ ra mắt tại phiên họp về tổ chức được nối lại (resumed session) thường vào tháng 4, vào đầu tháng 5 mặt hàng năm.

Theo Hiến Chương LHQ, ECOSOC sẽ trải qua những hình thức riêng về thủ tục, nhắc cả cách thức chọn nhà tịch. HĐ đang họp lúc cần cân xứng với những lao lý của HĐ, nói cả triệu tập họp theo yêu thương cầu của không ít các nước member HĐ.

5 các cơ quan trực nằm trong ECOSOC:

Điều 68 của Hiến chương lhq quy định rằng: "ECOSOC sẽ thành lập và hoạt động những Ủy ban trong nghành kinh tế, buôn bản hội và liên tưởng nhân quyền, và các Ủy ban khác theo yêu cầu để thực hiện chức năng của HĐ".

Có 5 một số loại cơ quan lại trực thuộc ECOSOC:

- Ủy ban tác dụng (Funtional Commission);

- Ủy ban quanh vùng (Regional Commission);

- Ủy ban sở tại (Standing Committee);

- Cơ quan chuyên môn (Expert Bodies) và

- Ủy phát hành chính điều phối (Administrative Committee on Coordination).

Mỗi Ủy ban rất có thể thành lập các tiểu ban (Subcommission) hoặc nhóm thao tác (Working Group)

Các Ủy ban tính năng (Funtional Commission):

+ Ủy ban trở nên tân tiến xã hội (Commission for Social Development - CSD):Ủy ban có công dụng tư vấn mang lại ECOSOC về những cơ chế xã hội chung, và đặc biệt về tất cả những vụ việc xã hội mà các tổ chức chuyên môn liên chính phủ không nói đến. UB còn có nhiệm vụ quan sát và theo dõi việc triển khai tiếp kết quả Hội nghị thượng đỉnh TG về cách tân và phát triển xã hội họp tại Copenhagen 1995. Hiện UB có 46 thành viên bởi vì ECOSOC bầu nhiệm kỳ 4 năm. UB họp thường niên ở New York khoảng tầm 8 ngày. Hiện thời Việt Nam vẫn là thành viên của CSD nhiệm kỳ 2001-2005.

+ Ủy ban về ngăn ngừa tù nhân và bốn pháp hình sự (Commission on Crime prevention & Criminal Justice - CCPCJ):Ủy ban có trụ trực thuộc Vienna bao gồm 40 nước thành viên bởi ECOSOC bầu nhiệm kỳ 3 năm, họp hàng năm thường ở Vienna. Ủy ban bao gồm chức năng:

- gợi ý về chính sách cho những nước thành viên liên hợp quốc trong nghành nghề phòng phòng ngừa tội phạm và tứ pháp hình sự;

- Theo dõi cùng kiểm điểm việc triển khai các chương trình liên hợp quốc về phòng phòng ngừa tội phạm;

- Giúp phối hợp các hoạt động của các viện quanh vùng và liên khu vực về phòng phòng ngừa tội phạm cùng xử lý tín đồ phạm tội;

- huy động sự ủng hộ của các nước thành viên;

- sẵn sàng cuộc họp của liên hợp quốc về ngăn ngừa tội phạm với xử lý tín đồ phạm tội.

+ Ủy ban nhân quyền (Commission on Human Rights - CHR):Ủy ban bao gồm trụ sở tại Geneva, hiện gồm 53 nước thành viên vày ECOSOC bầu nhiệm kỳ 3 năm, họp thường niên tại Geneva. UB bao gồm các tác dụng chủ yếu đuối như xây dựng các văn kiện cùng tài liệu pháp lý quy định về các quyền con tín đồ và những quyền tự do cơ bản; chỉ dẫn những lời khuyên và báo cáo về những vấn đề liên quan đến việc tác động và đảm bảo an toàn các quyền con bạn trong lĩnh vực dân sự, chủ yếu trị, kinh tế, văn hoá, buôn bản hội, những quyền phụ nữ, trẻ con em, quyền của những nhóm thiểu số về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tốt tôn giáo...; xây dựng các dự thảo tuyên ba hoặc công ước nước ngoài về những quyền con người.

Để giúp việc cho mình, Ủy ban nhân quyền đã tùy chỉnh cấu hình các cơ chế nhân quyền như những nhóm làm việc (working groups) hoặc cử các report viên đặc trưng theo chủ đề (giam giữ lại độc đoán, tự do tôn giáo, tự do thoải mái chính kiến, chống tra tấn...) với về tình hình nhân quyền ở các nước thay thể. Câu hỏi lập ra những cơ chế nêu trên phải được ECOSOC và Đại hội đồng chấp thuận.

+ Ủy ban về Ma túy (Commission on Narcotic Drugs - CND):có trụ trực thuộc Vienna, hiện bao gồm 53 thành viên bởi vì ECOSOC thai nhiệm kỳ tự 3 cho 4 năm, họp hàng năm tại Vienna. Ủy ban có tính năng tư vấn mang đến Hội đồng và xuất bản dự thảo hiệp định nước ngoài về các vấn đề liên quan tới kiểm soát và điều hành ma túy, theo dõi việc thực hiện chương trình hành động toàn mong và khuyên bảo về cơ chế trong lĩnh vực kiểm soát và điều hành ma tuý. Ủy ban là cơ quan điều hành quản lý Chương trình kiểm soát ma tuý của lhq (UNDCP), xây dừng và trải qua các chương trình dự án công trình của UNDCP. Công sở Ma tuý và Tội phạm của liên hợp quốc (UNODC) có công dụng là ban thư cam kết cho Uỷ ban.

+ Ủy ban dân sinh và phát triển (Commission on Population and Development - CPD):gồm 47 nước thành viên vì chưng ECOSOC thai nhiệm kỳ 4 năm, họp hàng năm ở New York. UB bao gồm nhiệm vụ phân tích và tư vấn ECOSOC về những chuyển đổi về dân số, nói cả bài toán di cư và ảnh hưởng của nó tới những điều kiện ghê tế, xóm hội; theo dõi, kiểm điểm, review việc tiến hành chương trình hành vi của Hội nghị nước ngoài về dân sinh và trở nên tân tiến (ICPD) ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

+ Ủy ban Khoa học, technology vì cải cách và phát triển (Commssion on Science và Technology for Development - CSTD):gồm 53 nước bởi ECOSOC bầu, họp hai năm một lần.

+ Ủy ban về địa vị phụ nữ (Commission on the Status of Women - CSW):hiện bao gồm 45 nước member nhiệm kỳ 4 năm, tất cả trụ sở làm việc New york, họp mặt hàng năm. UB có nhiệm vụ chuẩn bị các report và chỉ dẫn các khuyến cáo cho Hội đồng về những vấn đề tương quan đến việc nâng cấp các quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, làng mạc hội và giáo dục; Ủy ban vào vai trò bao gồm theo dõi việc thực hiện Chương trình hành vi của họp báo hội nghị TG lần đồ vật 4 về thiếu phụ (Bejing 1995).

+ Ủy ban thống kê (Statistical Commission - SC):hiện có 24 nước thành viên nhiệm kỳ 4 năm, họp 2 năm một lần tại New york. Ủy ban có trọng trách giúp Hội đồng thúc đẩy trở nên tân tiến thống kê quốc gia, kết hợp công tác thống kê của các cơ quan chuyên môn và tăng cấp công tác thống kê của Ban thư ký kết LHQ; tư vấn cho những cơ quan lhq về các vấn đề chung tương quan tới việc thu thập, phân tích và phổ cập những tin tức thống kê, thúc đẩy cải tiến phương pháp phổ biến làm thống kê.

Các Ủy ban trực thuộc (Standing Committees):

+ Ủy ban lịch trình và điều phối (Committee for Programme and Co-ordination - CPC):hiện gồm 34 member nhiệm kỳ 3 năm. UB có trách nhiệm xem xét những chương trình của liên hiệp quốc trong planer trung hạn, đề nghị những công tác ưu tiên, chỉ đạo Ban thư ký cụ thể hóa những hiện tượng lệ thành chương trình, đề nghị bỏ phần đông văn phiên bản chồng chéo, xây dựng các thủ tục thẩm định, với giúp Hội đồng trong thực thi chức năng điều phối.

+ Ủy ban những Tổ chức phi chính phủ (Committee on Non-Governmental Organisations - CNGO):gồm 19 thành viên vị ECOSOC bầu nhiệm kỳ 4 năm, gồm nhiệm vụ đó là thẩm tra, chăm chú và cấp quy chế support của ECOSOC cho những NGOs có 1-1 yêu cầu, giám sát hoạt động của các NGOs tất cả quy chế tư vấn theo pháp luật của Hội đồng, chỉ dẫn những lời khuyên về đông đảo gì các tổ chức NGO phải trình ECOSOC.

Các cơ quan trình độ (Expert Bodies):

- team Adhoc các chuyên gia hợp tác thế giới về những vấn đề thuế (Ad hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters);

- Ủy ban về cơ chế phát triển (Committee for Development Policy);

- Ủy ban chuyên viên về chuyển vận hàng gian nguy (Committee of Expert on the Transport of Dangerous Good & on the Globally Harmonized System of Classification và Labelling of Chemicals);

- Ủy ban về quyền ghê tế, văn hóa và xóm hội (Committee on Economic, Social & Cultural rights);

- Ủy ban chuyên gia về hành thiết yếu công (Committee of Experts on Public Administration);

- Diễn bầy Thường trực về các vấn đề người bản xứ (Permanent forum on Indigenous Issues);

- Nhóm chuyên gia LHQ về địa điểm (UN Group of Experts on Geographical Names).

Ủy phát hành chính điều phối (Administrative Committee on Coordination - ACC)thành phần gồm Tổng thư ký liên hợp quốc và các Giám đốc những cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc và IAEA, họp gấp đôi một năm. Ủy ban có chức năng phối hợp các chương trình của LHQ, liên tưởng sự hợp tác ký kết trong hệ thống LHQ nhằm phương châm chung của tất cả các nước member LHQ. Trực trực thuộc và báo cáo trực tiếp với Ủy ban bao gồm 5 đái ban là: đái ban tổ chức triển khai (Organizational Committee), tiểu ban hỗ trợ tư vấn về những vấn đề hành thiết yếu (Consultative Committee on Administrative Questions), tè ban hỗ trợ tư vấn về công tác và những vấn đề tác nghiệp (Consultative Committee on Programme and Operational Questions), tiểu ban liên ngành về phạt triển bền chắc (Inter-Agency Committee on Sustainable Development) và Tiểu ban liên ngành về thiếu phụ và đồng đẳng giới (Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality).

Xem thêm: Phân Loại Và Phương Pháp Tìm Giới Hạn Hàm Số Đầy Đủ (Đại Học)

Các Ủy ban khu vực (Regional Commissions)gồm: Ủy ban kinh tế châu Phi-ECA, Ủy ban kinh tế xã hội châu Á-Thái bình dương - ESCAP, Ủy ban kinh tế tài chính châu Âu - ECE, Ủy ban kinh tế Mỹ La tinh cùng vùng Caribe - ECLAC cùng Ủy ban kinh tế tài chính xã hội Tây Á - ESCWA.

*