Dấu câu trong giờ Anh được dùng giống như dấu trong giờ đồng hồ Việt nên nhiều người không cân nhắc việc biết tên Tiếng Anh của những dấu câu này. Mặc dù nhiên nhiều người trong tiếp xúc hoặc trong công việc họ lại cần sử dụng đến nó.

Vì vậy hôm nay leveehandbook.net English School xin share với chúng ta bảng tổng hợp 40 vết câu phổ biến trong giờ đồng hồ Anh, mong để giúp đỡ ích cho mình đọc.

*

Chúng ta thuộc nhau khám phá nhé!

. Lốt chấm dot
, lốt phẩy comma
. Vết chấm cuối câu period
… lốt 3 châm Ellipsis
: vết hai chấm colon
; vết chấm phẩy semicolon
! vết chấm cảm exclamation mark
? vệt hỏi question mark
– dấu gạch ngang hyphen
‘ lốt phẩy bên trên bên phải apostrophe
– vết gạch ngang dài dash
‘ ‘ lốt trích dẫn đơn single quotation mark
” ” vết trích dẫn kép double quotation marks
( ) dấu ngoặc parenthesis (hoặc ‘brackets’)
< > vệt ngoặc vuông square brackets
& vết và ampersand
→ dấu mũi tên arrow
+ lốt cộng plus
– dấu trừ minus
± dấu cùng hoặc trừ plus or minus
× vết nhân is multiplied by
÷ lốt chiais divided by
= vệt bằngis equal to
≠ lốt khácis not equal to
≡ vệt trùngis equivalent to
khủng hơnis more than
≤ dấu nhỏ dại hơn hoặc bằngis less than or equal to
≥ dấu lớn hơn hoặc bằngis more than or equal to
% phần trăm percent
∞ vô cực infinity
° độ degree
°C độ C degree(s) Celsius
′ hình tượng phút minute
” biểu tượng giây second
# hình tượng số number

a còng
 at
lốt xuyệt phải back slash
/ dấu xuyệt trái slash hoặc forward slash
* lốt sao asterisk

Posted in từ bỏ vựng giờ đồng hồ AnhTagged cách đọc dấu trong giờ đồng hồ anh, cách sử dụng các dấu câu trong giờ anh, dấu bằng trong giờ đồng hồ anh là gì, lốt câu thông dựng trong giờ anh, lốt câu trong giờ anh, dấu chấm than tiếng anh là gì, dấu ngã trong giờ đồng hồ anh, phép toán trong giờ đồng hồ anh, trường đoản cú vựng về vệt câu