Kính xin chào quí vị thính đưa. Xin mời quý vị quan tiếp giáp và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác bỏ số 69 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng trung ương cùng Christopher Cruise phụ trách rưới.

Bạn đang xem: Cross the line là gì

Bạn sẽ xem: Cross the line là gì

Đang xem: Cross the line là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are CROSS THE RED LINE cùng A WORD lớn THE WISE.

Trong bài học từ bây giờ, nhì thành ngữ ta học hành là CROSS THE RED LINE cùng với A WORD to THE WISE.

Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors etc. From low khổng lồ very high alcohol degrees. Some các buổi tiệc nhỏ goers drink và remain sober, others get drunk, thua kém their senses & get into troubles. Mai Lan và Mike enjoy drinking once in a while. But they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive sầu. They have lớn watch their budget, too.

Hồi này ở các tiệc tùng, lễ hội tiệc tùng, những một vài loại rượu rất được quan tâm thừa ! tất cả cocktail, rượu chát, rượu bạo dạn đủ những loại, từ nồng độ hợp lí đến cao. đa phần người uống rượu mà lại giữ được tỉnh táo bị cắn bị cắm dở, nhiều người dân không giống say khướt, mất lý trí với khiến nhiều băn khoăn. Mai Lan cùng với Mike thọ lâu đều thích uống rượu. Nhưng bọn họ biết họ yêu ước từ kiểm soát bản thân. Bọn họ cũng biết là rượu không rẻ mạt mạt một chút ít nào. Họ bắt buộc lưu ý mang cho túi tiền của mình nữa.

MAI LAN: The Valentine party last weekover was so much fun. I enjoyed getting together with friends & meet new people. You did, too, didn’t you?

Tiệc Valentine vào ngày cuối tuần qua vui thừa. Tôi đắm đuối họp phương diện cùng với chúng ta cùng gặp mặt thêm chúng ta bắt đầu. Anh cũng giống như vậy, buộc phải ko ?

MIKE: Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?

Có, tôi cũng vui lắm. Tuy thế tôi thấy nhóm bọn họ trai uống các quá. Cô bao gồm thấy Brian uống hết cả cnhị whiskey ko ?

MAI LAN: No. Did he? That’s too much. I remember we came lớn his house one day when his parents were having a serious talk with hyên about his drinking.

Không. Anh ta uống gắng kỉnh đấy à? vượt lắm. Tôi lưu giữ một hôm phiên bản thân tính đến công ty Brian đúng vào khi bác bà bầu của anh ý đang rỉ tai vô thuộc nghiêm chỉnh cùng với anh về sự uống rượu.

MIKE: I rethành viên that well. They cautioned hyên not bự drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.

Tôi ghi lưu giữ lắm. Ông bà chình hình ảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ anh thành một “alcoholic” .

MAI LAN: An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted mập it. Right?

Một “alcoholic” là một trong những tín đồ uống nhiều rượu thừa và biến đổi nghiện tại, ý kiến đề xuất không?

MIKE: That’s right. Brian really drinks a lot, every day. His parents warned hyên not to bự cross the red line.

Đúng kia. Brian trái uống các với uống hằng ngày. Cha mẹ hình họa vẫn cảnh cáo ảnh đừng “cross the red line”.

MAI LAN: “Cross the red line”? You mean…

“Cross the red line” ? Anh mong mỏi nói…

MIKE: Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.

Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E nghĩa là đi thừa trớn, vượt giới hạn, bình an cơ hội kia không hề được bảo đảm.

MAI LAN: So his parents warned hyên not khổng lồ cross the red line, not bự drink too much, not to khủng become an alcoholic.

Vậy cha mẹ anh cảnh cáo anh chớ “cross the red line”, “đi vượt đà”, chớ bao hàm uống những nhưng mà thay đổi anh nghiện ni rượu.

MIKE: I hope he won’t cross the red line. It’s OK mập be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble!

Tôi mong ước anh không đi vượt trớn. Uống rượu với bọn họ cho vui thì được, mà lại thành anh nghiện thì trắc trở lắm.

MAI LAN: So his parents warned hlặng. Does he listen to bự them? Does he take it seriously?

Vậy cha mẹ cảnh cáo hình họa, hình ảnh tất cả nghe lời không? bao gồm xem như là vấn đề rất cao không?

MIKE: I’m afraid he doesn’t, or he can’t stop drinking, that’s a sign of becoming an alcoholic.

MAI LAN: Too bad! I hope he’d wake up cùng realize that his parents are right.

Phiền khô quá. Tôi mong muốn anh ta giác tỉnh với nhận thấy là cha mẹ anh đúng.

MIKE: Well, I hope so, too. His father was upmix once và raised his voice bự hyên, “A word to mập the wise is sufficient”!

Ồ. Tôi cũng ước muốn thế. Bố anh một hôm hơi giận và nói cao giọng với anh “a word to the wise is sufficient”.

MAI LAN: So he was not happy with hlặng và almost shouted at him “A word to phệ the wise is sufficient”, that means…

Vậy là ông ko vui về anh và gần như là là la anh “a word khủng the wise is sufficient”. Nghĩa là…

MIKE: He warned hlặng many times before & became impatient. He meant khổng lồ tell hyên that an intelligent person wouldn’t need béo be told in many words.

Ông chình ảnh cáo nhỏ những lần rồi cùng với trlàm bài toán phải mất kiên trì. Ông mong muốn bảo bé xíu rằng một fan sáng dạ không độc nhất vô nhị thiết buộc phải nghe những new đọc.

MAI LAN: I got it. A word W-O-R-D béo the wise W-I-S-E. Did I spell it correctly?

Tôi phạt âm rồi. A word W-O-R-D lớn the wise W-I-S-E. Tôi tiến công vần đúng không nhỉ nhỉ ?

MIKE: That’s correct. “A word bự the wise”. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don’t need to khủng have everything explained mập them in great length.

Đúng rồi. “A word lớn the wise”. Người lý tưởng chỉ việc lời xa xôi là phạt âm vụ việc. Chúng ta không cần thiết phải tín đồ giải thích các lời với lại bầy họ.

MAI LAN: So Brian is drinking too much, he’s close khổng lồ crossing the red line với becoming an alcoholic.

Vậy Brian uống rượu các thừa. Anh ta sắp đến đi quá trớn với trở nên tân tiến thành anh nghiện nay rượu.

MIKE: & they seriously said “A word khổng lồ the wise”. I hope he’s smart enough lớn listen lớn his parents.

Và bố mẹ anh nói khôn cùng nghiêm trang “người khôn chỉ cần một lời”. Tôi mong ước anh ta đủ sáng ý mà lại nghe lời tía mẹ.

Xem thêm: Cách Để Tính Thặng Dư Tiêu Dùng Là Gì ? Thặng Dư Tiêu Dùng (Consumer Surplus) Là Gì

Hôm nay chúng ta vừa học nhị thành ngữ : CROSS THE RED LINE tức thị ĐI QUÁ TRỚN với A WORD khổng lồ THE WISE có nghĩa là NGƯỜI KHÔN CHỈ CẦN MỘT LỜI. Hằng chổ chính giữa với Christopher Cruise xin hứa gặp lại quí vị trong bài học cho tới.