Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Cơ số là gì

*
*
*

cơ số
*


(quân sự), số lượng quy cầu cho một nhiều loại vật tứ kĩ thuật làm đối chọi vị tính toán các nhu cầu của quân đội, do cỗ quốc phòng quy định, như CS đạn, CS xăng dầu, CS thuốc quân y, vv.

CS đạn là con số đạn được lý lẽ cho từng đơn vị chức năng vũ khí (súng ngắn, tiểu liên, pháo, cối, vv.) hoặc từng xe chiến đấu (xe bọc thép, xe pháo tăng...); dùng làm đơn vị đo lường và tính toán khi xác minh nhu ước đạn dược cho bộ đội (CS đạn của phân đội, binh đội, tàu, binh đoàn...).


hd. 1. Số làm các đại lý để xuất bản một hệ thống số. Cơ số đếm thập phân là 10. 2. Số cần nhân với bao gồm nó một số lần để có một lũy thừa. A là cơ số lũy quá của A2.
*

*

*Xem thêm: Đơn Vị Cfm, Rpm Là Gì ? 1 Rpm Bằng Bao Nhiêu Vòng/Phút? 1 Rpm Bằng Bao Nhiêu Vòng Trên Phút

cơ số

base numbercardinal numbernumber basecơ số hệ đếm: number baseradicesradixbiểu diễn cơ số: radix notationbiểu diễn theo cơ số: radix notationbù cơ số: radix complementbù cơ số rút gọn: diminished radix complementchọn theo cơ số đếm: radix sortingcơ số (của hệ đếm): radixcơ số (của khối hệ thống đếm): radixcơ số dấu chấm động: floating-point radixcơ số vết phẩy động: floating-point radixcơ số thập phân: decimal radixdấu chấm cơ số: radix pointhệ (thống) đếm theo cơ số: radix numeration systemhệ thống cơ số thế định: fixed radix notationhệ thống cơ số vậy định: fixed radix (numeration) systemhệ thống nhiều cơ số: mixed radix notationhệ thống đa cơ số: mixed radix (numeration) systemký hiệu cơ số: radix notationký hiệu cơ số: radix (numeration) systemký pháp cơ số: radix notationký pháp đa cơ số: mixed radix notationký pháp đa cơ số: mixed radix (numeration) systemphần bù cơ số: radix complementphép chuyển đổi cơ số: radix transformationsắp theo cơ số: radix sortingsự bù cơ số: radix complementradix numberbiểu diễn cơ sốbase notationbiểu diễn cơ số láo hợpmixed base notationcơ số (của) lôgaritbase of logarithmcơ số 8octalcơ số 8octal, base 8cơ số NapierNapierian basecơ số của hệ thống sốbase of a number systemcơ số của lôgaritbase of a logarithmcơ số dấu chấm độngfloating-point basecơ số vệt phẩy độngfloating-point basecơ số haibinary basecơ số hai-nămbiquinarycơ số lôgaritlogarithmic basecơ số lũy thừapower basecơ số mườidecimal basecơ số nămquinarycơ số támoctalcơ số thời giantime basecơ số thời hạn bytebyte timingbase numbercơ sở, cơ số (lưu thông) chi phí tệmonetary basecơ số chủng loại hữu hiệueffective sample basecơ số tiền tệ trừ tiền vayno-borrowed monetary basecơ số tiền tệ trừ chi phí vaynon-borrowed monetary basenguồn của cơ số chi phí tệsources of the basesự sử dụng cơ số tiền tệuse of the basesử dụng cơ số tiềnuse of the base