leveehandbook.net ra mắt đến độc giả tài liệu chuyên đề tổ hợp – xác suất do thầy Bùi nai lưng Duy Tuấn biên soạn, tài liệu bao gồm 180 trang bao gồm kiến thức cơ bản, phân dạng toán, lấy một ví dụ minh họa và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết các chủ đề quy tắc đếm, hoán vị – chỉnh hòa hợp – tổ hợp, đo lường và tính toán liên quan lại đến những công thức, nhị thức NewTơn, đổi thay cố và phần trăm của đổi mới cố trong lịch trình Đại số với Giải tích 11 chương 2. Tài liệu thích hợp với học viên khối 11 trong quy trình tự học chương tổng hợp – phần trăm và học sinh khối 12 nhằm mục đích ôn tập lại những kiến thức tổ hợp – xác suất đã học tập để sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia.

CHỦ ĐỀ 1: QUY TẮC ĐẾM A. Kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng cần cầm 1. Luật lệ cộng2. Quy tắc nhân3. Các bài toán đếm cơ bảnB. Một số trong những bài toán minh họa C. Bài tập trắc nghiệmCHỦ ĐỀ 2: HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP A. Kỹ năng cơ bạn dạng cần cầm cố 1. Hoán vị2. Chỉnh hợp3. Tổ hợpB. Một số bài toán điển hình C. Bài xích tập trắc nghiệm+ Dạng 1. Việc đếm+ Dạng 2. Xếp địa chỉ – giải pháp chọn, cắt cử công việc+ Dạng 3. Đếm tổng hợp liên quan mang lại hình họcCHỦ ĐỀ 3: TÍNH TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN CÁC CÔNG THỨCA. đề cập lại các công thứcB. Bài xích tập trắc nghiệm CHỦ ĐỀ 4: NHỊ THỨC NEWTƠNA. Kỹ năng cần nắm1. Công thức nhị thức Newtơn2. Tam giác PascalB. Các dạng toán liên quan đến nhị thức Newtơn1. Khẳng định các hệ số trong khai triển nhị thức Newtơna. Tìm hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển (ax^p + bx^q)^nb. Xác minh hệ số lớn nhất trong triển khai nhị thức Niutơnc. Khẳng định hệ số của số hạng trong khai triển P(x) = (ax^t + bx^p + cx^q)^n2. Các bài toán kiếm tìm tổnga. Thuần nhị thức Newtonb. Thực hiện đạo hàm cấp 1, cấp 2c. áp dụng tích phânC. Bài tập trắc nghiệm+ Dạng 1. Xác minh các hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton+ Dạng 2. Các bài toán search tổngCHỦ ĐỀ 5: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐA. Kỹ năng và kiến thức cần nắm1. Phép thử bỗng nhiên và không khí mẫu2. đổi mới cố3. Xác suất của phát triển thành cốB. Các dạng toán về phần trăm 1. áp dụng định nghĩa cổ điển về xác xuất – quy về việc đếma. Câu hỏi tính phần trăm sử dụng quan niệm cổ điển bằng phương pháp tính thẳng số bộ phận thuận lợi cho vươn lên là cốb. Tính tỷ lệ sử dụng định nghĩa truyền thống bằng cách thức gián tiếp2. áp dụng quy tắc tính xác suấta. Phương phápb. Một trong những bài toán minh họaC. Bài xích tập trắc nghiệm+ Dạng 1. Xác định phép thử, không khí mẫu và biến chuyển cố+ Dạng 2.


Bạn đang xem: Chuyên đề tổ hợp xác suất lớp 11


Xem thêm: Các Dạng Toán Giới Hạn Một Bên Của Hàm Số Lớp 11 Từ Căn Bản Tới Nâng Cao

Tìm xác suất của trở nên cố+ Dạng 3. Các quy tắc tính xác suất

sở hữu tài liệu