... Giải phương trình = tan x + cot x cot x − bài bác 11.

Bạn đang xem: Chuyên đề lượng giác lớp 11

: Giải phương trình sin x − sin x + sin x + cos x − = π 2cos3x.cosx+ 3(1 + s in2x)=2 3cos (2 x + ) bài 11 Giải phương trình : bài 12 Giải phương trình ... ) + 3 sin x = 3 cos x − sin x + 11 bài 13 Giải phương trình: sin x + cos x + 2tan2x + cos2x = sin x − cos x Th.s Vũ thanh tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học tập 2010-2 011 bài 14 Giải phương trình: sin ... Cos 3x − sin x sin x = bài bác tập 4’ Giải pt sau Th.s Vũ thảnh thơi. ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2 011 a sin x + cos x sin 2x + cos 3x = 2(cos 4x + sin x) b (1 + 2sin x) cos x = + sin x + cos x c...
*

... - tanx - 2tan2x - 4tan4x = 8cot8x b) tan3a - tan2a - tana = tan3a tan2a.tana Bài9: a.tanx + cotx = b s inx cos x − sin x = 1-2 sin x Trang 2/2 sin 2A + sin2B + sin2C = + CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP ... Minh chứng đẳng thức lượng giác sau:) 1) sin x + cos3 x = (sinx + cosx)(1 - sinx.cosx) 2) sin x - cos3 x = (sinx - cosx)(1 + sinx.cosx) 3) cos4 x - sin x = 2cos x -1 4) cos x + sin x = - sin x.cos ... CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10 bài xích tập bài xích 1: a.Đổi số đo góc sau thanh lịch radian: a đôi mươi b 63 022’ c – 125030’ b Đổi số đo góc sau sang độ, phút, giây: a π 18 b 2π bài : Tính giá trị lượng giác...
*

... CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10 bài xích tập bài bác 1: a.Đổi số đo góc sau sang trọng radian: a trăng tròn b 63 022’ c – 125030’ b Đổi số đo góc sau sang trọng độ, phút, giây: a π 18 b 2π bài bác : Tính quý hiếm lượng giác ... X = 1-2sin x GV biên soạn Hoa Hoàng Tuyên Trang 2/2 b) tan3a - CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10 sinx + cosx + = + cosx sinx sinx Bài10: Chøng minh rằng: c a) sin 4α cos 2α = tan α + cos 4α + cos ... α + 3cos 2α = CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT GV biên soạn Hoa Hoàng Tuyên Trang 3/2 không CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10 GV biên soạn Hoa Hoàng Tuyên Trang 4/2 ...

Xem thêm: Phương Pháp Tìm Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Và Bài Tập Ứng Dụng


*

... Những tập lại làm tương tự như Bài tập 3: chứng tỏ đẳng thức lượng giác: (Sử dụng đẳng thức đại số (7 đẳng thức xứng đáng nhớ) đẳng thức lượng giác để thay đổi vế thành vế kia) cosα sin α + cos 2α = cot ... Tử mẫu đến sin a A = ;B = − Van de 2: ĐƠN GIẢN- TÍNH GIÁ TRỊ MỘT BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC + cần sử dụng hệ thức quý hiếm lượng giác góc có liên quan đặc trưng Giá trị lg góc có liên quan đặc biệt:“sin bù,cos ... Tính: a) A = sin 100 + sin 200 + sin 300 + + sin 800 ( số hạng) A = ( sin 100 + sin 800 ) + ( sin 200 + sin 700 ) + ( sin 300 + sin 600 ) + ( sin 40 + sin 50 ) = ( sin 100 + cos 2100 ) + ( sin...
*

*