Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Choose là gì

*
*
*

choose
*

choose /tʃu:z/ hễ từ chose; chosen chọn, lựa chọn, kén chọn chọnchoose for yourself: anh cứ câu hỏi chọn, anh cứ chọn lấy thách muốndo just as you choose: anh ham mê gì thì anh cứ làmcannot choose but (từ cổ,nghĩa cổ) không còn cách làm sao khác rộng làhe cannot choose but go: anh ta không còn cách làm sao khác rộng là đinothing (not much, little) khổng lồ choose between them: chúng giống hệt cả thôito pick & choose: kén cá chọn canh
lựa chọnLĩnh vực: toán và tinchọn dùngchọnchoose and purchase: sự chọn muafreedom of choose: sự thoải mái lựa lựa chọn (hàng hóa)portfolio choose: sự lựa chọn tổ hợp đầu tưlựa chọnfreedom of choose: sự tự do thoải mái lựa lựa chọn (hàng hóa)portfolio choose: sự lựa chọn tổ hợp đầu tưchoose beefthịt trườn ngon (loại vẫn lựa chọn)

Động từ bỏ bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): choose / chose / chosen


*

*

*

choose

Từ điển Collocation

choose verb

ADV. carefully He chose his words carefully. | freely They can choose freely from a wide range of courses.

VERB + CHOOSE be able to, be không lấy phí to, can You are không tính tiền to choose whichever courses you want lớn take.

PREP. between She had lớn choose between giving up her job or hiring a nanny. | from There are several different models khổng lồ choose from.

PHRASES pick & choose You have khổng lồ take any job you can get?you can"t pick and choose.

Từ điển WordNet


v.

see fit or proper khổng lồ act in a certain way; decide khổng lồ act in a certain way

She chose not lớn attend classes & now she failed the exam
Xem thêm: ' Occult Là Gì ? Occult Tiếng Anh Là Gì

Microsoft Computer Dictionary

vb. Lớn pick a command or an option from within a graphical user interface, as by clicking a button in a dialog box or pulling down a menu & then releasing the mouse button on one of its options. Although select is often used instead of choose to describe the same action, choose is the preferred term because select has specific connotations within computing. See also select.

English Synonym and Antonym Dictionary

chooses|chose|choosing|chosenant.: decline reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu