ANH – VIỆTVIỆT – ANHVIỆT – ANH – VIỆT 4in1ANH – VIỆT – ANHANH – VIỆT 2VIỆT – VIỆTANH – VIỆT BUSINESSVIỆT – ANH BUSINESSANH – VIỆT TECHNICALVIỆT – ANH TECHNICALEN-VI-EN kỹ TECHNICALANH – VIỆT DẦU KHÍOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtY khoa Anh AnhY khoa Anh ViệtThuốc Anh ViệtNHẬT – VIỆTVIỆT – NHẬTNHẬT – VIỆT (TÊN)NHẬT – ANHANH – NHẬTNHẬT – ANH – NHẬTNHẬT HÁN VIỆTNHẬT DaijirinTRUNG – VIỆT (Giản thể)VIỆT – TRUNG (Giản thể)TRUNG – VIỆT (Phồn thể)VIỆT – TRUNG (Phồn thể)TRUNG – ANHANH – TRUNGHÁN – VIỆTHÀN – VIỆTVIỆT – HÀNHÀN – ANHANH – HÀNPHÁP – VIỆTVIỆT – PHÁPPHÁP ANH PHÁPLarousse MultidicoANH – THAITHAI – ANHVIỆT – THAITHAI – VIỆTNGA – VIỆTVIỆT – NGANGA – ANHANH – NGAĐỨC – VIỆTVIỆT – ĐỨCSÉC – VIỆTNA-UY – VIỆTÝ – VIỆTTÂY B.NHA – VIỆTVIỆT – TÂY B.NHABỒ Đ.NHA – VIỆTDỊCH NGUYÊN CÂU

Bài Viết: Character là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Characters là gì

*

*

characterdanh từ bỏ tính nết; tính phương pháp; cá tính what does her handwriting tell you about her character? chữ viết của cô ấy ấy cho anh thấy gì về tính phương pháp của cô ấy? his character is quite different from his father”s tính phương thức của nó khác hẳn với ba nó The British character is often said to be phlegmatic tín đồ ta thường xuyên nói đậm cá tính của những người Anh là thờ ơ đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc the character of the desert landscape điểm lưu ý của cảnh quan sa mạc the wedding took on the character of a farce when the vicar fell flat on his face lễ cưới đã với tính cách thức một trò hề lúc vị cha sở xẻ sấp khía cạnh xuống đất drab houses with no character đều ngôi công ty nâu xám chẳng có gì đặc sắc character reference giấy ghi nhận hạnh kiểm xuất sắc chí khí; nghị lực a man of character người có chí khí it takes character khổng lồ subsist in such circumstances phải có nghị lực new sống được trong thực trạng như vậy some people think military service is character-building bao gồm người cho rằng việc ship hàng trong quân đội khiến cho con người dân có chí khí nhân vật (trong đái thuyết, kịch, phim…) the characters in a novel đông đảo nhân trang bị trong một quyển đái thuyết danh tiếng; thanh danh khổng lồ damage somebody”s character có tác dụng tổn hại thanh danh của ai người lập dị; tín đồ có đậm chất ngầu và cá tính he looks a suspicious character trông hắn dường như như một kẻ đáng ngờ she”s a real/quite a character! cô ta trái là người có cá tính! chữ; cam kết tự Chinese/Greek characters chữ Trung Quốc/Hy Lạp in/out of character tiêu biểu/không vượt trội cho tính phương thức của ai his role in this movie is quite out of character vai diễn của ông ta trong bộ phim truyền hình này đầy đủ không cân xứng với tính phương pháp của ông ta (Tech) tính chất; cam kết tự (chữ-số-dấu), mẫu tự; tổ hợp điện mã (đại số) đặc trưng, sệt tính; sệt số; (máy tính) vết chữ conjugate c. (đại số) đặc trưng liên phù hợp group c. đặc trưng nhóm irreducible c.

tính chất không khả quy non-principal c. Tính không chủ yếu perforator c. Số và dấu hiệu trên phím máy đục lỗ principal c. đặc trưng chính


*

/”kæriktə/ danh trường đoản cú tính nết, tính phương pháp; đậm chất ngầu và cá tính đặc tính, sệt điểm; nét rực rỡ work that locks character tác phẩm không tồn tại gì đặc sắc chí khí, nghị lực a man of character người có chí khí nhân đồ vật the characters in a novel đông đảo nhân vật trong một quyển đái thuyết a public character nhân vật nổi tiếng người lập dị character actor diễn viên chăm đóng vai lập dị thương hiệu tuổi, danh tiếng, tiếng to lớn have an excellent character for honesty danh tiếng về chân thật giấy chứng nhận (về năng lực, đạo đức…) a good character giấy hội chứng nhận giỏi chữ; đường nét chữ (của ai) books in chinese character sách chữ china !in (out of) character phù hợp (không hợp) với đặc thù của diễn viên (vai kịch); phù hợp (không hợp) với đặc tính của người nào
Xem thêm: Tìm Cực Trị Của Hàm Số Chứa Trị Tuyệt Đối, Phương Pháp Tìm Cực Trị Của Hàm Trị Tuyệt Đối

*

Bài Viết: Character Là Gì – Character tức thị Gì Trong giờ Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://leveehandbook.net Character Là Gì – Character tức là Gì Trong giờ đồng hồ Anh