Bước 2: Quan giáp bảng biến chuyển thiên nhằm suy ra số lượng giới hạn khi x đến biên của miền xác định:

*

Bước 3: Kết luận.

Bạn đang xem: Cách xác định tiệm cận qua bảng biến thiên

Ví dụ:  Cho hàm số y = f(x) gồm bảng phát triển thành thiên như hình dưới.

*

Hỏi đồ gia dụng thị hàm số y = f(x) tất cả bao nhiêu con đường tiệm cận?

Lời giải

Từ bảng trở thành thiên ta có:

*

Vậy vật dụng thị hàm số bao gồm 3 mặt đường tiệm cận.

Cùng Top lời giải vận dụng giải một số trong những bài tập về Cách kiếm tìm tiệm cận ngang bên trên bảng trở thành thiên nhé!

Bài tập 1: Cho hàm số y=f(x) tất cả bảng biến hóa thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số vẫn cho có bao nhiêu mặt đường tiệm cận?

*

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 4

Lời giải:

Dựa vào bảng biến chuyển thiên ta có: 

*

 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số. 

Mặt khác:

*

⇒ y= 0 là tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số.

Vậy trang bị thị đang cho bao gồm 3 tiệm cận. Chọn B.

Bài tập 2: Cho hàm số y = f(x) gồm bảng trở thành thiên bên dưới đây.

*

Hỏi trang bị thị hàm số y = f(x) có bao nhiêu mặt đường tiệm cận?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Lời giải:

Chọn A

Từ bảng thay đổi thiên, ta được:

*

Vậy vật thị hàm số y = f(x) có 3 mặt đường tiệm cận.

Bài tập 3: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R∖1 có bảng phát triển thành thiên như hình vẽ. Tổng số con đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) là

*

Lời giải:

Ta có: limx→1f(x)=∞⇒x=1 là tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị hàm số.

Lại có limx→+∞f(x)=−1,limx→−∞f(x)=1⇒y=±1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Do đó thứ thị hàm số gồm 3 mặt đường tiệm cận. Chọn D.

Xem thêm: Ứng Dụng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3

Bài tập 4: Cho hàm số y = f(x) tất cả bảng trở nên thiên như hình vẽ.

*

Đồ thị của hàm số đã cho có số tiệm cận đứng là n, số tiệm cận ngang là d. Giá trị của T = 2019n - 2020d là: