Các khoản nên thu là một loại tài sản của người tiêu dùng tính dựa trên những khoản nợ cần thu hồi, các giao dịch chưa thanh toán giao dịch hoặc các nghĩa vụ chi phí tệ chưa hoàn thành. Giả dụ đang có tác dụng quen với tài khoản này, các bạn sẽ không khỏi hoảng loạn với các khái niệm liên quan như đề nghị thu nhiều năm hạn với ngắn hạn. Hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết sau để làm rõ hơn về những khoản bắt buộc thu.

Bạn đang xem: Các khoản phải thu là gì

*

3. Phân biệt các khoản buộc phải thu thời gian ngắn và bắt buộc thu lâu năm hạn

Các khoản nên thu được phân một số loại thành khoản nên thu thời gian ngắn và khoản phải thu lâu năm hạn.

3.1. Những khoản buộc phải thu ngắn hạn 

Khái niệm:

Các khoản cần thu thời gian ngắn là tiêu chuẩn tổng phản bội ánh toàn cục giá trị của những khoản buộc phải thu thời gian ngắn có kỳ hạn tịch thu còn lại không quá 12 mon hoặc vào một chu kỳ sale thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi).

Các khoản đề nghị thu ngắn hạn bao gồm:

+ buộc phải thu ngắn hạn của khách hàng hàng

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn 

+ đề xuất thu nội cỗ ngắn hạn

+ nên thu theo giai đoạn kế hoạch thích hợp đồng xây dựng

+ phải thu về cho vay ngắn hạn 

+ cần thu ngắn hạn khác

+ dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi

+ gia sản thiếu chờ xử lý 

3.2. Những khoản bắt buộc thu nhiều năm hạn

Khái niệm: 

Các khoản đề nghị thu lâu năm là tiêu chí tổng đúng theo phản ánh tổng thể giá trị của các khoản cần thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, marketing tại thời gian báo cáo.

Các khoản nên thu lâu năm bao gồm: 

– các khoản bắt buộc thu lâu năm hạn

+ cần thu dài hạn của khách hàng hàng 

+ Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn

+ Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc

+ nên thu nội cỗ dài hạn 

+ bắt buộc thu về cho vay vốn dài hạn 

+ cần thu lâu năm khác

+ dự trữ phải thu nhiều năm hạn cực nhọc đòi 

Như vậy để sáng tỏ được nên thu ngắn hạn và đề nghị thu lâu năm ta cần căn cứ vào kỳ hạn tịch thu còn lại cùng với mốc thời hạn là 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi sản xuất, khiếp doanh.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dash Tiếng Anh Là Gì? Hĩa Của Từ Dash, Từ Dash Là Gì? (Từ Điển Anh

4. Hình thức kế toán những khoản đề nghị thu

Các khoản yêu cầu thu được theo dõi cụ thể theo kỳ hạn yêu cầu thu, đối tượng người sử dụng phải thu, các loại nguyên tệ cần thu và các yếu tố không giống theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.Kế toán phải khẳng định các khoản cần thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ (được phía dẫn cụ thể ở thông tin tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái) để nhận xét lại vào cuối kỳ khi lập báo cáo tài chính.

Tạm kết

Các khoản buộc phải thu là một trong những phần của vốn lưu rượu cồn của công ty. Việc thống trị các khoản buộc phải thu là vấn đề rất quan trọng bởi nó cung cấp cho thêm vốn để giảm nợ ròng rã và cung ứng các hoạt động vui chơi của công ty. 

Tùy theo quy mô doanh nghiệp và tính phức hợp của những khoản bắt buộc thu mà lại kế toán sẽ sở hữu cách thống trị khác nhau, rất có thể trên lao lý Excel hoặc chuyên nghiệp hơn thì sử dụng phần mềm kế toán. 1 trong các các phần mềm kế toán được giới chuyên gia đánh giá bán cao về khả năng xử lý nghiệp vụ thống trị công nợ tự cơ bản đến tinh vi là leveehandbook.net Kế toán. Cố gắng thể, phần mềm cung ứng cho kế toán tài chính các công việc như sau:

Kiểm tra công nợ phải thu của khách hàng: Tra cứu cấp tốc công nợ đối của từng người sử dụng hoặc của tất cả các khách hàng hàng. Đồng thời so sánh được nợ công theo thời hạn nợ: vượt hạn, đang tới hạn… Đối trừ triệu chứng từ công nợ của khách hàng: Thực hiện tại đối trừ giữa hội chứng từ công nợ với triệu chứng từ giao dịch của từng khách hàng hàngBù trừ công nợ: Thực hiện bù trừ nợ công phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng người dùng (khách hàng, công ty cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,… Thiết lập các đợt thu nợ khách hàng: tùy chỉnh thiết lập và cai quản hoạt động tịch thu công nợ khách hàng. 

Mời bạn trải nghiệm những kĩ năng ưu việt của phần mềm leveehandbook.net kế toán tài chính với 15 ngày trải nghiệm miễn phí tại đây: