Các công thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thiên truyện của Nguyễn Thi trái đã có một mẫu sông truyền thống liên tiếp chảy từ phần lớn lớp tín đồ đi trước cho tới lớp tín đồ đi sau


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này cho lần comment kế tiếp của tôi.