Examples of complex prepositions in English include in spite of, with respect to, except for, by dint of, & next to.

Bạn đang xem: By dint of là gì


Một số lấy ví dụ giới tự phức trong giờ đồng hồ Anh là: in spite of, with respect to, except for, by dint of, next to Ranh giới thân giới từ bỏ đơn và phức không ví dụ và gần như tự do.
But by dint of much & earnest contemplation, và oft repeated ponderings, and especially by throwing xuất hiện the little window towards the back of the entry, you at last come lớn the conclusion that such an idea, however wild, might not be altogether unwarranted.
Tuy nhiên, cứ chiêm ngưỡng và ngắm nhìn nhiều với nghiêm túc, cùng ponderings lặp đi lặp lại thường được, và nhất là bằng cách ném open sổ nhỏ dại ở phía sau của mục, bạn sau cuối đi đến tóm lại rằng đó là một ý tưởng, mặc dù hoang dã, rất có thể không trọn vẹn không có cơ sở.
At length, by dint of much wriggling, and loud và incessant expostulations upon the unbecomingness of his hugging a fellow male in that matrimonial sort of style, I succeeded in extracting a grunt; and presently, he drew back his arm, shook himself all over like a Newfoundland dog just from the water, and sat up in bed, stiff as a pike- staff, looking at me, và rubbing his eyes as if he did not altogether remember how I came to be there, though a dim consciousness of knowing something about me seemed slowly dawning over him.
Chiều dài, cứ nhiều wriggling, với expostulations khủng và không kết thúc khi unbecomingness ôm của bản thân mình một nam đồng nghiệp trong số ấy loại hôn nhân gia đình của phong cách, tôi thành công trong việc chiết xuất một grunt; hiện tại nay, ông vẫn vẽ lại cánh tay của mình, nhấp lên xuống mình trên giống hệt như một bé chó Newfoundland từ bỏ nước, cùng ngồi trên giường, cứng như một nhân viên- pike, quan sát tôi, và dụi mắt của ông như thể ông không trọn vẹn nhớ làm nắm nào tôi đã làm được ở đó, tuy nhiên một ý thức lờ mờ đọc biết một cái gì đó về tôi hình như từ từ buổi rạng đông hơn anh ta.
But this time she had to fight against a wild nature, concentrated, insensible by dint of austerity.
The following characteristics are good indications that a given combination is "frozen" enough to lớn be considered a complex preposition in English: It contains a word that cannot be used in any other context: by dint of, in lieu of.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Attract Là Gì, Attract Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Những đặc trưng sau đấy là những hướng dẫn tốt cho câu hỏi xác định bao giờ thì tổ hợp từ đã mang lại bị "đóng băng" tới mức rất có thể được xem như 1 giới tự phức trong giờ Anh: Nó cất một từ và từ đó không thể được dùng trong bất kỳ ngữ cảnh như thế nào khác: by dint of, in lieu of.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M