Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring on là gì

Bạn vẫn xem: Bring on là gìBan nhạc ưa chuộng của tôi, the Wall, sẽ gây ra một album new vào ngày thu này.


*

mang đến chiếc gì, thường xuyên là dòng không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or sick prey.Những động vật hoang dã ăn giết thường làm gục những nhỏ mồi nhỏ tuổi bé cùng yếu ớt.


*

dẫn đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting & exercise will bring about weight lossĂn kị và cộng đồng dụng để giúp đỡ giảm cân.


*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main thực đơn again?Bạn hoàn toàn có thể đưa lại thực solo cho tôi xem được không ?

bring out(phr. V.): làm xảy ra, dẫn đến, tạo ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to lớn produce something; to lớn publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc yêu quý của tôi, the Wall, sẽ thiết kế một album new vào mùa thu này.

bring on: đem đến cái gì, thường xuyên là loại không hay /phr.v/

Giải thích: to lớn make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác nhức đầu.

bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or sick prey.Những động vật ăn giết thường làm gục những nhỏ mồi nhỏ bé với yếu ớt.

Xem thêm: Tổng Hợp Dạng Toán Về Phương Trình Bậc 2 Một Ẩn Thông Dụng Nhất

bring about: dẫn đến, với đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to lớn make something happen, especially to cause changes in a situationEx: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kị và đồng đội dụng để giúp giảm cân.

bring in: tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

bring up(phr. V.): gửi ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Bạn rất có thể đưa lại thực 1-1 cho tôi coi được ko ?