Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Biểu kiến là gì

*
*
*

biểu kiến
*

hđg. Cho biết bằng hình ảnh nhưng đó chưa hẳn là thực tế. Vận động biểu con kiến của phương diện trời.
*

*

*Xem thêm: Lý Thuyết Giới Hạn Dãy Số Toán 11, Lý Thuyết Giới Hạn Của Dãy Số Toán 11

biểu kiến

biểu kiến adj
Apparentapparentanbeđo biểu kiến: apparent albedobiến biểu kiến: apparent variablechiều dầy biểu kiến: apparent thicknesschuyển động biểu kiến: apparent motioncường độ chịu cắt biểu kiến: apparent shearing strengthđiện trở biểu kiến: apparent resistanceđộ chói biểu kiến: apparent brightnessđộ nhớt biểu kiến: apparent viscosityđộ phân giải biểu kiến: apparent resolutionđộ trống rỗng toàn phần biểu kiến: apparent total porosityđộ tăng tích biểu kiến: apparent gainđộ trượt biểu kiến: apparent slipđộ từ bỏ thẩm biểu kiến: apparent permeabilityđộ di dịch biểu kiến: apparent throwđộ xốp biểu kiến: apparent porosityđứt ngang biểu kiến: apparent heaveđường chân mây biểu kiến: apparent horizondịch gửi biểu kiến: apparent displacementgián đoạn địa tầng biểu kiến: apparent atratigraphic gapgiãn nở biểu kiến: apparent expansiongiới hạn bọn hồi biểu kiến: apparent elastic limitgóc cắm biểu kiến: apparent dipgóc mang lại biểu kiến: apparent angle of arrivalgóc cho tới biểu kiến: apparent angle of arrivalhấp thụ biểu kiến: apparent absorptionkhối lượng biểu kiến: apparent masskhoảng cách biểu kiến: apparent distancekích thước biểu kiến: apparent sizelực bám biểu kiến: apparent cohesionmật độ biểu kiến: apparent densitymiền bầy hồi biểu kiến: apparent elastic rangenăng lượng biểu kiến: apparent energynăng suất biểu kiến: apparent powerphương vị biểu kiến: apparent azimuthquán tính biểu kiến: apparent inertialtải trọng biểu kiến: apparent loadtốc độ biểu kiến: apparent velocitytrọng lượng riêng biểu kiến: apparent specific weighttỷ trọng biểu kiến: apparent specific gravitytỷ trọng biểu kiến: apparent densityứng suất biểu kiến: apparent stressvị trí biểu kiến: apparent placechân trời biểu kiếnvisible horizoncông suất biểu kiếncapacityđường chân mây biểu kiếnvisible horizon