The restitutionar y claim is made out if some of the plaintiff"s loss corresponds to lớn some of the defendant"s gain.


Bạn đang xem: Bị cáo tiếng anh là gì

There, as we saw, the plaintiff"s right to remedy in some sense derived from the right in whose violation the defendant"s breach of duty consisted.
Since each premise commands majority support, the defendant would be found liable under this procedure.
But this is not guaranteed to lớn happen just because the defendant was morally justified in the course on which he embarked.
Litigation was indeed very costly for both plaintiffs và defendants, and the above expenses were only the tip of the iceberg.
There the defendant unquestionably chose to lớn interfere in the victim"s exclusive domain name of choice, & so there is no doubt about his liability khổng lồ punishment.
Note, however, the sense in which the judge"s decision is responsive to lớn the par ticipation of the (losing) defendant as well.
các quan điểm của những ví dụ chẳng thể hiện cách nhìn của các biên tập viên leveehandbook.net leveehandbook.net hoặc của leveehandbook.net University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập leveehandbook.net English leveehandbook.net University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Trình Độ Chuyên Môn Kỹ Thuật Là Gì ? Ghi Như Thế Nào Trong Hồ Sơ?

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message