be to be là gì .là trong số những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề . be to be là gì .trong bài viết này phanmemmienphai.vn đang viết bài .be to be là gì ? Tổng hợp cấu tạo to be to verb mới nhất 2020. 

be khổng lồ be là gì ? Tổng hợp cấu tạo to be to lớn verb mới nhất 2020 

*


* to be + to lớn + verb: là dạng kết cấu đặc biệt, thực hiện trong ngôi trường hợp:

– Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các hướng dẫn từ ngôi đầu tiên qua ngôi thứ hai cho ngôi sản phẩm ba.

Bạn đang xem: Be to verb là gì

No one is to leave this building without the permission of the police.

– sử dụng với mệnh đề if khi mệnh đề chính mô tả một câu điều kiện: Một điều phải xẩy ra trước nếu như muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are khổng lồ get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are lớn be saved.

He knew he would have lớn work hard if he was lớn pass his exam

– Được dùng làm thông báo những yêu ước xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was to lớn land.

– Được dùng khá phổ cập để truyền đạt một dự định, một sự sắp đến đặt, đặc biệt quan trọng khi nó là thiết yếu thức.

She is lớn get married next month.The expedition is lớn start in a week.We are khổng lồ get a ten percent wage rise in June.

– cấu trúc này thịnh hành trên báo chí, là tựa đề báo thì khổng lồ be được vứt đi.

The Primer Minister (is) khổng lồ make a statement tomorrow.

* were + S + lớn + verb = if + S + were + lớn + verb = nạm nếu (một mang thuyết)Were I khổng lồ tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + to + verb: Để mô tả ý tưởng về một trong những mệnh vẫn định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never lớn meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to lớn be died (have been destined to lớn die) in office.

* to be about lớn + verb = near future (sắp sửa)

They are about khổng lồ leave.

Xem thêm: Ccitt Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ccitt Từ Điển Anh Việt Ccitt

Một cách không hề thiếu hơn

*Introduction:– be + to V phổ biến trong văn viết, quan trọng ở những bài báo và để đề cập đến các sự kiện vẫn xảy ra về sau gần.– rất có thể dùng những cấu tạo sau để cố kỉnh thế: be due khổng lồ V và be about to lớn V. Những kết cấu này sở hữu tính trọng thể hơn và chắc hẳn rằng được áp dụng trong văn viết nhiều hơn thế nữa văn nói.– be + to lớn V thường xuyên được áp dụng để điều chỉnh cách hành động, mô tả các mệnh lệnh, yêu ước và chỉ dẫn.– be + khổng lồ V thường lộ diện với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Sở hữu nghĩa ALLOW, được thực hiện để nói rằng ai đó NÊN hoặc PHẢI làm gì đó; mô tả mệnh lệnh, yêu mong hoặc hướng dẫn.(used to say that someone should or must do something)You’re to sit in the corner and keep quiet.Their mother said they were not khổng lồ (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we khổng lồ do?You are not khổng lồ come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to xuất hiện the door lớn any strangers.You are never to lớn use rude language like that in my house, bởi you understand?I’ve made it clear to lớn the visitors that they are not lớn touch any of the machinery.The school rules state that no child is to lớn leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Với nghĩa FUTURE, mang tính chất trang trọng, được dùng để thể hiện tại rằng một điều gì đấy SẼ xảy ra trong tương lai(formal-used lớn show that something will happen in the future)We are khổng lồ (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never to see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are to lớn receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are lớn raise their interest rates.The government is lớn spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are to start on the living room.3. Cũng có nghĩa FUTURE, được sử dụng trong câu điều kiện để nói đến điều gì SẼ có thể xảy ra(used in conditional sentences lớn say what might happen)If I were to refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I lớn refuse they’d be very annoyed.If the company were khổng lồ offer him more money, he might not leave.If Tom’s khổng lồ go & live with his mother, then so should his sister.If we’re khổng lồ get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to lớn happen to lớn all of us, if they move the factory lớn the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m khổng lồ assume I haven’t got the job.4. Với nghĩa của CAN, được dùng làm nói mang lại điều gì CÓ THỂ xảy ra(used to lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently khổng lồ be seen at the đô thị Gallery.5. Có nghĩa của PLAN-liên quan cho FUTURE, được dùng để làm truyền đạt một planer hoặc dự định(used khổng lồ convey a plan)She is khổng lồ be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được thực hiện nhiều sống báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is to make statement tomorrow.Ở nhan đề báo, đụng từ be hay được lược quăng quật để tiết kiệm ngân sách khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted lớn save space)à Prime Minister to lớn make statement tomorrow.6. Was/were to lớn V được áp dụng để đề cập đến một sự khiếu nại được ao ước đợi sẽ xảy ra vào trong 1 thời điểm là sau này trong vượt khứ, một điều nào đấy đã được định sẵn hoặc đã được sắp đến đặt.He was later lớn regret his decision.The meeting was to lớn be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never to lớn meet again.7. To lớn V có thể được dùng thống trị ngữ, tân ngữ, và bổ ngữ. Với chức năng làm vấp ngã ngữ, to V rất có thể đứng sau BE.This house is to lớn let. (Nhà này để cho thuê.)What I like is to lớn swim in the sea & then to lớn lie on the warm sand.