... Nhất.Câu16: mang lại hàm số: y = 252xx1) Khảo ngay cạnh sự trở thành thiên và vẽ đồ vật thị của hàm số.

Bạn đang xem: Bài tập về khảo sát hàm số

2)Viết pt tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số, biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-2; 0). Câu17:Cho hàm số: y = ( ... 2) bởi vấn đề khảo giáp và vẽ thứ thị của hàm số (1) với m = 2.Câu10: đến hàm số: y = x3 - 3ax2 + 4a3 1) Víi a > 0 cầm định, hÃy khảo ngay cạnh sự vươn lên là thiên với vẽ đồ gia dụng thị của hàm số. 2) Xác ... AC. Câu11: mang đến hàm số: y = x4 - 6bx2 + b2 1) Khảo gần kề sự đổi thay thiên với vẽ đồ gia dụng thị của hàm số ứng cùng với b = 1. 2) cùng với b là tham số, tuỳ theo b hÃy tìm giá chỉ trị lớn nhất của hàm số trên đoạn <-2;...
*

*

... đến hàm số 1323+−=xxy ( C) 1. Khảo giáp sự trở thành thiên và vẽ vật thị hàm số ( C) và từ đồ thị ( C) suy ra trang bị thị hàm số (C’) của hàm số: 1323+−=xxy 2. Search trên thứ thị ( C) của hàm số ... Tiệm cận ứng.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Đi Qua 1 Điểm Mà Tiếp Tuyến Đi Qua

bài xích 8: cho hàm số mxxxy+−=2331) khảo sát với vẽ thiết bị thị hàm số cùng với 0=m2) tìm m nhằm hàm số tất cả CĐ, CT và chúng đối xứng nhau qua mặt đường thẳng 052=−−yxBài 9: đến hàm số ( ... số ( )mxmxy+−−=224122 ( )11) Khảo cạnh bên và vẽ đồ thị hàm số với 1=m2) kiếm tìm m để đồ thị hàm số tiếp xuc với trục hoành Khảo giáp hàm số với ứng dụng 1 GV: LÊ XUÂN ĐÔNG2) search trên...
*

*

*

... 48.ĐS:2m= ± Bài 35 (ĐH D20 12) cho hàm số 3 2 2 2 2 2( 3 1)3 3y x mx m x= − − − + (1), m là tham số thực. Tìm kiếm m để hàm số (1) gồm hai điểm cực trị 1x với 2 x sao cho 1 2 1 2 2( ) 1.x x ... 4 Bài 13 (ĐH A2006)Cho hàm số 3 2 2 9 12 4y x x x= − + − . Tìm kiếm m để phương trình sau gồm 6 nghiệm rõ ràng 3 2 2 9 12x x x m− + = ĐS:4 5m 5 536 2
34 5,653 6
7 303 0
6 472 6
18 695 29
2 302 0
21 642 2
22 540 0
5 633 3