Cách tìm tập xác định của hàm con số giác cực hay

Muốn search tập xác định D của hàm số y = f(x) ta lựa chọn một trong hai phương thức sau:

- phương thức 1. Tìm tập D của x nhằm f(x) có nghĩa, tức là tìm: D = x ∈ R .

Bạn đang xem: Bài toán tìm tập xác định của hàm số lượng giác

- phương pháp 2. Tra cứu tập E của x nhằm f(x) không tồn tại nghĩa, khi ấy tập xác minh của hàm số là: D = R E.

1. Hàm số y = sinx xác định trên R và |sinx| ≤ 1 với đa số x.

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì 2π với nó là hàm số lẻ đề xuất nếu có

sinx = sinα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = π – α + 2kπ, k ∈ Z.

sinx = 0 ⇔ x = kπ, k ∈ Z.

sinx = 1 ⇔ x = π2 + 2kπ, k ∈ Z; sinx = -1 ⇔ x = -π2 + 2kπ, k ∈ Z.

2. Hàm số y = cosx khẳng định trên R và |cosx| ≤ 1 với tất cả x.

Ngoài ra, từ tính tuần hoàn với chu kì 2π cùng nó là hàm số chẵn phải nếu có:

cosx = cosα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = -α + 2kπ, k ∈ Z.

cosx = 0 ⇔ x = π2 + kπ.

cosx = 1 ⇔ x = 2kπ, k ∈ Z; cosx = -1 ⇔ x = π + 2kπ, k ∈ Z.

3. Hàm số y = tanx xác minh trên R π2 + kπ, k ∈ Z.

Ngoài ra, từ bỏ tính tuần hoàn với chu kì π yêu cầu nếu có: tanx = tanα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
biện pháp tìm tập khẳng định của hàm số lượng giác" width="629">

4. Hàm số y = cotx xác minh trên R kπ, k ∈ Z.

Ngoài ra, từ bỏ tính tuần hoàn với chu kì π phải nếu có: cotx = cotα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
cách tìm tập khẳng định của hàm số lượng giác (ảnh 2)" width="688">

+ Hàm số y= tan< f(x)>+cot xác định khi cos ≠ 0;sin< g(x)> ≠ 0

* Chú ý:

sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k.π

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+kπ cùng với k nguyên

sinx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/2+k2π cùng sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ -π/2+k2π

cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π với cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π+k2π

Ví dụ vận dụng

Bài 1. Tìm tập khẳng định của những hàm số sau:

*
bí quyết tìm tập xác minh của hàm con số giác (ảnh 3)" width="133">

Giải

a. Điều kiện: sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác định của hàm số là D = R kπ, k ∈ Z.

b. Điều kiện: 1 + cosx ≠ 0 ⇔ cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π + 2kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác minh của hàm số là D = R π + 2kπ, k ∈ Z.

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*
phương pháp tìm tập xác minh của hàm con số giác (ảnh 4)" width="155">

Giải

a. Điều kiện: 3 – sinx ⇒ 0.

Vì |sinx| ≤ 1 đề nghị 3 – sinx ⇒ 2 với tất cả x.

Xem thêm: Cách Tìm Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Bài Tập Vận Dụng

Vậy, ta được tập khẳng định của hàm số là D = R .

b. Điều kiện: 1 – cosx > 0 ⇔ cosx

*
giải pháp tìm tập khẳng định của hàm số lượng giác (ảnh 5)" width="470">

Bài 4: tìm kiếm tập khẳng định của các hàm số sau:

*
cách tìm tập xác minh của hàm số lượng giác (ảnh 6)" width="691">
*
*
*
giải pháp tìm tập xác minh của hàm con số giác (ảnh 9)" width="683">