Tài liệu bao gồm 95 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phùng Hoàng Em, tổng hợp định hướng cần nhớ, các dạng toán thường gặp mặt và bài bác tập từ luyện chăm đề điều tra khảo sát hàm số và những bài toán liên quan, giúp học viên lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị của hàm số.

Bạn đang xem: Chuyên đề khảo sát hàm số

CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tìm khoảng chừng đơn điệu của một hàm số cho trước.Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số bởi hình hình ảnh đồ thị mang lại trước.Dạng 3. Kiếm tìm m để hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đối kháng điệu bên trên R.Dạng 4. Tìm m nhằm hàm y = (ax + b)/(cx + d) đối kháng điệu trên từng khoảng tầm xác định.Dạng 5. Biện luận đơn điệu của hàm đa thức trên khoảng, đoạn mang đến trước.Dạng 6. Biện luận đối chọi điệu của hàm phân thức bên trên khoảng, đoạn mang lại trước.Dạng 7. Một trong những bài toán liên quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) nhằm tìm cực trị cực hàm số.Dạng 2. Xác định cực trị lúc biết bảng trở nên thiên hoặc thứ thị.Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) nhằm tìm cực trị rất hàm số.Dạng 4. Kiếm tìm m để hàm số đạt rất trị tại điểm x0 đến trước.Dạng 5. Biện luận cực trị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 6. Biện luận rất trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tìm kiếm max – min của hàm số mang lại trước.Dạng 2. Một vài bài toán vận dụng.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. đến hàm số y = f(x), tìm tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của đồ vật thị tương ứng.Dạng 2. Xác định TCN và TCĐ khi biết bảng vươn lên là thiên hàm số y = f(x).Dạng 3. Một số bài toán biện luận theo tham số m.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Nhận dạng đồ vật thị hàm bậc cha y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 2. Nhấn dạng vật dụng thị hàm bậc tứ trùng phương y = ax4 + bx2 + c.Dạng 3. Nhấn dạng vật thị hàm nhất đổi thay y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị.Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng phương pháp đồ thị.Dạng 3. Một số bài toán tương quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA nhị ĐỒ THỊ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Xác minh (biện luận) giao điểm của mặt đường thẳng với đồ thị của hàm số bậc ba.Dạng 2. Khẳng định (biện luận) giao điểm của con đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc tư trùng phương.Dạng 3. Khẳng định (biện luận) giao của mặt đường thẳng với đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Trụ Tròn, Please Wait

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số y = f(x) tại điểm (x0; y0) cho trước.Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số y = f(x) khi biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi k0.Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA).Dạng 4. Bài bác tập tổng hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.