1Làm dứt biết đáp án, cách thức giải chi tiết.2Học sinh hoàn toàn có thể hỏi và thảo luận lại nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài bác tập và chú ý lại những chú ý4Biết điểm yếu kém và bao gồm hướng phương án cải thiện

Cho tứ diện (ABCD) bao gồm cạnh $AB$, $BC$, $CD$ đều bằng nhau và vuông góc với nhau từng song một. Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) và (BC = a.) trên phố thẳng qua (A) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) lấy điểm (S) thế nào cho $SA = dfracasqrt 6 2$. Tính số đo góc giữa đường thẳng (SA) cùng (left( ABC ight))


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cạnh huyền $BC = a$. Hình chiếu vuông góc của (S) lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm$BC$. Biết $SB = a$. Tính số đo của góc giữa $SA$ cùng $left( ABC ight)$.

Bạn đang xem: Bài tập góc giữa đường thẳng và mặt phẳng


Cho hình chóp $S.ABCD$, lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi (a) với $SA ot left( ABCD ight)$. Biết (SA = dfracasqrt 6 3). Tính góc thân $SC$ cùng $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác hầu hết cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng cùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa$SA$và $left( ABC ight).$


Cho hình lập phương(ABCD.A"B"C"D"). Call $alpha $ là góc giữa $AC"$ với mp $left( A"BCD" ight).$ Chọn xác minh đúng trong các khẳng định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)) với đáy (ABCD) là hình chữ nhật. Call (O) là vai trung phong của (ABCD) và (I) là trung điểm của (SC). Khẳng định nào sau đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). điện thoại tư vấn (alpha ) là góc thân (SC) và (mpleft( SAB ight)). Chọn khẳng định đúng vào các xác định sau?


Cho hình chóp (S.ABDC), với lòng (ABCD) là hình bình hành tâm (O;AD,SA,AB) đôi một vuông góc (AD = 8,SA = 6). ((P))là khía cạnh phẳng qua trung điểm của (AB) và vuông góc cùng với (AB). Thiết diện của ((P)) cùng hình chóp có diện tích bằng?


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác phần đa cạnh (a) với (SA = SB = SC = b). Call (G) là trọng tâm (Delta ABC). Độ lâu năm (SG) là:


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác hầu hết cạnh (a) cùng (SA = SB = SC = b). Gọi G là giữa trung tâm (Delta ABC). Xét khía cạnh phẳng ((P)) trải qua (A) và vuông góc cùng với (SC). Tìm hệ thức tương tác giữa (a) và (b) để ((P)) giảm (SC) trên điểm (C_1) nằm trong lòng (S) và (C).

Xem thêm: Cách Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số, Phương Pháp Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông. Mặt bên (SAB) là tam giác đều phải sở hữu đường cao (SH) vuông góc cùng với (mp(ABCD)). Call (alpha ) là góc giữa (BD) cùng (mp(SAD)). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Cho tứ diện (ABCD) đều. Call (alpha ) là góc thân (AB) và (mp(BCD)). Chọn xác định đúng vào các khẳng định sau?


Cho hình lập phương (ABCD.A_1B_1C_1D_1). Gọi $alpha $ là góc thân $AC_1$ và mp$left( ABCD ight)$. Chọn khẳng định đúng vào các xác định sau?


Cho hình thoi $ABCD$ gồm tâm $O,widehat ADC = 60^0,AC = 2a$. Rước điểm $S$ ko thuộc $left( ABCD ight)$ làm thế nào cho $SO ot left( ABCD ight)$. Gọi (alpha ) là góc giữa đường thẳng (SB) với mặt phẳng (left( ABCD ight)) và ( an alpha = dfrac12). Hotline (eta ) là góc thân $SC$ cùng $left( ABCD ight)$, lựa chọn mệnh đề đúng:


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B), (AB = a), (BC = 2a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy với (SA = sqrt 15 a) (tham khảo hình bên)

*

Góc giữa con đường thẳng (SC) cùng mặt phẳng lòng bằng


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) với SA=2a. Gọi G là giữa trung tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc tạo do đường trực tiếp CG và mặt phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).


Cho tam giác $A B C$ vuông trên (A). Mặt phẳng ((P)) đựng $B C$ và phù hợp với mặt phẳng ((ABC)) góc (alpha left( {0^0

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát