Xin chào các em đã đi vào với lớp học Toán của leveehandbook.net! Ngày hôm nay, họ sẽ cùng học bài : giới hạn của dãy số nhé! bài giảng dược soạn dựa theo lịch trình sách giáo khoa, có bổ sung cập nhật và sửa đổi theo cách thức dạy học tập mới, từ triết lý đến thực hành, giúp các em rứa bài giỏi hơn với thấy môn Toán không hề khó nhằn như tưởng tượng!

Lý thuyết đề xuất nắm: số lượng giới hạn của hàng số

Giới hạn hữu hạn của dãy số

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*